Наукова робота студентів

          

Наукові гуртки

Метою роботи студентських наукових гуртків є:

Основними завданнями студентських наукових гуртків є:

На кафедрі КНІТ  працюють наукові гуртки:

Назва наукового гуртка/клубу

ПІБ
керівника

Посада

Науковий ступінь

Вчене звання

“SkyOps: Архітектура та Бізнес в ІТ на основі вивчення дисциплін “Операційні системи та сучасні архітектурні рішення у хмарних середовищах” та “Бізнес аналіз та проєктний менеджмент в ІТ-галузі”

Ольховський Дмитро Миколайович,

доцент

К. ф.-м. н.

доцент

Ольховська Олена Володимирівна

зав. кафедрою КНІТ

К. ф.-м. н.

 

«Створення програмно-інформаційного забезпечення для дистанційного навчання з дисциплін «Алгебра і геометрія», «Дискретна математика»,  «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Теорія інформації і кодування», «Математична логіка», «Методи оптимізації та дослідження операцій»

ПарфьоноваТетяна Олександрівна

доцент

К. ф.-м. н.

доцент

«Розробка програмного забезпечення для дистанційного навчання з дисциплін «Теорія програмування», «Теорія алгоритмів», «Основи наукових досліджень в інформатиці»

Черненко Оксана Олексіївна

доцент

К. ф.-м. н.

доцент

«Створення програмного та інформаційного забезпечення для дистанційного навчання з дисциплін «Обчислювальні методи»,   «Математичний аналіз», «Інтелектуальні інформаційні системи», «Офісні комп’ютерні технології», «Організація та обробка електронної інформації», «Сучасні методи оптимізації та дослідження операцій»

Чілікіна Тетяна Василівна

доцент

К. ф.-м. н.

доцент

«Створення програмного та інформаційного забезпечення для дистанційного навчання з дисципліни «Аналіз алгоритмів»

Кошова Оксана Петрівна,

доцент

К. п. н.

доцент

Гаркуша Сергій Володимирович

В.о. директора Навчально-наукового інституту міжнародної освіти

Д.т.н.

професор

«Сучасна інформатика»

Оріхівська Оксана Григорівна

старший викладач

 

 

          

Робота наукового гуртка

21 грудня 2023 року відбулося чергове засідання науково студентського об’єднання «Аналіз алгоритмів». Були присутні студенти спеціальності «Комп’ютерні науки». Засідання відбулося в онлайн форматі. Студенти Тацій Денис, Шустваль Альона та Комар Ілля виступили з підготовленими доповідями за попередньо обраною тематикою. За результатами обговорень було обрано теми наукових робіт студентів для написання тез доповідей на наукову студентську конференцію, яка традиційно відбувається у ПУЕТ навесні. Всі інші присутні студенти, члени гуртка, завершують роботу над підготовкою доповідей з обраних тем. Студент групи КНм-21 Янко Олексій виступив із доповіддю про майбутню публікацію статті у фаховому журналі «Інформаційні технології та суспільство» на тему: Розробка навчального андроїд застосунку з теми «Сортування вставками» дистанційного навчального курсу «Алгоритми і структури даних». Побажаємо їм успіху і вагомих наукових здобутків!

          

Робота наукового гуртка

8 січня 2024 року на  заключному засіданні гуртка було підведено підсумок роботи студентського наукового об’єднання «Створення програмно-інформаційного забезпечення для дистанційного навчання з дисциплін «Алгебра і геометрія», «Дискретна математика», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Теорія інформації і кодування», «Математична логіка», «Методи оптимізації та дослідження операцій» у першому семестрі 2023-24 н.р. (керівник - к.ф.-м.н., доц. Парфьонова Т.О.)

Студенти-магістри спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» в рамках виконання кваліфікаційних робіт продемонстрували виконані програмні продукти, які можуть бути використані у навчальному процесі.

          

Робота наукового гуртка

Досягнення гуртка "SkyOps: Архітектура та Бізнес в ІТ" у першому семестрі 2023-2024 навчального року!

Упродовж першого семестру  студенти активно вивчали дисципліну "Операційні системи та сучасні архітектурні рішення у хмарних середовищах" та знайомилися з освітньою компонентою  "Бізнес аналіз та проєктний менеджмент в ІТ-галузі". Це надало їм унікальну можливість поглибити свої знання та навички в індустрії ІТ.

 **Що ми досягли:**

1. Експертні Лекції: в гуртку проведені захоплюючі лекції фахівців у сфері архітектури та бізнесу в ІТ.

2. Проєктні Роботи: студенти успішно взяли участь у проєктних завданнях, що спрямовані на вирішення реальних проблем у сфері інформаційних технологій.

3. Клуб Знань: зформовано динамічний клуб, де обговорюються актуальні теми, ідеї та тренди в архітектурі та бізнесі ІТ.

 **Що далі:**

Наш гурток планує продовжити динамічний розвиток та впровадження нових ініціатив. Ми віримо, що дослідження архітектури та бізнесу в ІТ є ключем до успіху у цьому швидкозмінному світі технологій.

 **Приєднуйтеся до SkyOps та долучайтеся до світу найсучасніших інновацій у ІТ!** 

          

Робота студентського наукового гуртка

22 грудня 2023 року було проведено чергове заняття наукового гуртка «Розробка програмного забезпечення для дистанційного навчання з дисциплін «Теорія програмування», «Теорія алгоритмів», «Основи наукових досліджень в інформатиці» (керівник к.ф.-м.н., доцент кафедри Черненко Оксана Олексіївна).

В ході роботи були підведені підсумки розробки навчальних інструментів здобувачами освіти магістерського рівня.

          

Результати роботи гуртка

15 грудня 2023 року відбулося підсумкове засідання гуртка «Створення програмного та інформаційного забезпечення для дистанційного навчання з дисциплін «Обчислювальні методи», «Математичний аналіз», «Інтелектуальні інформаційні системи», «Офісні комп’ютерні технології», «Сучасні методи оптимізації та їх програмування»

Були присутні студенті магістри та бакалаври спеціальності «Комп’ютерні науки». На засіданні підвели підсумки проведеної роботи за семестр, обговорили та проаналізували представлені випускові роботи студентів магістрів Сичика О. ,Теличка О., Мотузки В., зокрема презентації по роботам, вислухані зауваження, пропозиції та побажання.

          

Робота наукового гуртка

31 травня 2023 року відбулось заключне засідання студентського наукового об’єднання «Створення програмно-інформаційного забезпечення для дистанційного навчання з дисциплін «Алгебра і геометрія», «Дискретна математика», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Теорія інформації і кодування», «Математична логіка» (студенти напрямку 122 «Комп’ютерні науки»), на якому були підведені підсумки діяльності, відзначені досягнення студентів, обговорено результати студентської наукової конференції ПУЕТ.

          

Засідання наукового студентського об’єднання «Фізико-математичний гурток» кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій

09 червня 2023 року відбулося заключне засідання науково студентського об’єднання «Фізико-математичний гурток». Були присутні студенти спеціальності «Комп’ютерні науки». Засідання відбувалося у дистанційному форматі. На засіданні гуртка виступила керівник – Кошова О.П. із доповіддю про наукові здобутки членів гуртка за 2022-2023 навчальні роки.

За результатами роботи гуртка та виступів студентів на науковій студентській конференції ПУЕТ опубліковані 3 тез у збірнику наукових робіт студентів, які розміщені у бібліотеці ПУЕТ. Крім того, подано та прийнято до друку 3 наукові статті у фахових наукових виданнях:

1. О.П. Кошова, О.О. Черненко, Т.В. Чілікіна, І.І. Комар (2023) Особливості розробки web-застосунків для системи дистанційного навчання з допомогою бібліотеки React Системи та технології, 65(1).

2. Оксана Кошова, Дмитро Ольховський, Оксана Черненко, Іван Шаповалов, Тур Володимир РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ: СЕРВЕРНА ЧАСТИНА Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Кременчук: КрНУ, 2023. Випуск 1.

3. Кошова О. П., Ольховська О.В., Тацій Д. С., Олексійчук Ю.Ф., Черненко О.О. РОЗРОБКА ВЕБ-ДОДАТКІВ ТА СЕРВІСІВ НА ПЛАТФОРМІ NODE.JS Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, 2023. Вип. 2.

Сподіваємося, що роботу над обраними науковими темами студенти продовжать у магістратурі. Побажаємо їм успіху!

          

Робота наукового гуртка "Сучасна інформатика"

31 травня 2023 року відбулося підсумкове засідання науково студентського об’єднання "Сучасна інформатика". Разом з присутніми студентами Бойком Андрієм, Джуркою Сергієм, Поповою Владиславою, Сірооченко Аліною та Шулик Валерією провели обговорення результатів проведеної роботи у вигляді доповідей Бойка Андрія та Попової Владислави. Відзначено роботу Сірооченко Аліни, що цьогоріч прийняла участь у ХLVІ Міжнародній науковій студентській конференції «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті» (за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2022 рік).

Бажаємо подальших успіхів учасникам!

          

Робота наукового гуртка 

30 травня 2023 року відбулося заключне засідання студентського наукового об’єднання

«Розробка програмного забезпечення для дистанційного навчання з дисциплін «Теорія програмування», «Теорія алгоритмів» (для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»). Було підведено підсумки роботи гуртка та відзначено кращих молодих науковців за результатами студентської наукової конференції ПУЕТ.

          

Вітаємо кращих студентів-науковців спеціальності Комп'ютерні науки!

В рамках тижня якості в ПУЕТ та святкування дня науки відбулося  нагородження кращих молодих науковців університету, які у 2022/2023 навчальному році продемонстрували здобутки на науковій ниві.

Подяками були нагороджені найкращі студенти-науковці спеціальності 122 Комп'ютерні науки:

Кафедра КНІТ вітає всіх із заслуженими нагородами та дякує студентам за цікаві  наукові дослідження на актуальні теми сьогодення, а їх науковим керівникам за надихання здобувачів до наукової роботи та допомогу в підготовці наукових досліджень!

          

XLVI Міжнародна студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2022 рік «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті»

25 квітня 2023 року в рамках XLVI Міжнародної студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2022 рік «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті» студенти спеціальності Комп’ютерні науки ступеня бакалавра та магістра долучилися до ряду заходів:

Всі доповідачі отримають сертифікати за участь: https://drive.google.com/drive/folders/11kaIdiwYlS0WSNCvxEf6O2f3VCU78ake

Дякуємо студентам та науковим керівникам за актуальні та змістовні доповіді, креативні підходи і реалізацію наукового потенціалу.

          

Робота наукових гуртків кафедри КНІТ в першому семесті 2022-2023 н. р.

Одним із головних напрямків формування якісного рівня освіти, який задовольняє потреби майбутніх спеціалістів в інтелектуальному і професійному розвитку є залучення студентів до науково-дослідної роботи.

На кафедрі   Комп'ютерних наук та інформаційних технологій  діють 6 наукових гуртків.

Гуртки покликані навчити студентів  працювати з навчальною довідковою літературою, усвідомлювати і ставити проблеми, аналізувати питання та завдання, розвивати спостережливість, аналітичний підхід до проблеми, яка закладається у темі дослідження і пов’язана з їх майбутньою професією.  За результатами роботи   гуртків у першому семестрі 2022-2023 навчального року  проведені засідання та заслухані доповіді здобувачів вищої освіти:

Гурток Створення програмно-інформаційного забезпечення для дистанційного навчання з дисциплін «Алгебра і геометрія», «Дискретна математика»,  «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Теорія інформації і кодування», «Математична логіка» (керівник Парфьонова Т.О., доцент, к.ф.-м.н.) – виступили студенти 3 курсу  спеціальності Комп’ютерні науки Лисенко Давид з доповіддю «Побудова алгоритму та програмування пошуку опорного плану транспортної задачі як елемента тренажера дистанційного навчального курсу «Методи оптимізації та дослідження операцій» з теми «Транспортна задача. Метод північно-західного кута. Метод мінімального елемента» та студентка Шустваль Аліна з темою «Алгоритмізація та програмна реалізація знаходження оптимального плану транспортної задачі як елемента тренажера з теми «Транспортна задача (ТЗ). Метод потенціалів. Вироджені і незбалансовані ТЗ» дистанційного навчального курсу «Методи оптимізації та дослідження операцій».

Гурток «Розробка програмного забезпечення для дистанційного навчання з дисциплін «Теорія програмування», «Теорія алгоритмів», «Основи наукових досліджень в інформатиці» (керівник Черненко О.О., доцент, к.ф.-м.н.) – виступив студент 4 курсу  спеціальності Комп’ютерні науки Дзюба Олександр з темою    «Алгоритмізація та програмування тренажеру «Функціональне програмування» дистанційного навчального курсу «Теорія програмування».

Гурток «Створення програмного та інформаційного забезпечення для дистанційного навчання з дисциплін «Обчислювальні методи», «Архітектура обчислювальних систем»,  «Математичний аналіз», «Інтелектуальні інформаційні системи», «Офісні комп’ютерні технології», «Організація та обробка електронної інформації» (керівник Чілікіна Т.В., доцент, к.ф.-м.н.) – виступила студентка 2 курсу  спеціальності Комп’ютерні науки Ханжин Катерина з доповіддю «Створення презентації як ілюстративного компонента тренажера на тему ”Цикли мови VBA Ехсеl”».

«Фізико-математичний гурток» (керівник Кошова О.П., доцент, к.ф.-м.н.) – виступили студенти 4 курсу  спеціальності Комп’ютерні науки: Тацій Денис з доповіддю «Особливості розробки застосунків на платформі Node.js»,  Шаповалов Іван з доповіддю «Особливості розробки серверних додатків за допомогою NestJS» та студент Комар Ілля з доповіддю  «Oсобливості розробки web-застосунків за допомогою бібліотеки React».

Гурток «Сучасна інформатика» (керівник Оріхівська О.Г., ст. викладач) - виступили студенти 1 курсу  спеціальності Комп’ютерні науки Бойко Андрій з доповіддю «Особливості роботи з директивами компілятора у середовищі Embarcadero Delphi» та  студентка Сірооченко Аліна з темою  «Особливості роботи умовної компіляції у середовищі Embarcadero Delphi».

Обговорення проблемних питань та результатів досліджень надає суттєвий вплив на світогляд майбутніх спеціалістів і допомагає їм у роботі дослідницького характеру.

          

Робота студентських наукових гуртків

В жовтні 2022 року всі наукові студентські гуртки кафедри КНІТ провели зібрання, на яких обрали старостів гуртків та делегатів на конференцію Наукового товариства студентів і аспірантів ПУЕТ на 2022-23 н.р., а також керівники гуртків обсудили зі студентами всі організаційні питання та план роботи.

Делегати від студентських наукових гуртків (об’єднань) на конференцію Наукового товариства студентів і аспірантів ПУЕТ на 2022-2023 навчальний рік:

Назва наукового студентського об’єднання

ПІБ  делегата

Група

Сучасна інформатика

Бойко Андрій Володимирович

КН-11

«Створення програмного та інформаційного забезпечення для дистанційного навчання з дисциплін «Обчислювальні методи», «Архітектура обчислювальних систем»,  «Математичний аналіз», «Інтелектуальні інформаційні системи», «Офісні комп’ютерні технології», «Організація та обробка електронної інформації»

Ханжин Катерина Пилипівна

КН-21

«Створення програмно-інформаційного забезпечення для дистанційного навчання з дисциплін «Алгебра і геометрія», «Дискретна математика»,  «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Теорія інформації і кодування», «Математична логіка»

Мехеда Анастасія Сергіївна

КН-31

Фізико-математичний гурток

Головатенко Зоряна Геннадіївна

КН-41

«Розробка програмного забезпечення для дистанційного навчання з дисциплін «Програмування», «Платформи корпоративних, інформаційних систем», «Сучасні парадигми програмування», «Аналіз даних та прикладні пакети статистичної обробки», «Нейронно-мережеві технології в інформатиці», «Комп’ютерний аналіз статистичних даних», «Аналіз алгоритмів», «Імітаційне моделювання, мови моделювання та імітації», «Теорія систем та математичне моделювання»

Собіборець Олександр Юрійович

КН-11м

«Розробка програмного забезпечення для дистанційного навчання з дисциплін «Теорія програмування», «Теорія алгоритмів», «Основи наукових досліджень в інформатиці»

Бондар Дарина Олександрівна

КН-41

          

Студентська наукова конференція

14 квітня 2022 року в рамках ХLV Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2021 рік «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті», студент спеціальності Комп’ютерні науки Собіборець Олександр прийняв участь у роботі секції «Якість вищої освіти: проблеми, виклики, перспективи» з темою доповіді «Навчальний тренажер, як якісний засіб забезпечення засвоєння знань здобувачів освіти».

