Кафедру створено 21 травня 2004 року в зв’язку з підготовкою до відкриття спеціальності "Соціальна інформатика". 

Готуючи бакалаврів та магістрів, кафедра математичного моделювання та соціальної інформатики (ММСІ) є випусковою кафедрою з набору 2017 року зі спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки», 122 «Компютерні науки та інформаційні технології» (набір 2016 р.), з напряму  підготовки 6.040302 - "Інформатика" (набори бакалаврів 2007-2015 рр.).

Кафедра є випусковою з набору 2017 р. по спеціальності 113 «Прикладна математика» (спеціалізація «Теоретичні основи інформатики та кібернетики») за освітньо-науковим рівнем підготовки докторів філософії (PhD) та на ній діє аспірантура зі спеціальності 01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики» (набори 2014-2016 рр.).

З 1.09.2021 року кафедру перейменовано на кафедру Комп’ютерних наук та інформаційних технологій (КНІТ).

Викладацька кафедри КНІТ:

Завідувач кафедри ММСІ (2004 - 2021 роки) – д.ф.-м.н., проф. Ємець Олег Олексійович, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

З 1.09.2021 року завідувач кафедри КНІТ - к.ф.-м.н. Ольховська Олена Володимирівна.