Методичне забезпечення

           

Навчально-методичний комплекс кожної дисципліни включає в себе:

  Навчально-методичні посібники і рекомендації

І курс

Дискретна математика

Інформатика

Організація та обробка електронної інформації

Математичний аналіз

Алгебра і геометрія

Практикум з інформатики

ІІ курс

Теорія ймовірностей та математична статистика

Архітектура ЕОМ

Функціональний аналіз

ІІІ курс

Методи оптимізації та дослідження операцій

Чисельні методи

Системний аналіз

Математична економіка

Теорія систем і математичне моделювання

Обчислювальний практикум

VI курс

Бакалаврська робота

Системи і методи прийняття рішень

Інтелектуальні системи

Моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів

Елементи комбінаторної оптимізації

Імітаційне моделювання

V курс

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи спеціалістів та магістерської роботи

Аналіз алгоритмів

Нейронно-мережеві технології в інформатиці

Імітаційне моделювання, мови моделювання та імітації

Методика викладання інформаційних та математичних дисциплін у ВНЗ

Сучасніметодиоптимізаціїтаїхпрограмування