Тематика доповіді дійсно актуальна, оскільки навчальні тренажери та дистанційні технології навчання надають здобувачам вищої освіти доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність та якість самостійної роботи студентів, дозволяють добре закріпити навчальний матеріал, а викладачу в свою чергу дистанційні технології дозволяють реалізовувати абсолютно нові форми і методи навчання із застосуванням інформаційно-освітнього навчального середовища, програм-тренажерів, концептуального і математичного моделювання явищ і процесів.

          

Студентська наукова конференція

13 квітня 2022 року в рамках ХLV Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2021 рік «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті», проведено роботу секції «Комп’ютерні науки, інформаційні технології, математика та фізика». З вітальним словом до учасників звернулася директорка Інституту денної освіти Аліна Ткаченко, вона наголосила на актуальності тем проектів, які досліджуються студентами-фахівцями з комп’ютерних наук.

До розгляду будо представлено 6 доповідей, які виявили значу зацікавленість присутніх та викликали жваве обговорення. Тематика доповідей пов’язана з різними аспектами проектування та розробки програмного забезпечення, зокрема і з метою використання в навчальному процесі.

Слід відзначити студентів, яких рекомендовано до нагородження дипломами:

за І місце

за ІІ місце

за ІІІ місце

          

Заняття фізико-математичного гуртка

28 березня 2022 року відбулося чергове засідання науково студентського об’єднання «Фізико-математичний гурток». Керівник гуртка – Кошова О.П., доцент кафедри КНІТ. На занятті були присутні студенти спеціальності «Готельно-ресторанна справа». Заслухали доповіді, підготовлені студентами за попередньо обраною тематикою. За результатами обговорень було обрано доповідь для представлення на науковій студентській конференції ПУЕТ з теми «Готельно-ресторанна справа і математика» (Задорожна Я.Ю., Решетняк Д.П.) яка відбудеться у квітні 2022 року.

          

Заняття з наукового гуртка для студентів спеціальності «Комп’ютерні науки»

15 лютого  2022 року було проведено чергове заняття наукового гуртка «Розробка програмного забезпечення для дистанційного навчання з дисциплін «Теорія програмування», «Теорія алгоритмів», «Основи наукових досліджень в інформатиці» (керівник к.ф.-м.н.,  доцент кафедри Черненко Оксана Олексіївна).

В ході роботи були розглянуті проблеми розробки алгоритмів тренажерів та методи їх оптимізації.

Студенти спеціальності «Комп’ютерні науки» із зацікавленістю прийняли участь у обговоренні проблематики заняття та підготували розгорнуті доповіді, які викликали жваву дискусію.

          

Робота наукового гуртка

На кафедрі комп'ютерних наук та інформаційних технологій активно працює наукове студентське об'єднання «Розробка програмного забезпечення для дистанційного навчання з дисциплін «Програмування», «Платформи корпоративних, інформаційних систем», «Сучасні парадигми програмування», «Аналіз даних та прикладні пакети статистичної обробки», «Нейронно-мережеві технології в інформатиці», «Комп’ютерний аналіз статистичних даних», «Аналіз алгоритмів», «Імітаційне моделювання, мови моделювання та імітації», «Теорія систем та математичне моделювання» (керівник – доцент кафедри КНІТ Олексійчук Ю. Ф.)

В рамках роботи цього об'єднання студент групи КН м-21 Фесенко Денис підготував виступ та взяв участь у VII Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції молодих учених та студентів "Новітні інформаційно-комунікаційні технології в освіті" (IICTE-2021), яка відбулася 24­25 листопада 2021 року на фізико-математичному факультеті Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка.

Денис представив результати своєї роботи, яка полягає у створенні програмного комплексу з теми "Аналіз алгоритму сортування злиттям" дисципліни "Аналіз алгоритмів". Програмний комплекс містить 2 застосунки: один для студента, другий – для викладача. Застосунок для студента допомагає краще розібратися з роботою алгоритму сортування злиттям та асимптотичною оцінкою часу його роботи. Він має два режими роботи: навчання та оцінювання. У випадку роботи в режимі оцінювання генерується файл з результатом, який студент має відправити викладачу. Цей файл, крім інформації про успішність проходження та кількість допущених помилок, містить також геш-код. Викладач за допомогою свого застосунку може верифікувати цей файл, тобто впевнитися, що в нього не було внесено зміни. Програмний комплекс буде використовуватися при вивчені дисципліни "Аналіз алгоритмів" студентами спеціальності "Комп'ютерні науки".

Тези доповіді будуть опубліковані у збірнику конференції.

          

Здобутки ІТ-студентів у олімпіадному русі

За останні чотири роки команда Полтавського університету економіки і торгівлі зі спортивного програмування PUET_SickOurDucks показала значні успіхи в олімпіадному русі!

Команду сформували студенти четвертого курсу спеціальності «Комп’ютерні науки» Деркач Роман, Дудник Дмитро, Пилипченко Віталій.

В деяких турнірах під час хвороби основних учасників їх замінили одногрупники: Заливичий Михайло та Погрібний Олексій.

Незмінний тренер команди – доцент кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики, к.ф.-м.н., Олексійчук Юрій Федорович.


Команда PUET_SickOurDucks:
Дудник Дмитро, Пилипченко Віталій, Деркач Роман (зліва направо),
під час нагородження у регіональному етапі Всеукраїнської олімпіади, вересень 2018 р., м. Дніпро

Здобутки та перемоги команди представлені у таблиці:

Навчальний рік

Олімпіада

Результат

1 курс

2017-18 н.р.,
21.04.2018.

Обласний (перший) етап Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування, Полтава.

1 місце серед команд Полтавської області.
3 місце серед команд Центрального регіону.

2017-18 н.р.,
02-07.07.2018.

Олімпіада з програмування м.. С .О. Лєбєдєва та В. М. Глушкова «KPI-OPEN 2018»,  Київ.

25 місце серед 99 команд.

2 курс

2018-19 н.р.,
05.09.2018.

Регіональний (другий) етап Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування, Дніпро.

2 місце серед команд Центрального регіону.

2018-19 н.р.,
19-21.10.2018.

Фінал (третій етап) Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування, Вінниця.

2 місце серед команд економічних ВНЗ.

2018-19 н.р.,
03.04.2019.

Обласний (перший) етап Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування, Полтава.

1 місце серед команд Полтавської області.
1 місце серед команд економічних ВНЗ Полтавської області.

3 курс

2019-20 н.р.,
13-14.09.2019.

Регіональний (другий) етап Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування, Дніпро.

3 місце серед команд Центрального регіону.

2019-20 н.р.,
18-19.10.2019.

Фінал (третій етап)  Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування, Вінниця.

2 місце серед команд економічних ВНЗ.

4 курс

2020-21 н.р.,
26.09.2020.

Обласний (перший) етап Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування, Полтава.

1 місце серед команд Полтавської області.
3 місце серед команд Центрального регіону.

2020-21 н.р.,
26.09.2020.

Регіональний (другий) етап Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування,  Полтава.

6 місце серед команд Центрального регіону (найкращий результат серед команд Полтавської області).

2020-21 н.р.,
16.05.2021.

Відкритий чемпіонат Харкова зі спортивного програмування, Полтава-Харків.

3 місце серед студентських команд не з Харкова.

Як бачимо, двічі поспіль наша команда ітішників посіла 2 місці у фіналі серед економічних вищих навчальних закладів!

Не секрет, що такі зіркові студенти отримують пропозиції стажування та працевлаштування від ІТ-гігантів, пропозиції навчання у престижних закордонних університетах.
Так, Деркач Роман вже отримав пропозицію на стажування від компанії Google.

Під час церемонії нагородження фіналістів
Джерело: https://www.facebook.com/watch/?v=114338942805389

 

Щиро пишаємось успіхами наших студентів!

Зичимо подальших професійних здобітків!

          

ІТ-студенти ПУЕТ –
призери Відкритого чемпіонату Харкова з програмування

16 травня 2021 р. відбувся Відкритий чемпіонат Харкова зі спортивного програмування.

Учасники змагались в різних номінаціях: студентські команди з Харкова, не з Харкова, шкільні команди. Відповідно і призери визначались в кожній номінації окремо.

Загалом прийняло участь у шкільному дивізіоні 222 команди, у студентському 164 команди з різних країн.

Команда ПУЕТ PUET_SickOurDucks, яка була сформована із студентів групи КН б-41 спеціальності «Комп'ютерні науки» Деркача Романа, Дудника Дмитра, Пилипченка Віталія, розв`язала 8 задач із 16 та посіла отримала диплом третього ступеня!

Тренер команди – доцент кафедри математичного моделювання ат соціальної інформатики, канд. фіз.-мат. наук, Олексійчук Юрій Федорович.


Під час змагань на Всеукраїнській олімпіаді
Джерело: https://nupp.edu.ua/news/studenti-aytishniki-vistupili-na-vseukrainskiy-olimpiadi-z-programuvannya.html

Відмітимо, що наша команда також бере участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з програмування.
Хлопці блискуче пройшли обласний та регіональний тур, і 22 травня приймуть участь у фіналі олімпіади!

Щиро вітаємо наших ІТ-студентів! Зичимо подальших перемог!

          

Студентська наукова конференція

29-31 березня 2021 р. у Полтавському університеті економіки і торгівлі пройшла ХLІV Міжнародна наукова студентська конференція «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті» за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2020 рік.

У зв’язку із карантинними обмеженнями захід проходив з використанням дистанційних технологій.

Конференція працювали за секціями. На базі кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики (ММСІ) була створена однойменна секція.

На секції, якою керував завідувач кафедри ММСІ, д-р. фіз.-мат. наук, проф., Ємець Олег Олексійович, було представлено 10 доповідей, виступили 6 студентів спеціальності «Комп’ютерні науки».


Під час конференції.
Секція «Математичне моделювання та соціальна інформатика»


Виступає ІТ-студент четвертого курсу, Пилипченко Віталій

Найкращими визнано доповіді студентів:

За результатами конференції буде видано збірник праць із найвагомішими публікаціями студентів.

          

Успіхи ІТ-студентів ПУЕТ
в олімпіадному русі

13 лютого 2021 р. відбувся другий (регіональний) етап Всеукраїнської олімпіади з програмування, який також є частиною Міжнародної студентської олімпіади (ICPC – International Collegiate Programming Contest).

Команда Полтавського університету економіки і торгівлі, PUET_SickOurDucks була сформована із студентів групи КН б-41 спеціальності «Комп'ютерні науки»: Деркач Роман, Дудник Дмитро, Пилипченко Віталій та Погрібний Олексій (резервний учасник).

PUET_SickOurDucks виборола шосте місце у Центральному регіоні – це є найкращим результатом серед команд Полтавської області!

Тренер команди – Олексійчук Юрій Федорович, канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики.


Під час змагань
(на світлині команди-переможці першого етапу у Полтавській області)
Джерело: https://nupp.edu.ua/news/studenti-aytishniki-vistupili-na-vseukrainskiy-olimpiadi-z-programuvannya.html

Пишаємось нашими студентами!

          

Успіхи студентів спеціальності «Комп'ютерні науки»

26 вересня 2020 р. відбувся перший етап Всеукраїнської олімпіади з програмування в центральному регіоні України (Дніпропетровська, Донецька, Черкаська, Кіровоградська та Полтавська області), який також є 1/8 фіналу Міжнародної студентської олімпіади (ICPC – International Collegiate Programming Contest).

Цього року змагання проходили в дистанційному форматі.
Полтавський університет економіки і торгівлі представляли 3 команди, сформовані із студентів спеціальності «Комп'ютерні науки»:

PUET_SickOurDucks у складі:

PUET_Bomg у складі:

PUET_CS у складі:

Тренер усіх команд – Олексійчук Юрій Федорович, к. фіз.-матем. н., доцент кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики.

Команда PUET_SickOurDucks здобула 3 місце у в Центральному регіоні, розв'язавши 6 задач.

Це найкращий результат серед команд Полтавської області!

Команда вже втретє поспіль повторює свій успіх в області!

Два останні роки команда представляла університет у фінальному раунді Всеукраїнської олімпіади і посідала призові місця в категорії економічних ВНЗ України!

Команда PUET_Bomg успішно розв'язала 4 задачі і посіла 8 місце в центральному регіоні.

Як і минулого року, це другий результат серед команд університетів Полтавської області.

Команда PUET_CS достойно дебютувала в змаганнях, розв'язавши 2 задачі.

Бажаємо учасникам успіхів у наступних етапах та подальших змаганнях!

          

Наукові досягнення ІТ-студентів

В 2019-20 н. р. студенти спеціальностей «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики взяли участь у роботі науково-практичного семінару «Комп’ютерні науки та прикладна математика» (КНіПМ-2020), за результатами роботи якого видано збірник праць (п’ятий випуск).

Ознайомитись з публікацями студентів можна за посиланнями:

 1. Антоненко А. А. Тренажер «Дефазифікація нечітких множин» / А. А. Антоненко, О. О. Ємець // Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2020): матеріали наук.-практ. семінару. Випуск 5. / За ред. Ємця О. О. – Полтава: Кафедра ММСІ ПУЕТ, 2020. – С. 4-7. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/8266.
 2. Белінська В. В. Створення програмного забезпечення тренажера з теми «Розподіли дискретних випадкових величин та їх числові характеристики» дистанційного навчального курсу «Теорія ймовірностей та математична статистика» / В. В. Белінська, Т. О. Парфьонова // Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2020): матеріали наук.-практ. семінару. Випуск 5. / За ред. Ємця О. О. – Полтава: Кафедра ММСІ ПУЕТ, 2020. – С. 25-28. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/8278.
 3. Гусак Ю. С. Програмна реалізація елементів тренажеру з теми «Моделювання булевих функцій за допомогою елементарного персептрону» дисципліни «Нейронно-мережеві технології в інформатиці» / Ю. С. Гусак, Ю. Ф. Олексійчук // Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2020): матеріали наук.-практ. семінару. Випуск 5. / За ред. Ємця О. О. – Полтава: Кафедра ММСІ ПУЕТ, 2020. – С. 40-42. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/8317.
 4. Козодуб В. С. Тренажер «Сортування фон Неймана» / В. С. Козодуб, О. О. Ємець // Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2020): матеріали наук.-практ. семінару. Випуск 5. / За ред. Ємця О. О. – Полтава: Кафедра ММСІ ПУЕТ, 2020. – С. 8-11. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/8267.
 5. Кулинич М. К. Тренажер «Злиття впорядкованих послідовностей» / М. К. Кулинич, Є. М. Ємець, О. О. Ємець // Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2020): матеріали наук.-практ. семінару. Випуск 5. / За ред. Ємця О. О. – Полтава: Кафедра ММСІ ПУЕТ, 2020. – С. 22-24. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/8268.
 6. Лєбєдєва М. О. Парсинг у лінгвістиці та інформатиці / М. О. Лєбєдєва, О. О. Черненко // Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2020): матеріали наук.-практ. семінару. Випуск 5. / За ред. Ємця О. О. – Полтава: Кафедра ММСІ ПУЕТ, 2020. – С. 37-39. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/8314.
 7. Мамедов А. А. Тренажер «Вычисление коэффициентов компетентности экспертов на основе априорных данных»/ А. А. Мамедов, Е. М. Емец, А. О. Емец // Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2020): матеріали наук.-практ. семінару. Випуск 5. / За ред. Ємця О. О. – Полтава: Кафедра ММСІ ПУЕТ, 2020. – С. 33-36. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/8315.
 8. Мамедов А. А. Тренажер «Вычисление компетентности экспертов на основе апостериорных данных»/ А. А. Мамедов, Е. М. Емец, А. О. Емец // Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2020): матеріали наук.-практ. семінару. Випуск 5. / За ред. Ємця О. О. – Полтава: Кафедра ММСІ ПУЕТ, 2020. – С. 47-51. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/8373.
 9. Мороз А. В. Оптимізація виробництва столів: програмна реалізація тренажера (моделювання) дистанційного курсу «Проектне навчання з курсу «Методи оптимізації та дослідження операцій» / А. В. Мороз, О. О. Ємець // Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2020): матеріали наук.-практ. семінару. Випуск 5. / За ред. Ємця О. О. – Полтава: Кафедра ММСІ ПУЕТ, 2020. – С. 43-46. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/8321.
 10. Сузанська А. О. Тренажер «Матриці суміжності для орієнтованих графів без петель» / А. О. Сузанська, Є. М. Ємець, О. О. Ємець // Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2020): матеріали наук.-практ. семінару. Випуск 5. / За ред. Ємця О. О. – Полтава: Кафедра ММСІ ПУЕТ, 2020. – С. 56-62. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/8906.
 11. Фесенко Д. І. Розробка тренажеру з теми «Аналіз алгоритму сортування злиттям» дисципліни «Аналіз алгоритмів» / Д. І. Фесенко, Ю. Ф. Олексійчук // Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2020): матеріали наук.-практ. семінару. Випуск 5. / За ред. Ємця О. О. – Полтава: Кафедра ММСІ ПУЕТ, 2020. – С. 29-32. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/8290.
 12. Шабоян А. Т. Тренажер «Матриці суміжності для неорієнтованих графів без петель» / А. Т. Шабоян, Є. М. Ємець, О. О. Ємець // Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2020): матеріали наук.-практ. семінару. Випуск 5. / За ред. Ємця О. О. – Полтава: Кафедра ММСІ ПУЕТ, 2020. – С. 17-21. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/8269.
 13. Шабоян А. Т. Тренажер «Матриці суміжності для орієнтованих графів без петель» / А. Т. Шабоян, Є. М. Ємець, О. О. Ємець // Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2020): матеріали наук.-практ. семінару. Випуск 5. / За ред. Ємця О. О. – Полтава: Кафедра ММСІ ПУЕТ, 2020. – С. 52-55. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/8905.
 14. Шульга І. І. Тренажер «Рекурсивне породження переставлень» / І. І. Шульга, О. О. Ємець // Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2020): матеріали наук.-практ. семінару. Випуск 5. / За ред. Ємця О. О. – Полтава: Кафедра ММСІ ПУЕТ, 2020. – С. 12-16. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/8270.

          

Олімпіада з програмування

27 лютого 2020 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбулася олімпіада з програмування серед студентів спеціальностей «Комп’ютерні науки» та «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». Всього в заході прийняли участь 17 студентів.


Під час олімпіади

Учасникам було запропоновано 13 задач, які вони розв’язували протягом 3,5 годин. Для розв’язування задач студенти використовували мови програмування C++, Java, Python, C#, Delphi (на вибір студента).


Під час олімпіади

Переможцями олімпіади стали:

І місце – Белінська Вікторія (група КН-51);
ІІ місце – Жайворонок Ярослав (група КН-51);
ІІІ місце – Мороз Артур (група КНІТ-41).


Під час олімпіади

Організацією олімпіади займався доцент кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики, к.ф.-м.н., Олексійчук Юрій Федорович.

Вітаємо переможців!
Бажаємо подальших успіхів!

          

Наукові досягнення наших студентів

В 2019-20 н. р. студенти спеціальностей «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики прийняли участь у роботі науково-практичного семінару «Комп’ютерні науки та прикладна математика» (КНіПМ-2019), за результатами роботи якого видано збірник праць (четвертий випуск).

Ознайомитись з роботами студентів можна за посиланнями:

 1. Григор’єв В. В. Тренажер «Побудова математичної моделі однієї лінійної задачі» / В. В. Григор’єв, О.О. Ємець // Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2019): матеріали наук.-практ. семінару. Випуск 4. / За ред. Ємця О. О. – Полтава: Кафедра ММСІ ПУЕТ, 2019. – С. 12-15. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/7455
 2. Куркін В. В. Програмне забезпечення для тренажера з теми «Алгебра предикатів» дистанційного навчального курсу «Математична логіка» / В. В. Куркін, О. О. Черненко // Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2019): матеріали наук.-практ. семінару. Випуск 4. / За ред. Ємця О. О. – Полтава: Кафедра ММСІ ПУЕТ, 2019. – С. 24-36. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/7458
 3. Масмалиев П. А. Тренажер «Вычисление коэффициентов конкордации без учета связанных рангов» / П. А. Масмалиев, А. О. Емец // Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2019): матеріали наук.-практ. семінару. Випуск 4. / За ред. Ємця О. О. – Полтава: Кафедра ММСІ ПУЕТ, 2019. – С. 4-11. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/7053
 4. Самборська К. Ю. Розробка програмного забезпечення тренажеру з теми «Пірамідальне сортування» дистанційного навчального курсу «Алгоритми та структури даних» / К. Ю. Самборьска // Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2019): матеріали наук.-практ. семінару. Випуск 4. / За ред. Ємця О. О. – Полтава: Кафедра ММСІ ПУЕТ, 2019. – С. 20-23. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/7457
 5. Чуб О. І. Тренажер «Рекурсивні алгоритми» / О. І. Чуб, О.О. Ємець // Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2019): матеріали наук.-практ. семінару. Випуск 4. / За ред. Ємця О. О. – Полтава: Кафедра ММСІ ПУЕТ, 2019. – С. 16-19. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/7456

Запрошуємо зацікавлених до знайомства з роботами!

          

ІТ студенти ПУЕТ – призери
Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування

18-20 жовтня 2019 р. у Вінницькому національному технічному університеті відбувся фінал Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування.

Цей етап одночасно є півфіналом студентської першості світу з програмування ІСРС по Південно-Східній Європі (SEERC).

Слід зазначити, що учасники півфіналів та фіналів ІСРС є найбільш бажаними робітниками міжнародних ІТ-корпорацій. За статистикою на 2018 р. їх кількість складала: 2718 – у Google, 1379 – у Amazon, 1270 – у Microsoft, 688 – у Facebook, 401 – y IBM тощо.

В цьому році у фіналі олімпіади змагались 45 українських команд (136 студентів), які стали кращими у двох попередніх етапах національної олімпіади серед 913 команд (2739 студентів) з 214 закладів вищої освіти.

Команда Полтавського університету економіки і торгівлі PUET_SickOurDucks, яку утворили студенти третього курсу спеціальності «Комп’ютерні науки» Деркач Роман, Дудник Дмитро, Пилипченко Віталій, виборола ІІ місце серед всіх економічних закладів вищої освіти України!

Тренер команди – к.ф.-м.н., доцент кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Олексійчук Юрій Федорович.

Щиро вітаємо наших ІТішників!

          

ІТ-студенти ПУЕТ - призери олімпіади з програмування

13-14 вересня 2019 р. відбувся другий тур студентської олімпіади з програмування.

Цей етап одночасно є 1/4 першості світу з програмування (International Collegiate Programming Contest - ICPC).

Команди Центрального регіону змагались на базі Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара.

Усього учасниками турніру в Центральному регіоні цього року стали 37 команд вищих навчальних закладів.

Команда університету PUET_SickOurDucks, яку утворили студенти третього курсу спеціальності «Комп’ютерні науки» Деркач Роман, Дудник Дмитро, Пилипченко Віталій, виборола ІІІ місце серед команд Центрального регіону!

Тренер команди – доцент кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики, к. ф.-м. н., Олексійчук Юрій Федорович.

А отже, наші ІТішники пройшли до фіналу олімпіади, який відбудеться у жовтні 2019 р.

Щиро вітаємо наших студентів з перемогою!

          

Наукові здобутки ІТ-студентів

В 2018-19 н. р. студенти спеціальності «Комп’ютерні науки» кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики прийняли участь у роботі науково-практичного семінару «Комп’ютерні науки та прикладна математика» (КНіПМ-2018), за результатами роботи якого видано збірник праць (третій випуск).

Ознайомитись з роботами студентів можна за посиланнями:

 1. Сивокінь О. Ю. Тренажер з теми «Логіка висловлювань» дистанційного навчального курсу «Математична логіка» та розробка його програмного забезпечення / О. Ю. Сивокінь, О. О. Черненко // Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2019): матеріали наук.-практ. семінару. Випуск 3. / За ред. Ємця О. О. – Полтава: Кафедра ММСІ ПУЕТ, 2019. – С. 4-8. – Режим доступу: http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/7003
 2. Белінська В. В. Програмна реалізація тренажера для методу потенціалів лінійної задачі про оптимальний потік з дисципліни «Методи оптимізації та дослідження операцій» / В. В. Белінська, О. О. Ємець // Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2019): матеріали наук.-практ. семінару. Випуск 3. / За ред. Ємця О. О. – Полтава: Кафедра ММСІ ПУЕТ, 2019. – С. 9-12. – Режим доступу: http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/7004
 3. Мирончук І. С. Розробка тренажера з теми «Квадратичний симплекс метод» для дистанційного навчання / І. С. Мирончук, О. О. Ємець // Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2019): матеріали наук.-практ. семінару. Випуск 3. / За ред. Ємця О. О. – Полтава: Кафедра ММСІ ПУЕТ, 2019. – С. 13-15. – Режим доступу: http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/7005
 4. Жайворонок Я. І. Програмна реалізація тренажера «Суміжні вершини многогранника перестановок, його грані, ребра» дистанційного курсу «Елементи комбінаторної оптимізації» / Я. І. Жайворонок, О. О. Ємець // Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2019): матеріали наук.-практ. семінару. Випуск 3. / За ред. Ємця О. О. – Полтава: Кафедра ММСІ ПУЕТ, 2019. – С. 16-19. – Режим доступу: http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/7009
 5. Гусак Ю. С. Програмна реалізація тренажера з теми «Методи штрафних функцій» дистанційного курсу «Методи оптимізації та дослідження операцій» / Ю. С. Гусак, О. О. Ємець // Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2019): матеріали наук.-практ. семінару. Випуск 3. / За ред. Ємця О. О. – Полтава: Кафедра ММСІ ПУЕТ, 2019. – С. 20-22. – Режим доступу: http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/7011
 6. Кривошей О. С. Оптимізація перевезень сільгосппродукції: програмна реалізація тренажера (моделювання та розв’язування) дистанційного курсу «Проектне навчання з дисципліни «Методи оптимізації та дослідження операцій» / О. С. Кривошей, О. О. Ємець // Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2019): матеріали наук.-практ. семінару. Випуск 3. / За ред. Ємця О. О. – Полтава: Кафедра ММСІ ПУЕТ, 2019. – С. 23-25. – Режим доступу: http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/7014
 7. Голубенко Р. В. Програмна реалізація тренажера для методу Дальтона-Ллевеліна дисципліни «Методи оптимізації та дослідження операцій» / Р. В. Голубенко, О. О. Ємець // Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2019): матеріали наук.-практ. семінару. Випуск 3. / За ред. Ємця О. О. – Полтава: Кафедра ММСІ ПУЕТ, 2019. – С. 26-28. – Режим доступу: http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/7012
 8. Гальчун А. М. Програмна реалізація тренажера з побудови математичної моделі задачі вибору плану обслуговування клієнтів фінансового ринку з дисципліни «Методи оптимізації та дослідження операцій» / А. М. Гальчун, О. О. Ємець // Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2019): матеріали наук.-практ. семінару. Випуск 3. / За ред. Ємця О. О. – Полтава: Кафедра ММСІ ПУЕТ, 2019. – С. 29-33. – Режим доступу: http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/7013
 9. Мордасова І. В. Тренажер з теми «Побудова блок-схем алгоритмів розгалуженої структури» дистанційного навчального курсу «Інформатика» та розробка його програмного забезпечення / І. В. Мордасова, Ол-ра О. Ємець // Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2019): матеріали наук.-практ. семінару. Випуск 3. / За ред. Ємця О. О. – Полтава: Кафедра ММСІ ПУЕТ, 2019. – С. 34-36. – Режим доступу: http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/7037
 10. Гмиза Б. Ю. Тренажер з теми «Побудова блок-схем алгоритмів циклічної структури на прикладі циклу for» дистанційного навчального курсу «Інформатика» та розробка його програмного забезпечення / Б. Ю. Гмиза, Ол-ра О. Ємець // Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2019): матеріали наук.-практ. семінару. Випуск 3. / За ред. Ємця О. О. – Полтава: Кафедра ММСІ ПУЕТ, 2019. – С. 37-38. – Режим доступу: http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/7036
 11. Шакуро В. Є. Розробка програмного забезпечення з теми «Побудова блок-схема алгоритмів лінійної структури» дистанційного курсу «Інформатика» / В. Є. Шакуро, Ол-ра О. Ємець // Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2019): матеріали наук.-практ. семінару. Випуск 3. / За ред. Ємця О. О. – Полтава: Кафедра ММСІ ПУЕТ, 2019. – С. 39-41. – Режим доступу: http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/7038
 12. Хрупа О. І. Розробка програмного забезпечення з теми «Турнірне сортування» дистанційного навчального курсу «Алгоритми та структури даних» / О. І. Хрупа, Ол-ра О. Ємець // Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2019): матеріали наук.-практ. семінару. Випуск 3. / За ред. Ємця О. О. – Полтава: Кафедра ММСІ ПУЕТ, 2019. – С. 42-44. – Режим доступу: http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/7039
 13. Гребенюк Д. С. Програмне забезпечення для тренажера з теми «Нормальні алгоритми» дистанційного навчального курсу «Теорія алгоритмів» / Д. С. Гребенюк, О. О. Черненко // Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2019): матеріали наук.-практ. семінару. Випуск 3. / За ред. Ємця О.О. – Полтава: Кафедра ММСІ ПУЕТ, 2019. – С. 45-47. – Режим доступу: http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/7040
 14. Куркін В. В. Елементи програмного забезпечення для тренажера з теми «Алгебра предикатів» дистанційного навчального курсу «Математична логіка» / В. В. Куркін // Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2019): матеріали наук.-практ. семінару. Випуск 3. / За ред. Ємця О. О. – Полтава: Кафедра ММСІ ПУЕТ, 2019. – С. 48-57. – Режим доступу: http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/7041
 15. Сосновський Д. Р. Алгоритмізація та програмування елементів тренажера «Метод резолюцій» дистанційного навчального курсу «Математична логіка» / Д. Р. Сосновський // Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2019): матеріали наук.-практ. семінару. Випуск 3. / За ред. Ємця О. О. – Полтава: Кафедра ММСІ ПУЕТ, 2019. – С. 58-67. – Режим доступу: http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/7043
 16. Стовбун Д. О. Елементи програмного забезпечення для тренажера з теми «Правила виведення» дистанційного навчального курсу «Математична логіка» / Д. О. Стовбун // Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2019): матеріали наук.-практ. семінару. Випуск 3. / За ред. Ємця О. О. – Полтава: Кафедра ММСІ ПУЕТ, 2019. – С. 68-81. – Режим доступу: http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/7042

Запрошуємо бажаючих до перегляду праць!

          

Наукові здобутки
ІТ-студентів

В 2018-19 н. р. студенти спеціальності «Комп’ютерні науки» кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики прийняли участь у роботі науково-практичного семінару «Комп’ютерні науки та прикладна математика» (КНіПМ-2018), за результатами роботи якого видано збірник праць.

Ознайомитись з роботами студентів можна за посиланнями:

 1. Безмєнов Е. Г., Чілікіна Т. В. Розробка програмного забезпечення для тренажера з теми «Неоднорідні диференціальні рівняння другого порядку із сталими коефіцієнтами» з дисципліни «Математичний аналіз». – http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6979
 2. Данник О. І., Черненко О. О. Навчальний тренажер з теми «Мови і граматики» та його програмна реалізація. – http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6857
 3. Задорожній А. В. Розробка тренажеру за темою «Параметри лінійної регресії» з дисципліни «Обчислювальні методи». – http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6981
 4. Мандрика В. М., Олексійчук Ю. Ф. Розробка тренажеру з теми «1-R алгоритм» дисципліни «Комп’ютерний аналіз статистичних даних. –http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6975
 5. Олексійчук Ю. Ф., Голубенко Вл. О. Програмна реалізація тренажеру з теми «Сортування бульбашками» дисципліни «Аналіз алгоритмів». – http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6976
 6. Сокол О. В. Розробка тренажеру за темою «Переведення чисел з однієї системи числення в іншу» з дисципліни «Архітектура обчислювальних систем». –  http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6980
 7. Щербак О. В Алгоритм тренажеру з теми «Оператори керування» з дисципліни «Програмування». – http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6973
 8. Ярмоленко А. В., Олексійчук Ю. Ф. Алгоритм роботи тренажеру з теми «Асимптотичні оцінки функцій» дисципліни «Аналіз алгоритмів». –  http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6974

Запрошуємо всіх бажаючих переглянути
праці ІТ-студентів та викладачів кафедри!

          

ІТ-студенти ПУЕТ – переможці олімпіади з програмування

13 квітня 2019 р. пройшов перший тур студентської олімпіади з програмування.

Цей етап одночасно є 1/8 першості світу з програмування (International Collegiate Programming Contest - ICPC).

Команда ПУЕТу PUET_SickOurDucks, яка складалась зі студентів другого курсу спеціальності «Комп’ютерні науки» Деркача Романа, Дудніка Дмитра, Пилипченка Віталія, зайняла перше місце серед команд Полтавської області!

Команда PUET_SickOurDucks також посіла перше місце серед команд економічних вищих навчальних закладів Полтавської області!

Наша команда вірно запрограмувала вісім завдань. Це дозволило команді PUET_SickOurDucks серед 162 команд Центрального регіону, до якого входять вищі навчальні заклади Дніпропетровської, Донецької, Кіровоградської, Полтавської, Черкаської областей, посісти четверте місце!

Команда ПУЕТу PUET_Bomg, яка складалась зі студентів четвертого та п’ятого курсів спеціальностей «Інформатика», «Комп’ютерні науки» Белінської Вікторії, Жайворонка Ярослава, Сивоконя Олександра, зайняла друге місце серед команд Полтавської області!

Команда PUET_Bomg вірно запрограмувала шість завдань. Це дозволило команді зайняти 13 місце серед 162 команд Центрального регіону, як прийняли участь у змаганнях!

Тренер команд – доцент кафедри ММСІ, к.ф.-м.н. Олексійчук Юрій Федорович.

Наступний тур олімпіади у вересні 2019 р.


Команда PUET_Bomg - Жайворонок Ярослав, Белінська Вікторія -  разом з тренером, доцентом кафедри ММСІ, к.ф.-м.н. Олексійчуком Юрієм Федоровичем

Щиро вітаємо переможців!
Бажаємо успіхів у наступних змаганнях!

          

Студентська наукова конференція

26-27 березня 2019 р. у Полтавському університеті економіки і торгівлі пройшла ХLІI Міжнародна наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2018 рік «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства».

В секції «Математичне моделювання та соціальна інформатика» прийняли участь 26 студентів старших курсів спеціальностей «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», «Інформатика».

Робота в секції велась під головуванням доцента кафедри ММСІ, к.ф.-м.н., Олексійчука Юрія Федоровича.

Найкращими визнано доповіді:

Керівник студентів, що зайняли призові місця, – завідувач кафедри ММСІ, д.ф.-м.н., проф., Ємець Олег Олексійович.

          

Студентська наукова конференція

26-27 березня 2019 р. у Полтавському університеті економіки і торгівлі пройшла ХLІI Міжнародна наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2018 рік «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства».

В секції «Актуальні проблеми комунікативної та пофесійної компетенції: мовний і соціокультурний аспекти» прийняли участь студенти-іноземці першого курсу спеціальності «Комп’ютерні науки», які виступили з доповідями:

 1. Бах Абдурахман (Гамбія) – «Data Mining in Relation to Businesses»;
 2. Бхакат Рохіт (Індія) – «Artificial Intelligence and Robotics».

Керівник – старший викладач кафедри ДІМ, Руденко Ніна Сергіївна.

Виступ Баха Абдурахмана був визнаний кращим у секції!


Дипломом першого ступеня нагороджується студент групи КН-11 англ
Бах Абдурахман (Гамбія)

          

Олімпіада з програмування

26 лютого 2019 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбулася студентська олімпіада з програмування.

В олімпіаді взяли участь студенти 1-5 курсів спеціальностей «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» та «Інформатика». При розв’язанні конкурсних завдань учасниками використовувалися мови програмування С, С++, Java, Delphi та інші.

Переможцями олімпіади стали:

1 місце – Жайворонок Ярослав (група І-41),
2 місце – Дудник Дмитро (група КН-21),
3 місце – Белінська Вікторія (група І-41).

За результатами олімпіади будуть сформовані команди для участі в регіональному етапі Міжнародної студентської олімпіади з програмування (ACM / ICPC).

Організацією олімпіади займався доцент кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики ПУЕТ, к.ф.-м.н., Олексійчук Юрій Федорович.

Вітаємо переможців! Бажаємо учасникам подальших успіхів!

          

Загальноуніверситетський конкурс дипломних робіт
випускників 2018 року

У Полтавському університеті економіки і торгівлі пройшов конкурс випускових робіт, написані бакалаврами та магістрами у 2016-17 н.р.

РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ:

Диплом І ступеня отримала магістерська робота Зайцева С.І. – «Створення сайту організації «ФОП Корсун Я. А» – спеціальність 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології».

Науковий керівник – к. ф.-м. н., доцент Черненко О.О.

Диплом ІІ ступеня отримали бакалаврські роботи

Науковий керівник останніх чотирьох робіт – д. ф.-м. н., професор Ємець О.О.

Вітаємо переможців!

          

ІТішники ПУЕТ – призери
Фіналу олімпіади з програмування

19-21 жовтня 2018 р. пройшов Фінал Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування.

Змагання проходили на базі Вінницького національного технічного університету.

У фіналі зустрілись 42 українські команди, а всього, починаючи з першого етапу, у олімпіад, взяли участь 804 команди, 2412 студентів з 147 вищих навчальних закладів.

Полтавський університет економіки і торгівлі представляла команда PUET_SickOurDucks, яка посіла 2 місце серед команд економічних вищих навчальних закладів!!!

Учасники команди – студенти 2-ого курсу спеціальності «Комп’ютерні науки» Деркач Роман (капітан), Дудник Дмитро, Пилипченко Віталій. Тренер – доцент кафедри ММСІ, к.ф.-м.н. Олексійчук Юрій Федорович.

Щиро вітаємо наших студентів!

          

ІТішники ПУЕТ – призери
ІІ етапу олімпіади з програмування

15 вересня 2018 р. пройшов другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування.

Олімпіада входить до складу Міжнародної студентської олімпіади з програмування ACM ICPC, а другий етап Олімпіади є одною четвертою Фіналу першості світу.

Для участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування команди українських університетів згруповані по п’яти регіонах: Північний, Східний, Центральний, Південний, Південно-західний та Західний. До Центрального регіону віднесено Дніпропетровську, Полтавську, Черкаську та Кіровоградську області.

Змагання для команд Центрального регіону проходили на базі Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара.

Всього у змаганнях взяли участь 90 учасників у складі 31 команди з 24 навчальних закладів з міст Дніпро, Полтава, Кривий Ріг, Кропивницький, Кам’янське, Черкаси.
Участь у ІІ етапі взяли дві команди Полтавського університету економіки і торгівлі: PUET_SickOurDucks та PUET_Bomg.

Команда PUET_SickOurDucks пройшла до ІІ етапу як абсолютний переможець І етапу серед команд Полтавської області. Команда PUET_Bomg – як команда, яка стала переможцем серед команд економічних ВНЗ нашої області.

За результатами ІІ етапу Олімпіади команда PUET_SickOurDucks виборола 2 місце серед команд Центрального регіону!

Учасники команди – студенти 2-ого курсу спеціальності «Комп’ютерні науки» Деркач Роман (капітан), Дудник Дмитро, Пилипченко Віталій.

Команда PUET_Bomg утворили студенти 4-ого курсу спеціальності «Інформатика» Белінська Вікторія, Жайворонок Ярослав і посіла 17 місце.

Тренер обох команд – доцент кафедри ММСІ, к.ф.-м.н. Олексійчук Юрій Федорович.

Таким чином, команда PUET_SickOurDucks пройшла до Фіналу України, що відбудеться у жовтні 2018 року!

Щиро вітаємо наших студентів!
Бажаємо подальших перемог!

          

Наукові здобутки
ІТ-студентів

ІТ-студенти ПУЕТ, які навчаються на спеціальностях «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», «Інформатика», в 2017-18 н.р. прийняли участь у різноманітних наукових конференціях та семінарах:

Оформленню своїх наукових результатів нашим студентам допомогли дисципліни «Науковий практикум», «Науковий семінар».

На заняттях цієї дисципліни студенти разом з викладачем, д.ф.-м.н., проф., Ємцем Олегом Олексійовичем, навчаються оформлювати результати, отримані в рамках курсових та випускових робіт, в наукових статтях та тезах; шліфують пояснювальні записки випускових робіт, презентації виступів та тексти доповідей.

За результатами конференцій та семінарів були опубліковані тези, переглянути які можна в депозитарії наукових праць кафедри ММСІ http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/67

Наукові публікації ІТ-студентів

1. Безмєнов Е. Г. Розробка програмного забезпечення для тренажера з теми «Неоднорідні диференціальні рівняння другого порядку із сталими коефіцієнтами» з дисципліни «Математичний аналіз» / Е. Г. Безмєнов // Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2018). – Полтава, ПУЕТ, 2018. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6486.

2. Доба А. І. Програмне забезпечення, що реалізує метод бажаної точки в прийнятті рішень / А. І. Доба, О. О. Ємець // Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2018). – Полтава, ПУЕТ, 2018. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6501.

3. Дяченко В. О. Алгоритмізація методу задоволення вимог при прийняті рішень за умов визначеності / В. О. Дяченко // Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2018). – Полтава, ПУЕТ, 2018. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6483.

4. Задорожній А. В. Розробка елементів тренажеру за темою «Параметри лінійної регресії» з дисципліни «Обчислювальні методи» / А. В. Задорожній, Т. В. Чілікіна // Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2018). – Полтава, ПУЕТ, 2018. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6502.

5. Кильник В. В. Алгоритм роботи тренажеру з теми «Навчання елементарного персептрону» дисципліни «Нейронно-мережеві технології в інформатиці» / В. В. Кильник, Ю. Ф. Олексійчук // Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2018). – Полтава, ПУЕТ, 2018. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6497.

6. Куркін В. В. Алгоритмізація та програмування елементів тренажера з побудови математичної моделі комбінаторної оптимізаційної «Задачі директора» / В. В. Куркін, О. О. Ємець // Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2018). – Полтава, ПУЕТ, 2018. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6482.

7. Мандрика В. М. Тренажер з теми «1-R алгоритм» дисципліни «Комп’ютерний аналіз статистичних даних» / В. М. Мандрика, Ю. Ф. Олексійчук // Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2018). – Полтава, ПУЕТ, 2018. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6480.

8. Олексійчук Ю. Ф. Програмна реалізація елементів тренажеру з теми «Сортування бульбашками» дисципліни «Аналіз алгоритмів» / Ю. Ф. Олексійчук, В. О. Голубенко // Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2018). – Полтава, ПУЕТ, 2018. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6481.

9. Рудяга Д. С. Програмне забезпечення в методі аналізу ієрархій для системного аналізу при виборі альтернативних рішень в «ПП Ткаченко А.С.» / Д. С. Рудяга, О. О. Ємець // Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2018). – Полтава, ПУЕТ, 2018. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6498.

10. Сивокінь О. Ю. Розробка та програмна реалізація тренажера з теми «Метод Ленда та Дойга» дистанційного курсу «Методи оптимізації та дослідження операцій» / О. Ю. Сивокінь, О. О. Ємець // Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2018). – Полтава, ПУЕТ, 2018. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5988.

11. Стовбун Д. О. Алгоритмізація та програмування елементів тренажера з побудови математичної моделі комбінаторної оптимізаційної задачі про оптимізацію суміші / Д. О. Стовбун, О. О. Ємець // Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2018). – Полтава, ПУЕТ, 2018. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6485.

12. Щербак О. В. Постановка задачі створення тренажеру для дистанційного курсу з теми «Оператори керування» / О. В. Щербак // Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2018). – Полтава, ПУЕТ, 2018. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6495.

13. Bah Abibu. Algorithm of the simulator on the topic «A straight line in space» / Abibu Bah, T. О. Parfonova // Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2018). – Полтава, ПУЕТ, 2018. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6484.

Запрошуємо всіх бажаючих ознайомитися з матеріалами конференцій!

          

13 відкрита міжнародна олімпіада з програмування
ім. С.О. Лєбєдєва та В.М. Глушкова
«KPI-OPEN 2018»

2-7 липня 2018 р. на базі Київського національного університету ім. Т. Шевченка пройшла 13 відкрита міжнародна олімпіада з програмування ім. С.О. Лєбєдєва та В.М. Глушкова «KPI-OPEN 2018».

Участь в олімпіаді взяла команда Полтавського університету економіки і торгівлі PUET_SickOurDucks.

Команду утворили студенти першого курсу спеціальності «Комп’ютерні науки»: Деркач Роман (капітан), Дудник Дмитро, Пилипченко Віталій. Тренер – доцент кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики, к.ф.-м.н., Олексійчук Юрій Федорович.

Загалом в олімпіаді зареєструвались 99 команд з Естонії, Китаю, Литви, Польщі, Росії, Румунії, Угорщини, України.

За результатами змагань наша команда посіла 25 місце!

Під час урочистою церемонії закриття молодих програмістів привітала Віра Глушкова – донька академіка Віктора Глушкова, ім’я якого носить олімпіада.

Ця олімпіада стала тренувальною сходинкою для нашої команди, яка у квітні 2018 р. у регіональному етапі студентської олімпіади з програмування зайняла перше місце по області та третє в Центральному регіоні, в який входять ВНЗ з Дніпропетровської, Кіровоградської, Полтавської та Черкаської області, а у вересні буде приймати участь в наступному етапі студентської олімпіади з програмування!

          

VІ Міжнародна науково-практична конференція
«Advanced Information Systems and Technologies»

16-18 травня 2018 р. на базі Сумського державного університету відбулась VІ Міжнародна наукова конференція «Advanced Information Systems and Technologies».

Конференція пройшла у формі вебінару.

Участь в ній в якості члена програмного комітету та учасника прийняв завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики, д. ф.-м. н., проф. Ємець Олег Олексійович, якій представив на конференції дві доповіді.

Першу – зі студентом 4-ого курсу спеціальності «Інформатика» Сивоконем Олександром – «The simulator on the topic «Land and Doig method» of the distance learning course «Optimization methods and operations research»: development and software realization». Це перша доповідь на конференцію такого рівня студента ІТішника ПУЕТ.

Другу – у співпраці з завідувачем кафедри інформатики та математичного аналізу Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка, к. ф.-м. н., доц. Барболіною Тетяною Миколаївною – «Branch and bound method for solving of linear stochastic combinatorial optimization problem on arrangements».

          

ІТ-студенти ПУЕТу – переможці першого етапу
студентської олімпіади з програмування

21 квітня 2018 р. пройшов регіональний етап студентської олімпіади з програмування.

Полтавський університет економіки і торгівлі, який навчає ІТ-студентів на спеціальностях «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», «Інформатика», представив на змаганнях декілька команд, зокрема: збірну команду 3-4 курсів PUET_Bomg та команду 1-ого курсу PUET_SickOurDucks.

Команду першого курсу PUET_SickOurDucks представляли студенти групи КН-11: Дудник Дмитро, Деркач Роман, Заливчий Михайло та Пилипченко Віталій.

Команда PUET_SickOurDucks зайняла перше місце по області!

Крім того вона показала третій результат в Центральному регіоні, в який входять Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська та Черкаська області!

Команду PUET_Bomg презентували студенти груп І-31 та І-41: Белінська Вікторія, Сиковінь Олександр, Жайворонок Ярослав та Дяченко Віталій.

Команда PUET_Bomg зайняла перше місце серед економічних вищих навчальних закладів області!

Тренер обох команд – доцент кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики, к.ф.-м.н. Олексійчук Юрій Федорович.

Щиро вітаємо наших переможців!
Бажаємо їм успіхів в наступному турі змагань!

          

Студентська наукова конференція

17 квітня 2018 р. в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбулась XLI Міжнародна наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2017 рік.

Участь в роботі секції «Актуальні проблеми комунікативні та професійної компетенції: мовний та соціокультурний аспект» прийняли студенти-іноземці, які навчаються в ПУЕТ на першому курсі на спеціальності «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», Дарбое Амаду (Гамбія), Ларті Вахаб Хакім (Гана), Сонко Маїа (Гамбія), Чагонда Н’яша Стенлі (Зімбабве).


Група КН-11 англ під час занять
Зліва направо: Сонко Маїа, Дарбое Амаду, Чагонда Н’яша Стенлі

ІТ-студенти презентували доповіді:

 1. Сонко Маїа – «My Social life in New Environment» (керівник – старший викладач кафедри ДІМ, Руденко Н.С.);
 2. Чагонда Н’яша Стенлі – «Adjusting to My New Environment» (керівник – старший викладач кафедри ДІМ, Руденко Н.С.);
 3. Ларті Вахаб Хакім – «Jawa Programming» (керівник – к. ф.-м. н., доцент кафедри ММСІ, Олексійчук Ю.Ф.);
 4. Дарбое Амаду – «Technology as Goals in My Life» (керівник – к. ф.-м. н., доцент кафедри ММСІ, Олексійчук Ю.Ф.).


Студенти спеціальності «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» під час конференції «Insane Byte»-2017
Зліва направо: Джатта Альхассан, Ларті Вахаб Хакім

          

Студентська наукова конференція

17 квітня 2018 р. в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбулась XLI Міжнародна наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2017 рік.

На базі кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики працювала однойменна секція, головував на якій доцент кафедри, к.ф.-м.н., Олексійчук Юрій Федорович.

Участь в роботі секції прийняли студенти спеціальностей «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», «Інформатика», які демонстрували результати свої курсових та випускових робіт.

Найкращими виступами в секції визнано:

І місце – доповідь «Розробка тренажера з теми «Метод Лонда та Дойга» дистанційного курсу «Методи оптимізації та дослідження операцій» студента групи І - 41 Олександра Сивоконя;

ІІ місце – доповідь «Програмна реалізація тренажера побудови математичної моделі транспортної задачі дистанційного курсу «Методи оптимізації та дослідження операцій» студента групи КНІТ інт - 21 Валентина Кравцова;

ІІІ місце – доповідь «Програмна реалізація тренажера побудови математичної моделі задачі про оптимізацію суміші дистанційного курсу «Методи оптимізації та дослідження операцій» студента групи І - 41 Дмитра Стовбуна.

Науковий керівник переможців – завідувач кафедри ММСІ, д.ф.-м.н., проф., Ємець Олег Олексійович.


Нагородження студента групи І - 41 Олександра Сивоконя

Виступу на конференції передувала кропітка робота наших студентів в рамках дисципліни «Науковий практикум». На парах цієї дисципліни студенти разом з викладачем, д.ф.-м.н., проф., Ємцем Олегом Олексійовичем, навчаються оформлювати результати, отримані під час курсових та бакалаврських робіт, в наукових статтях та тезах; шліфують пояснювальні записки випускових робіт, презентації виступів та тексти доповідей.


Підведення підсумків конференції
(на передньому плані студенти групи І – 41
Дмитро Стовбун та Олександр Сивокінь)

Всі переможці отримали пам’ятні дипломи, а тези їх виступів рекомендовані до друку у збірнику публікацій конференції!

          

Студентська олімпіада з програмування

18 березня 2018 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбулася студентська олімпіада з програмування. В ній взяли участь 12 студентів зі спеціальностей «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» та «Інформатика».

Організацією олімпіади займався доцент кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики ПУЕТ, к.ф.-м.н., Олексійчук Юрій Федорович.

Студенти отримали можливість перевірити свої знання та навички з алгоритмізації та програмування. При розв’язанні запропонованих задач студенти використовували мови програмування C++, Java, C#, Pascal.

Переможцями олімпіади стали:

Вітаємо переможців та бажаємо успіхів у наступних етапах!

          

Загальноуніверситетський конкурс дипломних робіт
студентів-випускників 2017 року

Традиційно Полтавський університет економіки і торгівлі провів конкурс на найкращі випускові роботи, написані бакалаврами та магістрами у 2016-17 н.р.

РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ:

Диплом І ступеня отримала магістерська робота

Дипломи ІІ ступеня отримали магістерські роботи:

Диплом І ступеня отримала бакалаврська робота

Диплом ІІ ступеня отримала бакалаврська робота

Диплом ІІІ ступеня отримала бакалаврська робота

          

ІІ етап студентської олімпіади з програмування

15-16 вересня 2017 р. у Кіровоградському державному педагогічному університеті ім. В. Винниченка (м. Кропивницький) відбувся ІІ етап студентської олімпіади з програмування.

ПУЕТ на олімпіаді представляла команда «PUET_Bomg» у складі студентів 2-ого, 3-ого та 5-ого курсів спеціальностей «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», «Інформатика», «Комп’ютерні науки» Вікторії Белінської, Ярослава Жайворонка, Олексія Ніколаєнка, Романа Голубенка.

Тренери команди – провідний програміст сектору розробки електронних засобів навчання ПУЕТ, к.ф.-м.н., доц., Д.М. Ольховський; доцент кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики ПУЕТ, к.ф.-м.н., Ю.Ф. Олексійчук.

«PUET_Bomg» гідно проявила себе на змаганнях – нашим студентам вдалося розв’язати та запрограмувати декілька задач – і була найрезультативнішою з команд Полтавського регіону,

Щиро вітаємо наших ІТ-студентів та бажаємо нових професійних досягнень!

          

Студентська наукова конференція

19-20 квітня 2017 р. у Полтавському університеті економіки і торгівлі пройшла XL Ювілейна міжнародна наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2016 р.

Свої доповіді в секції «Математичне моделювання та соціальна інформатики», роботою якої керував головування доцент кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики, к.ф.-м.н., Олексійчук Юрій Федорович, презентували студенти спеціальностей «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» та «Інформатика».

За результатами виступів було обрано найкращі доповіді.

Призові місця розподілились таким чином:

1 місцеБезмєнов Едуард, група І-41, з доповіддю «Розробка програмного забезпечення для тренажера з теми «Диференціальні рівняння другого порядку із сталими коефіцієнтами» з дисципліни «Математичний аналіз». Керівник: доцент кафедри ММСІ, к.ф.-м.н., доц. Чілікіна Т.В.

2 місцеКильник Вадим, група Іі-21, з доповіддю «Тренажер з теми «Шейкер-сортування» дистанційного навчального курсу «Алгоритми і структури даних» та розробка його програмного забезпечення». Керівник: доцент кафедри ММСІ, к.ф.-м.н., доц. Ємець Ол-ра О.

3 місцеГолубенко Віталій, група Іі-21, з доповіддю «Розробка бази даних наукових публікацій викладачів та студентів». Керівник: доцент кафедри ММСІ, к.ф.-м.н., Олексійчук Ю.Ф.

Переможців було відзначено грамотами, а їх доповіді рекомендовано до публікації в збірнику тез конференції.

          

Студентська наукова конференція

19-20 квітня 2017 р. у Полтавському університеті економіки і торгівлі пройшла XL Ювілейна міжнародна наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2016 р.

Найкращим виступом в секції «Фізико-математичні науки» було визнано доповідь Безмєнова Едуарда, студента напрямку «Інформатика», група І-41, «Застосування ПК при вивченні вищої математики». Керівник: завідувач кафедри вищої математики та фізики, к.ф.-м.н., доц. Шурдук А.І.

Едуард був нагороджений дипломом І-го ступеня, а його доповідь рекомендовано до публікації у збірнику тез конференції!

          

Перший етап студентської олімпіади з програмування

25 березня 2017 р. відбувся І (регіональний) етап студентської олімпіади з програмування.

Полтавський університет економіки, який навчає ІТ-студентів на спеціальностях «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», «Інформатика», представив на змаганнях чотири команди: по одній команді від кожного курсу з 1-ого по 4-ий.

Всі команди гарно виступили, розв’язавши від однієї до чотирьох задач. Найбільш результативною виявилась найстарша команда – команда четвертого курсу напрямку «Інформатика» PUET_Hard_Coders, яка розв’язала чотири задачі.

В результаті команда PUET_Hard_Coders, яка складалась з Кильника Вадима (капітан), Безмєнова Едуарда, Голубенка Віталія, Щербака Олександра (тренер – доцент кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики, к. ф.-м. н. Ольховський Д.М.), посіла ІІІ місце на олімпіаді.

Щиро вітаємо призерів! Бажаємо їм успіхів в подальших змаганнях!

          

Участь ІТ-студентів ПУЕТ
у VIІI Всеукраїнській науково-практичній конференції
за міжнародною участю
«Інформатика та системні науки»

16-18 березня 2017 р. студенти спеціальностей «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», «Інформатика», «Соціальна інформатика», в тому числі студенти-іноземці з Азербайджану та Нігерії, прийняли участь у VІII Всеукраїнській науково-практичній конференції за міжнародною участю «Інформатика та системні науки» (ІСН-2017).


Виступає бакалавр напрямку «Інформатика» Голубенко Віталій з доповіддю «Проектування бази даних наукових публікацій кафедри для веб-ресурсу та робота з нею»


Доповідає бакалавр напрямку «Інформатика» Мандрика Віталій на тему «Програмна реалізація тренажеру за темою «Обчислення коефіцієнта впевненості» з дисципліни «Інтелектуальні інформаційні системи»

ІТ-студенти виступили з доповідями, в яких ознайомили з результатами випускових робіт, наукових досліджень; прийняли участь в обговоренні, а також подали тези доповідей, які включені до збірнику матеріалів конференції.


Виступає бакалавр напрямку «Інформатика» Задорожній Артем з доповіддю «Створення програмного забезпечення тренажеру за темою «Наближені методи розв'язування СЛАР» з дисципліни «Обчислювальні методи»


Доповідає бакалавр напрямку «Інформатика» Сокол Олександр з темою «Розробка тренажера з теми «Нормальні алгоритми» дистанційного навчального курсу «Теорія алгоритмів»

З матеріалами виступів студентів можна ознайомитися в збірнику тез конференції або за посиланнями:

Назва публікації

Адреса

1

Голубенко Віталій. Проектування бази даних наукових публікацій кафедри для веб-ресурсу та робота з нею.

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5482

2

Задорожній А. В. Створення програмного забезпечення тренажеру за темою «Наближені методи розв'язування СЛАР» з дисципліни «Обчислювальні методи».

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5488

3

Кильник В. В. Алгоритм тренажера з теми «Сортування методом перемішування» дистанційного курсу «Алгоритми та структури даних».

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5480

4

Кондрашев Д. М. Розробка тренажера дистанційного навчального курсу «Математична логіка та теорія алгоритмів» з теми «Машини Тюрінга».

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5497

5

Марченко Д. А., Ємець О. О. Програмування навчального тренажера з теми «Переставні многогранники» дистанційного навчального курсу «Елементи комбінаторної оптимізації».

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5421

6

Педоренко С. В., Ємець О. О. Розробка тренажера з теми «М-метод» дистанційного навчального курсу «Методи оптимізації та дослідження операцій».

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5423

7

Потерайло О. О., Ємець О. О. Програмування навчального тренажера для градієнтного методу оптимізації нелінійних функцій дистанційного навчального курсу «Методи оптимізації та дослідження операцій».

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5483

8

Примов Х. Н. Тренажер «Комплексные числа» и его программная реализация.

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5485

9

Сокол О. В., Черненко О. О. Розробка тренажера з теми «Нормальні алгоритми» дистанційного навчального курсу «Теорія алгоритмів».

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5481

10

Стасюк Ю. В., Парфьонова Т. О. Про розробку тренажера для дистанційного навчального курсу «Дискретна математика» з обчислення булевих функцій.

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5651

11

Русін В. С., Олексійчук Ю. Ф. Програмна реалізація елементів тренажеру з теми «Аналіз алгоритму сортування вставками» дисципліни «Аналіз алгоритмів».

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5654

12

Цюрюпа В. С. Розробка програмного забезпечення тренажера з теми «Принципи адресації» дисципліни «Інформаційні мережі».

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5422

13

Чілікіна Т. В., Мандрика В. М. Програмна реалізація тренажеру за темою «Обчислення коефіцієнта впевненості» з дисципліни «Інтелектуальні інформаційні системи».

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5616

14

Щербак О. В. Розробка алгоритму тренажера з теми «Сортування вибором та сортування обміном» дистанційного курсу «Алгоритми та структури даних».

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5479

15

Odimegwu Remy. Construction of educational site «System analysis and the theory of decision making».

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5420

16

Shour Yusuf Kamal, Olhovskiy Dmitriy. Creation of educational site «Educational web resourse «Informational system».

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5435


Виступає бакалавр напрямку «Інформатика» Кильник Вадим з доповіддю «Алгоритм тренажера з теми «Сортування методом перемішування» дистанційного курсу «Алгоритми та структури даних»

          

Загальноуніверситетський конкурс
дипломних робіт випускників 2016 р.

Традиційно в Полтавському університеті економіки і торгівлі провели конкурс випускових робіт студентів попереднього навчального року.
За результатами конкурсу відбулося нагородження учасників.

Дипломом ІІ ступеню відзначена бакалаврська робота студента напрямку «Інформатика» Собка Дениса «Програмне забезпечення інтерактивної розробки навчальних тренажерів». Науковий керівник: к. ф.-м. н., доц., доцент кафедри ММСІ Парфьонова Т. О.

Дипломами ІІІ ступеню відзначені бакалаврські роботи студентів напрямку «Інформатика»:

Журі конкурсу відзначило творчий характер робіт та рекомендувало всі представлені випускові роботи до участі у Всеукраїнських конкурсах дипломних робіт випускників ВНЗ Міністерства освіти і науки України.

          

ІТ-шники ПУЕТ у фіналі
Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування

27-29 жовтня 2016 р. у Одеській національній академії харчових технологій відбувся третій (фінальний) етап Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування у другій групі.

Цьогорічна олімпіада розпочалася у квітні і в її першому етапі взяли участь понад 600 команд з усіх регіонів України. Кращі з них змагалися у другому етапі, який проходив у вересні цього року у шести регіонах України.

Кращі з кращих команд вийшли до третього (фінального) етапу, де визначалися переможці олімпіади як в абсолютному заліку, так і в окремих групах університетів – класичних, технічних, педагогічних, економічних та природничих.

Полтавський університет економіки і торгівлі представляла команда PUET_Bootmanєдина з команд Полтавської області, що пройшла до фіналу змагань. Загалом у фіналі у другій групі брало участь 52 команди з усіх регіонів України.

PUET_Bootman представляли студенти 6-ого курсу спеціальності «Соціальна інформатика» Володимир Цюрюпа (капітан), Дмитро Марченко та Сергій Педоренко, тренував команду – доцент кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики, к. ф.-м. н. Дмитро Миколайович Ольховський.

В групі вищих навчальних закладів економічної спрямованості команда Полтавського університету економіки і торгівлі поступилася лише Харківському національному економічному університету ім. С. Кузнеця!

Результати цьогорічного фіналу Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування засвідчили професіоналізм наших студентів в галузі програмування та комп’ютерних наук та підтвердили, що в Полтавському університеті економіки і торгівлі готують висококваліфікованих фахівців в галузі інформаційних технологій!

          

Команда ІТ-ішніків ПУЕТу
у фіналі студентської олімпіади з програмування

16-17 вересня 2016 р. відбувся другий (регіональний) етап студентської олімпіади з програмування, що проводить міністерство освіти та науки України.

Команда Полтавського університету економіки і торгівлі PUET_Bootman, яку представлять студенти 6-ого курсу спеціальності «Соціальна інформатика» Володимир Цюрюпа (капітан), Дмитро Марченко та Сергій Педоренко (тренер – доцент кафедри ММСІ, к. ф.-м. н. Дмитро Миколайович Ольховський), у квітні пройшла перший (обласний) етап олімпіади і виборола право на участь в регіональному етапі.

На регіональному етапі, який для команд Центрального регіону проходив у Кіровоградському державному педагогічному університеті ім. В. Винниченка, хлопці успішно запрограмували чотири задачі та стали найкращою командою серед команд Полтавського області, єдиною з Полтавської області, що пройшла далі, отримавши сьоме місце серед команд регіону.

За умовами змагань найкращі 12 команд кожного регіону потрапляють до фіналу, а отже наші ІТ-студенти отримали право на участь у заключному етапі олімпіади.

Щиро вітаємо команду та зичимо успіхів у фіналі, який відбудеться  21-23 жовтня!

          

Студентська наукова конференція

19 квітня 2016 р. у Полтавському університету економіки і торгівлі пройшла студентська наукова конференція.

В секції «Математичне моделювання та соціальна інформатика» під керуванням старшого викладача кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики, к.ф.-м.н. Олексійчука Юрія Федоровича були представлені доповіді ІТ-студентів ПУЕТу.

Найкращими доповідями в секції було визнано:

1 місце – доповідь «Програмне забезпечення інтерактивної розробки навчальних тренажерів» студента 4-ого курсу напрямку підготовки «Інформатика» Собка Дениса (науковий керівник: к.ф.-м.н., доц. Парфьонова Т. О.);

2 місце – доповідь «Розробка сайту інтернет-магазину «Велокідс» студента 4-ого курсу напрямку підготовки «Інформатика» Зуєва Романа (науковий керівник: к.ф.-м.н., доц. Ольховський Д. М.);

3 місце – доповідь «Розробка та програмування тренажеру з теми «Переставні многогранники» дистанційного навчального курсу «Елементи комбінаторної оптимізації» студента 5-ого курсу спеціальності «Соціальна інформатика» Марченка Дмитра (науковий керівник: д.ф.-м.н., проф. Ємець О.О.).

Переможців було відзначено грамотами, а їх доповіді рекомендовано до публікації в збірнику тез конференції.


Нагороджується Собко Денис


Нагороджується Зуєв Роман


Нагороджується Марченко Дмитро

Вітаємо переможців та бажаємо подальших наукових досягнень!

          

Студентська наукова конференція

19 квітня 2016 р. в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбулась студентська наукова конференція.

Найкращим виступом в секції «Фізико-математичні науки» було визнано доповідь студента 3-ого курсу напрямку підготовки «Інформатика» Безмєнова Едуарда «Комп’ютерний тренажер для дистанційного курсу «Диференціальні рівняння».

Едуард написав на мові програмування Java комп’ютерну програму–тренажер, який навчає студентів розв’язувати диференційні рівняння. Тренажер планується впровадити у відповідний дистанційній курс.

Едуард був нагороджений дипломом І-го ступеня, а його доповідь рекомендовано до публікації у збірнику тез конференції!


Головне вікно тренажера

Приємно відзначити, що ІТ-студенти ПУЕТу активно займаються розробкою програмного забезпечення для навчальних дистанційних курсів університету.

Так за останні три роки силами студентів напрямку «Інформатика», спеціальності «Соціальна інформатика» у співпраці з викладачами кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики було створено близько 60 програм-тренажерів для майже 20 дистанційних курсів університету.

В 2015-16 навчальному році планується розробити ще 10 тренажерів для восьми дисциплін.

          

Всеукраїнська студентська олімпіада з програмування

16 квітня 2016 р. пройшов І (обласний) етап Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування.

Олімпіада проводилась синхронно по всій Україні на одному наборі задач і одночасно являлась 1/8 фіналу студентської першості світу з програмування.

Для створення рівних умов і забезпечення контролю за дотриманням правил світової першості дотримувались таки вимог:

Участь у змаганнях прийняли 16 команд Полтавського регіону, з них чотири команди з Полтавського університету економіки і торгівлі:

Тренер команд – доцент кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики, к. ф.-м. н., доц. Ольховський Дмитро Миколайович.

Під час змагань найбільш досвідчена команда ПУЕТу –  PUET_Bootmen – розв’язала п’ять задач та виборола ІІ місце серед Полтавських команд та І місце серед економічних ВНЗ Полтавщини!

А команда PUET_Infinitech запрограмувала чотири задачі та посіла ІІІ місце серед команд Полтавщини!

Команди третього та першого курсів отримали сертифікати учасників.

Надалі переможців чекає ІІ (регіональний) етап олімпіади, який відбудеться 16-17 вересня 2016 р. у Кіровоградському державному педагогічному університеті ім. В. Винниченка.

Щиро вітаємо команди та бажаємо успіхів в наступному етапі!

          

Олімпіада з програмування

Під час Тижня інформатики кафедрою математичного моделювання та соціальної інформатики Полтавського університету економіки і торгівлі була проведена олімпіада з програмування серед студентів напрямку підготовки «Інформатика» та спеціальності «Соціальна інформатика» – майбутніх програмістів, тестувальників, верстальщиків та веб-розробників.

За рішенням журі переможцями олімпіади стали:


Нагороджується Потерайло Олександр

          

Участь студентів-ІТ-ішників у VII Всеукраїнській науково-практичній конференції за міжнародною участю «Інформатика та системні науки»

10-12 березня 2016 р. студенти напрямку підготовки «Інформатика» та спеціальності «Соціальна інформатика», в тому числі студенти-іноземці з Нігерії, прийняли участь у VII Всеукраїнській науково-практичній конференції за міжнародною участю «Інформатика та системні науки» (ІСН-2016).

ІТ-студенти виступили з доповідями, в яких ознайомили з результатами магістерських та бакалаврських робот, наукових досліджень; прийняли участь в обговоренні, а також подали тези доповідей, які включені в збірник матеріалів конференції.


Виступає магістр спеціальності «Соціальна інформатика» Дмитро Марченко з доповіддю «Алгоритмізація тренажеру з теми «Многогранник переставлень» дистанційного навчального курсу «Елементи комбінаторної оптимізації»

З матеріалами виступів студентів можна ознайомитися в збірнику тез конференції або за посиланнями:

Назва доповіді

Інтернет-адреса

1

Дворовенко Б. І. Розробка функціонального і сучасного сайту ресторану "Їжа.ua" з можливістю доставки готових страв

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/2976

2

Зуєв Р. В. Розробка інтернет-магазину "Rower"

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/2981

3

Марченко Д. А., Ємець О. О. Алгоритмізація тренажеру з теми "Многогранник переставлень" дистанційного навчального курсу "Елементи комбінаторної оптимізації"

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/2949

4

Ойедаре Ойефеми Самуэль О программной реализации вычисления метрик в пространстве перестановок

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/3219

5

Педоренко С. В., Ємець О. О. Розробка тренажеру для М-методу в дистанційному курсі "Методи оптимізації та дослідження операцій"

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/2946

6

Потерайло О. О. Алгоритмізація тренажеру з теми "Градієнтний метод" дистанційного курсу "Методи оптимізації та дослідження операцій" / О. О. Потерайло

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/2948

7

Собко Д. О. Розробка програмної платформи для створення веб-тренажерів з математичних дисциплін / Д. О. Собко

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/2935

8

Iwu Ifeanyi Michael. E-learning courses as a site "Platform for enterprise information systems"

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/3214

9

Odima Jonathan. E-learning courses "Elements of combinatorial optimization" as a site

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/3221

10

Odimegwu Remy Ifeanyi. Development of the distant educational course in the form of web site "Informational networks"

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/3245

          

Результати І-го туру Конкурсу «Завтра.UA»

29 січня 2016 р. завершився І тур Стипендіальної програми "Завтра.UA" Фонду Віктора Пінчука.

Заявки на участь в конкурсі подали 874 студента з 101 ВНЗ України. Полтавський університет економіки і торгівлі подав на розгляд 13 робіт.

До ІІ-ого туру потрапили 780 конкурсантів, які в рейтинговій таблиці отримали перші 780 позицій.

За результати оцінювання конкурсна робота студента 4-ого курсу напрямку «Інформатика» Собка Дениса набрала 27 балів з 30 можливих і посіла 105-115 позицію у рейтингу. Серед робіт студентів ПУЕТу робота Дениса зайняла 2-е місце!

Наразі роботу Дениса чекає ІІ тур, який передбачає розгляд конкурсної роботи фаховими експертами.

Щиро вітаємо Дениса та бажаємо подальших успіхів у конкурсі!

          

ІІІ Всеукраїнська Інтернет-конференція молодих учених та студентів
«Новітні інформаційно-комунікаційні технології в освіті»

18-19 листопада 2015 р. відбулась ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція молодих учених та студентів «Новітні інформаційно-комунікаційні технології в освіті» (IICTE-2015)

До роботи конференції в якості члена програмного комітету було залучено завідувача кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Полтавського університету економіки і торгівлі, д. ф.-м. н, проф. Ємця Олега Олексійовича.

В секції «Використання вільного програмного забезпечення в навчальному процесі» взяв участь студент четвертого курсу напрямку «Інформатика» ПУЕТ Собко Денис.

Денис представив доповідь «Веб-сторінка для розрахунку найкращого об’єкту серед можливих альтернатив в умовах невизначеності за індивідуальними вимогами користувача», в якій презентував свою власну розробку веб-додаток для знаходження найкращої альтернативи з заданих. З сайтом, розробленим Денисом, можна ознайомитись за адресою d-making.net.


Веб-додаток для знаходження найкращої альтернативи з заданих

З тезами доповіді можна ознайомитись на сайті конференції http://iicte.pp.ua/.

          

ПУЕТ у фіналі олімпіади з програмування

23-24 жовтня 2015 р. у Харківському національному економічному університеті ім. С. Кузнеця був проведений фінальний етап Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування у другій групі.

Цьогорічна олімпіада розпочалася 25 квітня і в її першому (обласному) етапі взяли участь понад 600 команд з усієї Україні.

Кращі з них – по три переможця з кожної області – змагалися у другому (регіональному) етапі, який проходив 12 вересня цього року у п’яти регіонах України.

40 найкращих команд вийшли до третього (фінального) етапу, де і визначались переможці олімпіади у другій групі.

Право взяти участь у заключному етапі змагань вибороли команди з університетів Дніпропетровська, Донецька, Житомира, Запоріжжя, Кам’янець-Подільського, Києва, Кременчука, Луцька, Мелітополя, Миколаєва, Одеси, Полтави, Рівного, Тернополя, Харкова, Херсону, Хмельницького, Черкас, Чернівців.


Команда Полтавського університет економіки і торгівлі PUET_BootMen
(зліва направо: Володимир Цюрюпа, Сергій Педоренко, Олександр Потерайло)

Полтавський університет економіки і торгівлі представляла команда PUET_BootMen, до складу якої входять студенти 5 курсу спеціальності «Соціальна інформатика» Володимир Цюрюпа, Дмитро Марченко, Сергій Педоренко та Олександр Потерайло.

Тренер команди – к. ф.-м. н., доцент кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики, провідний інженер-програміст сектору розробки електронних засобів навчання, Ольховський Дмитро Миколайович.

Щиро вітаємо студентів з досягнутим результатом!

          

Перемога ПУЕТ
у регіональному етапі олімпіади з програмування

11-13 вересня 2015 р. відбувся регіональний етап Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування.

Змагання команд зі східного регіону, до якого відносять вищі навчальні заклади розташовані в Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Полтавській, Сумській, Харківській областях, проходили в Харківському авіаційному інституті.

Загалом в регіональному етапі прийняли участь 162 команди, в тому числі зі східного регіону 39 команд, з них три команди від Полтавської області.

Команду Полтавського університету економіки і торгівлі PUET_BootMen, яка ввійшла в трійку лідерів на обласному етапі олімпіади, представляли студенти 5-го курсу спеціальності «Соціальна інформатика» Марченко Дмитро, Педоренко Сергій, Потерайло Олександр та Цюрюпа Володимир. Тренер – к. ф.-м. н., доцент кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики, Ольховський Дмитро Миколайович.


Капітан команди, студент 5-ого курсу спеціальності «Соціальна інформатика» ПУЕТ, Володимир Цюрюпа


Під час прогулянки містом

Під час змагань учасникам було запропоновано 13 завдань підвищеної складності. Через складність завдань з 162 команд з 82 вищих навчальних закладів 28% команд не змогли розв’язати жодного завдання.

Команда ПУЕТ PUET_BootMen гідно представила себе на олімпіаді і пройшла до фіналу олімпіади в другій групі!

Щиро вітаємо наших ІТ-студентів та бажаємо успіхів у фіналі змагань, який відбудеться 23 жовтня у м. Харків!

          

Команда ПУЕТ – у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади із програмування

25 квітня 2015 року відбулась Всеукраїнська студентська олімпіада із програмування (перший обласний етап), яка одночасно є і 1/8 першості світу.

Від Полтавського університету економіки і торгівлі (ПУЕТ) участь взяли дві команди студентів-програмістів:

Тренер команди – к. ф.-м. н., доцент кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики, провідний програміст сектора розробки електронних засобів навчання ПУЕТ Дмитро Миколайович Ольховський.

Протягом п’яти годин 16 команд змагалися в мистецтві програмування, розв’язуючи 14 різнопланових задач. Оцінювалась правильність програми та швидкість здачі завдання.

Команда нашого університету «PUET_BootMen» стала одним із трьох переможців олімпіади!

Надалі на хлопців чекає змагання у ІІ (регіональному) етапі олімпіади, який відбудеться 11–13 вересня 2015 р. в базовому вищому навчальному закладі східного регіону України.

Цьогорічна перемога у Всеукраїнській олімпіаді із програмування – не перша для студентів-ІТшників ПУЕТ.

У попередньому році команда ПУЕТ у складі Марченка Дмитра, Педоренка Сергія та Цюрюпи Володимира пройшла до ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з командного програмування.

А у 2011 році команда Полтавського університету економіки і торгівлі «PUET I», у складі Кліменка Олександра, Бурмуса Олексія, Максименка Миколи, Марченка Дмитра пройшла всі етапи олімпіади й у ІІІ (фінальному) турі Всеукраїнської студентської олімпіади із програмування посіла 3-є місце у групі економічних вищих навчальних закладів, отримавши Диплом ІІ ступеня!

Вітаємо переможців!

          

3-я Международная научно-практическая конференция
«Веб-программирование и Интернет-технологии (WebConf2015)»

12-14 мая 2015 г. в Белорусском государственном университете состоялась 3-я Международная научно-практическая конференция «Веб-программирование и Интернет-технологии (WebConf2015)».

Участие в конференции приняли студенты направления подготовки «Информатика» Полтавского университета экономики и торговли.

В секции для магистрантов, студентов вузов и учащихся средних специальных учебных заведений  взяли участие студенты 4-ого курса, гр. И-41, которые представили результаты бакалаврских работ, а именно:

Марченко Дмитрий с темой «Алгоритмизация и программная реализация тренажера по теме «Исследование сходимости числовых рядов» для дистанционного курса «Математический анализ»;

Педоренко Сергей с темой «Разработка тренажера для дистанционного курса «Архитектура вычислительных систем» по теме «Архитектура персонального компьютера: основные составляющие и элементы»;

Потерайло Александр с темой «Разработка программного обеспечения тренажера по теме «Применение аппарата алгебры логики к логико-математической практике» для дистанционного курса «Математическая логика и теория алгоритмов».

В секции «Алгоритмы Веб» принял участие студент 3-ого курса, гр. И-31, который ознакомил с результатами курсового проекта по дисциплине «Методы оптимизации и исследование операций», а именно:

Собко Денис с темой «Веб-страница для расчета оптимального рациона человека относительно цены и содержания питательных веществ». С сайтом, представленным на конференции,  можно ознакомиться по адресу: intor.info.

Со сборником материалов конференции можно ознакомиться в электронной библиотеке БГУ.

          

Студентська наукова конференція

21 квітня 2015 р. в Полтавському університеті економіки і торгівлі пройшла  студентська наукова конференція.

В секції «Фізико-математичні науки» визнано найкращою доповідь «Розробка віртуального тренажера для дистанційного курсу «Диференціальні рівняння» студента 2-ого курсу напрямку підготовки «Інформатика» Безмєнова Едуарда.

Едуард створив комп’ютерну програму-тренажер, яку і продемонстрував присутнім.

Приємно зауважити, що студентами-програмістами за останні три роки розроблено близько 60 програм-тренажерів для майже 20 дистанційних навчальних курсів ПУЕТ.

Едуард отримав дипломам І-го ступеня, а тези його доповіді рекомендовано до публікації у збірнику тез конференції!


Під час нагородження

Вітаємо Едуарда та бажаємо і надалі ставити цілі та перемагати!!!

          

Студентська наукова конференція

21 квітня 2015 р. в Полтавському університеті економіки і торгівлі проведено студентську наукову конференцію.

В секції «Математичне моделювання та соціальна інформатика», керівником якої є старший викладач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики, к.ф.-м.н., Олексійчук Юрій Федорович, були представлені доповіді студентів-інформатиків за результатами роботи над курсовими та дипломними проектами.


Учасники конференції


Учасники конференції


Учасниця конференції, студентка 5-ого курсу спеціальності «Соціальна інформатика» Макаренко Яна, готується до доповіді «Розробка програмного забезпечення тренажера з теми «Метод Мінті» дистанційного навчального курсу «Методи оптимізації та дослідження операцій»


Виступає студент групи І-31 Собко Денис

Найкращими доповідями визнано:

1 місце – доповідь «Створення веб-додатку для розрахунків за методом аналізу ієрархій» студента 3-ого курсу напрямку підготовки «Інформатика» Собка Дениса (науковий керівник: к. ф.-м. н., доц. Ємець Ол-ра О.)

2 місце – доповідь «Розробка веб-сайту організації «ТПВ Україна» студента 5-ого курсу спеціальності «Соціальна інформатика» Смирнова Антона (науковий керівник: к. ф.-м. н. Ольховський Д.М.)

3 місце – доповідь «Алгоритмізація та програмна реалізація тренажера з теми «Дослідження на збіжність числових рядів» студента 4-ого курсу напрямку підготовки «Інформатика» Марченка Дмитра (науковий керівник: к. ф.-м. н. Чілікіна Т.О.)

Переможців нагороджено дипломами, а тези їх доповідей рекомендовано до публікації.

З сайтами, що презентували студенти, можна ознайомитися за адресами: d-making.net; avocado.biz.ua.


Під час нагородження

Вітаємо студентів та бажаємо подальших досягнень!!!

          

Участь студентів-інформатиків у Всеукраїнській науково-практичній конференції за міжнародною участю «Інформатика та системні науки»

19-21 березня 2015 р. студенти напрямку підготовки «Інформатика» та спеціальності прийняли участь у Всеукраїнській науково-практичні конференції за міжнародною участю «Інформатика та системні науки» (ІСН-2015).


Під час конференції ІСН-2015

Майбутні програмісти виступили з доповідями, в яких презентували результати своїх магістерських та бакалаврських робот, наукових досліджень; прийняли участь в обговоренніі як слухачі, а також написали тези доповідей, які включені в збірник матеріалів конференції.


Виступає магістр спеціальності «Розробка програми-тренажера з теми «Двоїстість в лінійному програмуванні» дистанційного навчального курсу «Методи оптимізації та дослідження операцій»


Доповідьмагістра «Інформатика» Шаманського В’ячеславана тему «Метод послідовного аналізу значень змінних комбінаторної транспортної задачі на переставленнях: програмна реалізація»


З матеріалами виступів студентів можна ознайомитися в збірнику тез конференції (http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/2616) або за посиланнями:

Назва публікації

Посилання

1

Бен СаудТарек Бен Тахер. О программнойреализации метода ветвей и границ для однойзадачи упаковки прямоугольников.

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/2487

2

Бочинський М.С., Чілікіна Т.В.  Програмна реалізація системи обміну миттєвими повідомленнями.

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/2490

3

Душинська А.В.  Розробка програми-тренажера з теми «Двоїстість в лінійному програмуванні» дистанційного навчального курсу «Методи оптимізації та дослідження операцій».

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/2498

4

Макаренко Я.М. «Розробка програмного забезпечення тренажера з теми «Метод Мінті» з дистанційного навчального курсу «Методи оптимізації та дослідження операцій».

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/2499

5

Марченко Д.А. Алгоритмізація та програмна реалізація тренажера з теми «Дослідження на збіжність числових рядів» дистанційного навчального курсу «Математичний аналіз».

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/2500

6

Педоренко С.В. Розробка тренажеру для дистанційного курсу «Архітектура обчислювальних систем» з теми «Архітектура персонального комп’ютера: основні складові та елементи».

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/2502

7

Петров І.В. Програмування та дослідження евристичних алгоритмів комбінаторної оптимізації.

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/2501

8

Потерайло О.О.  Розробка програмного забезпечення тренажера з теми «Застосування апарата алгебри логіки до логіко-математичної практики» дистанційного навчального курсу «Математична логіка та теорія алгоритмів».

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/2503

9

Смирнов А.Б. Розробка веб-сайту організації "ТВП Україна".

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/2504

10

Собко Д.О. Веб-сторінка для розрахунку оптимального раціону людини відносно ціни та вмісту поживних речовин.

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/2505

11

Спінжар В. Р. Розробка програмного забезпечення тренажера з теми «Формули повної ймовірності та Байєса» дистанційного навчального курсу «Теорія ймовірностей і математична статистика».

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/2506

12

Фесик О.О. Створення сайту організації «ПП Павленко Галина Миколаївна».

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/2507

13

Цюрюпа В.С. Розробка програмного забезпечення тренажера з теми «Комбінаторні конфігурації» дисципліни «Елементи комбінаторної оптимізації».

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/2509

14

Шаманський В.О., Парфьонова Т.О. Метод послідовного аналізу значень змінних комбінаторної транспортної задачі на переставленнях: програмна реалізація.

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/2495


Виступає магістр спеціальності «Соціальна інформатика» БочинськийМаксим з доповіддю «Програмна реалізація системи обміну миттєвими повідомленнями»


Доповідаєбакалаврнапрямку «Інформатика» Марченко Дмитро з виступом «Алгоритмізація та програмна реалізація тренажера з теми «Дослідження на збіжність числових рядів» дистанційного навчального курсу «Математичний аналіз»

          

Олімпіада з фаху

В рамках Тижня інформатики кафедрою математичного моделювання та соціальної інформатики Полтавського університету економіки і торгівлі була проведена олімпіада з фаху серед студентів напрямку підготовки «Інформатика» та спеціальності «Соціальна інформатика» – майбутніх програмістів, розробників баз даних та веб-дизанерів.

За висновком журі – старшого викладача кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики, к.ф.-м.н. Олексійчука Юрія Федоровича та доцента кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики, к.ф.-м.н. Ольховського Дмитра Миколайовича – переможцем олімпіади став студент 4-ого курсу напрямку «Інформатика» Цюрюпа Володимир.


Під час нагородження

          

Конкурс дипломних робіт випускників 2014 р.
спеціальностей «Соціальна інформатика», «Інформатика»

В Полтавському університеті економіки і торгівлі було проведено конкурс дипломних робіт випускників 2014 року.

Переможцями конкурсу серед дипломних робіт магістрів спеціальності «Соціальна інформатики» стали:

1 місце – магістерська робота Койнаш Анни Миколаївни на тему «Розробка програмного забезпечення тренажера з теми «Симплекс-метод» дистанційного навчального курсу «Методи оптимізації та дослідження операцій»;

2 місце – магістерська робота Криклі Миколи Петровича на тему «Розробка програмного забезпечення тренажера з теми «Графічний метод розв’язування задач лінійного програмування» дистанційного навчального курсу «Методи оптимізації та дослідження операцій»;

3 місце – магістерська робота Овчаренка Олександра Сергійовича на тему «Алгоритмізація та програмне забезпечення тренажера з теми «Метод Жордана-Гауса» дистанційного навчального курсу «Методи оптимізації та дослідження операцій».

Керівником цих робіт є д. ф.-м. н., проф. Ємець О.О.;

Найкращими серед дипломних робіт бакалаврів спеціальності «Інформатики» визнали:

1 місце – бакалаврська робота Алієва Фархада Парвіза огли на тему «Програмне забезпечення для тренажера з теми «Матриці та визначники» дистанційного навчального курсу «Алгебра і геометрія». Керівник: к. ф.-м. н., доц. Парфьонова Т.О.;

2 місце – бакалаврська робота Бочинського Максима Сергійовича на тему «Розробка сайту ДНЗ (ясла-садок) №21 «Метелик». Керівник: к. ф.-м. н., Ольховський Д.М.;

3 місце – бакалаврська робота Спінжар Вікторії Русланівни «Програмне забезпечення для тренажера «Матричні ігри»  дистанційного навчального курсу «Методи оптимізації та дослідження операцій». Керівник: д. ф.-м. н., проф. Ємець О.О.

Комісія конкурсу відзначила творчий характер випускових робіт та постановила рекомендувати всі представлені дипломні роботи до участі у Всеукраїнських конкурсах дипломних робіт випускників вищих навчальних закладів Міністерства освіти і науки України.

          

XXXVII наукова студентська конференція
за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2013 рік

СЕКЦІЯ 19
"МАТЕМАТИЧНЕ  МОДЕЛЮВАННЯ  ТА СОЦІАЛЬНА ІНФОРМАТИКА"

КЕРІВНИК: Олексійчук Юрій Федорович, ст. викладач
СЕКРЕТАР: Душинська Аліна Володимирівна, студентка групи І-41

15.04.2013 року було проведенно засідання секції «Математичне моделювання та соціальна інформатика» в рамках XXXVIІ наукової студентської конференції за підсумками науково дослідних робіт студентів за останній рік в аудиторії 122, 122а. Були присутні студенти 1-5 курсів напряму «Інформатика» та спеціальності «Соціальна інформатика».

Нагороджені дипломами за результатами наукової роботи студенти:

Їх тези були рекомендовані до публікації.

На засіданні секції було заслухано доповіді студентів 4-го та 5-го курсів.


Виступ Душинської Аліни (І-41)


Виступ Шаманського Вячеслава (І-41)


Виступ Петрова Івана (І-41)


Учасники конференції

Бажаємо всім учасникам конференції подальших успіхів!

          

Загально­університетський конкурс дипломних робіт

Відповідно до наказу Полтавського університету економіки та торгівлі в період з 16 вересня по 29 жовтня 2013 р. було проведено загально­університетський конкурс магістерських і дипломних робіт студентів-випускників 2013 року.

Комісія відзначила творчий характер випускових робіт і присудила нагородити дипломні роботи студентів магістрів з «Соціальної інформатики»

дипломом І ступеню

Гонтар А.Ю. – «Тренажер з теми «Побудова відсікання в 1-му методі Гоморі» дистанційного навчального курсу «Методи оптимізації та дослідження операцій» та його програмування».
Науковий керівник – д.ф.-м.н., професор Ємець О. О.

дипломом ІІ ступеню

Івахової Ю.С. – «Програмне забезпечення для тренажера з теми: «Матриці суміжності та інцидентності» дистанційного навчального курсу «Дискретна математика».
Науковий керівник – к.ф.-м.н., доцент Парфьонова Т. О.

дипломом ІІІ ступеню

Паська С.Ю. – «Тренажер з теми «Операції над множинами» дистанційного навчального курсу «Дискретна математика» та розробка його програмного забезпечення».
Науковий керівник – д.ф.-м.н., професор Ємець О. О.

Комісія відзначила творчий характер випускових робіт і присудила нагородити дипломні роботи студентів спеціалістів з «Соціальної інформатики».

дипломом І ступеню

Гавриленка А.А. – «Програмна реалізація методу Гоморі для розв’язування повністю цілочислових задач лінійного програмування».
Науковий керівник – к.ф.-м.н., доцент Ємець Є. М.

дипломом ІІ ступеню

Солопіхіна М.О. – «Розробка програмного забезпечення тренажера з теми «Розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь» дистанційного навчального курсу «Чисельні методи».
Науковий керівник – к.ф.-м.н., доцент Чілікіна Т. В.

дипломом ІІІ ступеню

Мороза Я.В. – «Використання та порівняння різних інформацій­них технологій для розв’язання деяких математичних задач двовимірної евклідової геометрії та алгебри».
Науковий керівник – к.ф.-м.н. Романова Н. Г.

Комісія постановила рекомендувати всі представлені магістерські і дипломні роботи до участі у Всеукраїнських конкурсах дипломних робіт випускників вищих навчальних закладів Міністерства освіти і науки України.

Оголосити подяку всім науковим керівникам із занесенням в особову справу за якісне керівництво підготовкою студентами – випускниками 2013 року магістерських і дипломних робіт (проектів), які отримали дипломи І–ІІІ ступеня.

          

Результати наукових досліджень магістрів спеціальності «Соціальна інформатика»

За результатами наукових досліджень магістрів факультету економіки та менеджменту 2012-2013 навчального року був надрукований збірник статей «Від ефективного управління до ефективної економіки». Зі статтями магістрів спеціальності «Соціальна інформатика» можна ознайомитися за адресами:

ПІБ студентів та наукових керівників

Назва статті

Електрона адреса

Ванжа Сергій Валерійович - магістр,
Ємець Олег Олексійович – д.ф.-м.н., професор

Розв’язування методом гілок та меж цілочислової задачі дробово-лінійної оптимізації

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/1714

Глинський Костянтин Григорович - магістр,
Ємець Олег Олексійович – д.ф.-м.н., професор

Тренажер з теми «Двоїстий симплекс метод» дистанційного навчального курсу «Методи оптимізації та дослідження операцій»

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/1715

Гонтар Аліна Юріївна – магістр,
Ємець Олег Олексійович – д.ф.-м.н., професор

Тренажер дистанційного курсу з теми «Перший алгоритм Гоморі» та його програмування

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/1716

Івахова Юлія Сергіївна -магістр,
Парфьонова Тетяна  Олександрівна – к.ф.-м.н., доцент

Програмне забезпечення для тренажера з теми: «Матриця суміжності та інцидентності» дистанційного навчального курсу «Дискретна математика»

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/1717

Мандя Олег Олександрович  - магістр,
Ємець Олександра Олегівна – к.ф.-м.н., доцент

Тренажер з теми «Складання математичної моделі»

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/1718

Овсяник Сергій Андрійович  - магістр,
Ємець Олег Олексійович – д.ф.-м.н., професор

Програмне забезпечення для тренажера з теми: «Висловлювання» дистанційного навчального курсу «Дискретна математика»

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/1719

Пасько Станіслав Юрійович  - магістр,
Ємець Олег Олексійович – д.ф.-м.н., професор

Тренажер з теми: «Операції над множинами» для дистанційного навчального курсу «Дискретна математика»

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/1720

Проданець Сергій Васильович - магістр,
Ємець Олег Олексійович – д.ф.-м.н., професор

Розробка тренажера дистанційного навчального курсу з теми «Методи знаходження базисного розв’язку транспортної задачі»

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/1721

Скворцов Денис Валерійович - магістр,
Романова Наталія Гавриілівна  – к.ф.-м.н.

Онлайн-тренажер для дистанційного навчального курсу «Випадкові процеси» та програмне забезпечення для нього

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/1722

Шклярчук Яна Станіславівна - магістр,
Чілікіна Тетяна Василівна  – к.ф.-м.н., доцент

Розробка тренажера з теми «Графіки та діаграми в MS Excel» дистанційного навчального курсу «Обробка та організація електронної інформації»

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/1723

          

XXXVI наукова студентська конференція 
за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2012 рік

СЕКЦІЯ 20
"МАТЕМАТИЧНЕ  МОДЕЛЮВАННЯ  ТА СОЦІАЛЬНА ІНФОРМАТИКА"

КЕРІВНИК: Олексійчук Юрій Федорович, ст. викладач
СЕКРЕТАР: Гонтар Аліна Юріївна, студентка групи СІ-51м

16.04.2013 року було проведенно засідання секції «Математичне моделювання та соціальна інформатика» в рамках XXXVI наукової студентської конференції за підсумками науково дослідних робіт студентів за останій рік в аудиторії 122, 122а. Були присутні 33 студента.

Нагороджені дипломами за результатами наукової роботи студенти:

Їх тези були рекомендовані до публікації.

На засіданні секції було заслухано 14 доповідей студентів:

1. Глинського Костянтина Григоровича, СІ-51м 
(керівник – Ємець О.О., д.ф.-м.н., проф.)

2. Гонтар Аліну Юріївну, СІ-51м 
(керівник – Ємець О.О., д.ф.-м.н., проф.)

3. Проданця Сергія Васильовича, СІ-51м 
(керівник – Ємець О.О., д.ф.-м.н., проф.)

4. Скворцова Дениса Валерійовича, СІ-51м 
(керівник – Романова Н.Г., к.ф.-м.н., доц.)

5. Євтушенка Сергія Олександровича, СІ-52
(керівник –Ємець Ол-ра О.,к.ф.-м.н., доц.)

6. Бабенка Дмитра Анатолійовича, СІ-52 
(керівник – Парфьонова Т.О, к.ф.-м.н., доц)

7. Мороза Ярослава Валерійовича, СІ-52
(керівник – Романова Н.Г., к.ф.-м.н., доц.)

8. Овчаренка Олександра Сергійовича, І-41
(керівник –Ємець Є.О.,к.ф.-м.н., доц.)

9. Полнікову Анну Миколаївну, І-41
(керівник – Ємець Є.О., к.ф.-м.н., доц.)

10. Самовика Сергія Миколайовича, І-41 
(керівник – Ємець Є.О., к.ф.-м.н., доц.)

11. Ященка Михайла Юрійовича, І-41 
(керівник –Ємець Ол-ра О.,к.ф.-м.н., доц.)

12. Усольцева Сергія Ігоровича, І-41
(керівник – Романова Н.Г., к.ф.-м.н., доц.)

13. Бедуху Яну Миколаївну, І-31 
(керівник – Колєчкіна Л.М., д.е.н., проф.)

14. Душинську Аліну Володимирівну, І-31 
(керівник – Колєчкіна Л.М., д.е.н., проф.)

 Бажаємо всім учасникам конференції подальших успіхів!

          

За результатами наукової роботи студентів у 2011-12н.р. було проведено загальноуніверситетський конкурс наукових робіт студентів, присвячений Міжнародному дню студента.

Згідно наказу від 13.11.12 №422-С «Про заохочення учасників загальноуніверситетського конкурсу наукових робіт студентів, присвяченого Міжнародному дню студента» нагороджені студенти 5-го курсу спеціальності «Соціальна інформатика»:

- дипломами І ступеня, грошовою премією 100 грн та рекомендовані до участі у всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт наукові роботи

-  дипломом IІ ступеня

Відзначиний подякою за участь

За якісне керівництво науково-дослідною роботою студентів отримали подяку наукові керівники:

Вітаємо учасників і бажаємо їм подальших успіхів!

          

З 1 жовтня по 16 листопада 2012 року було проведено загальноуніверситетський конкурс наукових робіт студентів, присвячений Міжнародному дню студента. З метою реалізації творчого потенціалу талановитих дослідників, активізації участі студентів у науково-дослідній роботі університету, підвищення престижу наукової діяльності у студентському середовищі.

 За результатами конкурсу були нагороджені:

- дипломами I ступеню

дипломну роботу освітньо-кваліфікаційного рівня магістр:

дипломну роботу освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст:

- дипломами II ступеню

дипломну роботу освітньо-кваліфікаційного рівня магістр:

дипломну роботу освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст:

- дипломами III ступеню

дипломну роботу освітньо-кваліфікаційного рівня магістр:

дипломну роботу освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст:

Вітаємо учасників і бажаємо їм подальшої творчої наснаги!

          

5-7 июня 2012 года в Белорусском государственном университете (г. Минск) состоялась 2-ая Международная научно-практическая конференция «Веб-программирование и Интернет-технологии» (WebConf-2012).

В конференции в рамках студенческой секции приняли участие студентки 4 курса специальности «Информатика» Гонтарь Алина и Ивахова Юлия с темами работ:

1. Гонтарь А. Ю. Создание электронного учебного пособия по дисциплине «Системный анализ»;

2. Ивахова Ю. С. Создание электронного учебного пособия по дисциплине «Интеллектуальные системы».

          

XXXV наукова студентська конференція
за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2012 рік

СЕКЦІЯ 11
"МАТЕМАТИЧНОГО  МОДЕЛЮВАННЯ  ТА СОЦІАЛЬНОЇ ІНФОРМАТИКИ"

КЕРІВНИК: Олексійчук Юрій Федорович, ст.. викладач
СЕКРЕТАР: Гонтар Аліна Юріївна, студентка групи. І-42

Засідання було проведено 10.04.2012; аудиторія для засідання секції – 122, 122а; були присутні 32 студента.

Нагороджені грамотою (дипломом) та запропановані на публікацію, по результатах наукової роботи, тези:

На засіданні секції виступили 16 студентів:

1. Пасько Станіслав Юрійович, І-42
(керівник – доц., к.ф.-м.н. Парфьонова Т.О.)

2. Проданець Сергій Васильович, І-41
(керівник – доц., к.ф.-м.н. Черненко О.О.)

3. Данилейко Богдана Петрівна, СІ-51м
(керівник – доц., к.ф.-м.н. Романова Н.Г.)

4. Іщенко Михайло Олександрович, СІ-51
(керівник – проф., д.ф.-м.н. Ємець О.О. )

5. Мірошниченко Артем Валерійович, СІ-51
(керівник – проф., д.ф.-м.н. Ємець О.О.)

6. Шутяєва Ганна Юріївна, СІ-51
(керівник – доц., к.ф.-м.н. Ємець Ол-ра О.)

7. Пуста Ірина Юріївна, СІ-52
(керівник – доц., к.ф.-м.н. Ємець Ол-ра О.)

8. Северіна Любов Андріївна, СІ-52
(керівник – ст. викл. Чілікіна Т.В.)

9. Овсяник Сергій Андрійович, І-41
(керівник – доц., к.ф.-м.н. Ємець Ол-ра О.)

10. Скворцов Денис Валерійович, І-41
(керівник – проф., д.ф.-м.н. Ємець О.О.)

11. Шклярчук  Яна Станіславівна, І-41
(керівник – доц., к.ф.-м.н. Парфьонова Т.О.)

12. Євтушенко Сергій Олександрович, І-41
(керівник – доц., к.ф.-м.н. Парфьонова Т.О.)

13. Гавриленко Андрій Анатолійович, І-41
(керівник – доц., к.ф.-м.н. Черненко О.О.)

14. Самсоненко Євген Віталійович, СІ-52
(керівник – ст. викл. Чілікіна Т.В.)

15. Буланий Олександр Олександрович, СІ-52
(керівник – ст. викл. Чілікіна Т.В.)

16. Углікова Татьяна Миколаївна, ТХ-11
(керівник – проф., д.ф.-м.н. Колєчкіна Л.М.)

 Бажаємо всім учасникам конференції подальших успіхів!

          

З 1 жовтня по 17 листопада 2011 року було проведено загальноуніверситетський конкурс наукових робіт студентів, присвячений Міжнародному дню студента. З метою активізації участі студентів у науково-дослідній роботі університету, реалізації творчого потенціалу талановитих дослідників, підвищення престижу наукової діяльності у студентському середовищі.
За результатами конкурсу були нагороджені:

 дипломом І ступеню і грошовою премією 50 грн. студент 4-го курсу напряму «Інформатика» Cкворцова Дениса Валерійовича (керівник – Валуйська О.О., канд. фіз.-мат. наук, доц.). Наукова робота рекомендована до участі у всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт

дипломами ІІ ступеню

Мамона Олексія Петровича, СІ-52 (керівник – Ємець О.О., докт. фіз.-мат. наук, проф.);

Мірошниченко Артема Валерійовича, СІ-51 (керівник – Валуйська О.О., канд. фіз.-мат. наук, доц.).

За якісне керівництво науково-дослідною роботою студентів оголошена подяка доценту кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики канд. фіз.-мат. наук Валуйській О.О.

 

          

19 травня 2011 року в Сумському державному університеті команда студентів ПУЕТ у складі: Клименко Олександр, Максименко Миколай, Бурмус Олексій (тренер - викладач каф. ММСІ Ольховський Дмитро Миколайович) прийняла участь в регіональному турі Всесвітньої олімпіади зі спортивного програмування. Команда ПУЕТ показала найкращій результат серед 5 команд Полтавської області, що представляли ПНТУ ім. Ю. Кондратюка та ПНПУ ім. В.Г. Короленка. Наша команда отримала сертифікат, зайнявши 74 місце з 173 команд, що змагалися.

          

Розпочинається підготовка студентських наукових робіт у стипендіальній програмі Фонду Віктора Пінчука

З метою залучення обдарованих та цілеспрямованих студентів проводиться Стипендіальна програма «ЗАВТРА.UA» Всеукраїнської благодійної організації «Фонд Віктора Пінчука - соціальна ініціатива»: сайт конкурсу http://pinchukfund.org/zavtra.

По кафедрі Математичного моделювання та соціальної інформатики до участі в конкурсі запрошуються всі бажаючі студенти, які навчаються за напрямком „Інформатика”.

За результатами наукової роботи студентів у 2010-2011 навчальному році проводиться відбір робіт для участі в конкурсі покафедрі ММСІ до 30 червня 2011 року.

Граничний обсяг роботи до 8 сторінок (або 16 000 знаків з пробілами) 14 шрифтом (бажано - Times New Roman) у текстовому редакторі (бажано, "Microsoft Word"). Електрона версія роботи не повинна перевищувати 2 (двох) мегабайт (2МБ = 2048 КБ). Мова конкурсної роботи: українська, російська або англійська (на вибір конкурсанта).

За детальною інформацією з цього приводу звертатися до доц. Валуйської О.О.

          

11-21 лютого 2011 року на базі Харківського національного університету радіоелектроніки відбулася олімпіада зі спортивного програмування «Зимова школа»-2011. Від Полтавського університету економіки і торгівлі участь в олімпіади прийняла команда «PUET» у складі: Максименко Миколи (гр. СІ-51м), Бурмуса Олексія (гр. І-32), Клименко Олександра (гр. І-32); тренер – Ємець Олександра Олегівна, к.ф.-м.н., доцент кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики.

Крім участі у змаганнях, команди мали змогу прийняти участь в майстра-класах призерів міжнародних олімпіад зі спортивного програмування, розробників компаній Yandex та Google.

          

ПЕРЕМОЖЦІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО КОНКУРСУ  ДИПЛОМНИХ  РОБІТ  СТУДЕНТІВ-ВИПУСКНИКІВ
2010 РОКУ
З НАПРЯМУ “ІНФОРМАТИКА»:

Нагороджені дипломами І ступеню

дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня магістра:

Ларіонов О.В. – «Створення електронного навчального посібника з теми транспортна задача курсу «Методи оптимізації та дослідження операцій» – спец. 8.080204 «Соціальна інформатика»

Науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. Ємець О.О.

дипломні роботи освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста:

Колодяжна Н.В. – «Створення сайту музею факультету економіки та менеджменту Полтавського університету споживчої кооперації України» – спец. 7.080204 «Соціальна інформатика»

Науковий керівник – к.ф.-м.н., Ємець Ол-ра О.

Буцький В.В. – «Створення електронного навчального посібника з дисципліни «Економічна кібернетика» для спеціальності «Економічна кібернетика» – спец. 7.080204 «Соціальна інформатика»

Науковий керівник – к.ф.-м.н., доц. Ємець Є.М.

Нагороджені дипломами II ступеню

дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня магістра:

Пивовар І.В. – «Аналітичне планування в райспоживспілці Кобеляцького району Полтавської області та його програмна реалізація» – спец. 8.080204 «Соціальна інформатика»

Науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. Ємець О.О.

дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста:

Буйволенко  А.С. – «Методична розробка та програмна реалізація системи перевірки знань школярів з математики для гімназії № 6 м. Полтави»  – спец. 7.080204 «Соціальна інформатика»

Науковий керівник – к.ф.-м.н. Романова Н.Г.

Нагороджені   дипломами III ступеню

дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня магістра:

Плахотніченко В.В. – «Точні та наближені алгоритми лінійної умовної оптимізації на спеціальних комбінаторних множинах, їх програмна реалізація» – спец. 8.080204 «Соціальна інформатика»

Науковий керівник – к.ф.-м.н., доц. Валуйська О.О.

          

На конкурс студентських наукових робіт у листопаді 2011р. по напряму „Інформатика” були подані роботи:

          

16-14 квітня 2011 року в м. Кіровоград відбувся Дев’ятий Міжнародний науково-практичний семінар «Комбінаторні конфігурації та їх застосування». Доповідь на семінарі зробила Ємець Олександра Олегівна канд. фіз.-мат. наук, асистент кафедри ММСІ. Доповіді також представили науковці кафедри: зав.каф. Ємець Олег Олексійович, доцент Валуйська Ольга Олексіївна, доцент Ємець Єлизавета Михайлівна, асистент Ольховський Дмитро Миколайович, магістр Плахотніченко Вікторія Володимирівна.

          

7 квітня 2011 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі пройшла ХХХIV наукова студентська конференція. На базі кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики працювала однойменна секція. З доповідями виступили студенти спеціальностей «Інформатика» та «Соціальна інформатика», а саме:

 1. Гордієнко Ганна Володимирівна,  гр. СІ-51м, тема доповіді: «Створення програмного забезпечення для дисципліни «Нейронно-мережеві технології в інформатиці» з елементами дистанційного навчання» (керівник – Романова Н.Г., к.ф.-м.н.).
 2. Максименко Микола Леонідович,  гр. СІ-51м, тема доповіді: «Мережева система планування роботи кафедри вищого навчального закладу» (керівник – Ємець О.О., д.ф.-м.н., проф.).
 3. Шаталов Богдан Володимирович,  гр. СІ-52, тема доповіді: «Створення сайту «Музичне мистецтво України. Композитор та виконавець Віктор Журавель» (керівник – Чілікіна Т.В.).
 4. Бандурка Валентин Євгенійович,  гр. І-41, тема доповіді: «Створення сайту Полтавського навчального центру №16» (керівник – Валуйська О.О., к.ф.-м.н., доц.).
 5. Іщенко Михайло Олександрович,  гр. І-41, тема доповіді: «Розробка сайту магазину «Сплеш» м. Полтави» (керівник – Валуйська О.О., к.ф.-м.н., доц.).
 6. Мірошніченко Артем Валерійович,  гр. І-41, тема доповіді: «Алгоритми задачі з теорії розкладів з додатковою умовою в вигляді дерева та програмна реалізація» (керівник – Валуйська О.О., к.ф.-м.н., доц.).
 7. Данилейко Богдана Петрівна,  гр. І-41, тема доповіді: «Створення сайту дитячого садку «Білосніжка» №37 м. Полтави» (керівник – Романова Н.Г., к.ф.-м.н.).
 8. Скряга Віталій Павлович,  гр. І-41, тема доповіді: «Створення електронного навчального посібника з дисципліни «Сучасні методи оптимізації» для студентів ЕК» (керівник – Романова Н.Г., к.ф.-м.н.).Учасники ХХХIV наукової студентської конференції, секція математичного моделювання та соціальної інформатики)

За підсумками роботи секції нагороджено:

та рекомендовано друкування тез в збірці конференції.

          

В  Международной научно-практической  Интернет-конференции «Структурные изменения в экономике и образовании под влиянием информационно-коммуникационных технологий», яка відбулася 3-4 червня 2010 року,  прийняли участь студенти з Интернет-доповідями:

 1. Воронянський Дмитро Олександрович.  Створення сайту технологічного факультету для музею полтавського університету економіки і торгівлі.  (гр. СІ 52, Керівник: Ємець Ол-ра.О., к.ф.-м.н., асистент ).
 2.  Горб Євген Олександрович. Створення сайту товарознавчо-комерційного факультету для музею  полтавського університету економіки і торгівлі. (гр. СІ 52, Керівник: Ємець Ол-ра.О., к.ф.-м.н., асистент ).
 3. Колодяжна Наталія Володимирівна. Створення сайту музею факультету економіки та менеджменту полтавського університету економіки і торгівлі.  (гр. СІ 52, Керівник: Ємець Ол-ра.О., к.ф.-м.н., асистент ).
 4. Нехаєнко Віталій Михайлович. Створення програмного та методичного забеспечення для перевірки знань студентів з дисципліни “Теорія ймовірностей та математична статистика”  (гр. СІ-53,  керівник: Чілікіна Т.В., ст. викладач).
 5. Петров Нікіта Юрійович.  Створення сайту відео-студії «Maxima».  (гр. СІ-41, Керівник: Ємець Ол-ра.О., к.ф.-м.н., асистент ).
 6. Сотула Аліна Володимирівна.  Розробка  та програмування СППР для Глобинського цукрового заводу  (гр.-СІ-53, Керівник: Романова Н.Г., к.ф.-м.н., доцент).
 7.  Агекян Максим Михайлович. Створення сайту полтавської дистриб’юторської компанії.  (гр.-СІ-53, Керівник: Валуйська О.О., к.ф.-м.н., доцент).
 8. Гринь Сергій Володимирович. Програмна реалізація розв’язування задач за темою «пряма на площині» дисципліни «алгебра і геометрія»  (гр.-СІ-52, Керівник: Валуйська О.О., к.ф.-м.н., доцент).
 9. Моторний  Юрій Володимирович. Алгоритм задачі пошуку рангу матриці та його програмна реалізація.  (гр.-СІ-53, Керівник: Валуйська О.О., к.ф.-м.н., доцент).
 10. Панасенко Олександр Миколайович. Програмна реалізація розв’язування задач за темою «вектори, площини, прямі у просторі» з дисципліни «алгебра і геометрія».  (гр.-СІ-52, Керівник: Валуйська О.О., к.ф.-м.н., доцент).
 11. Пирков Віктор Сергійович. Створення сайту  підприємства «ремонт, регулювання  паливної апаратури. реставрація сільськогосподарських запчастин» с. олександрівка дніпропетровської області.  (гр.-СІ-53, Керівник: Валуйська О.О., к.ф.-м.н., доцент).
 12. Мармура Сергій Іванович.   Створення програмного забезпечення для перевірки знань студентів з дисципліни  «Моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів». (гр.-СІ-53, Керівник: Черненко О.О., к.ф.-м.н., доцент).
 13. Бардус Оксана Олександрівна. Дослідження та програмне забезпечення деяких задач прийняття рішень у банківській справі. (гр.-СІ-53, Керівник: Романова Н.Г., к.ф.-м.н., доцент).
 14. Буволенко Анжела Сергіївна. Методична розробка та програмна реалізація системи перевірки знань школярів з математики для Гімназіїї № 6.  (гр.-СІ-53, Керівник: Романова Н.Г., к.ф.-м.н., доцент).
 15. Юрченко Ігор Володимирович. Програмна реалiзацiя елементiв дистанцiйного навчаня з теми “Iнтеграли” дисциплiни “Математичний аналiз”.  (гр.-СІ-53, Керівник: Романова Н.Г., к.ф.-м.н., доцент).

          

В  ІІ етапі Всеукр. студентської олімпіади з програмування (м. Суми Сумський держ. університет, 18.05-20.05.2011) прийняли участь:

 1. Бурмус Олексій (І-22)
 2. Максименко Микола Леонідович  (СІ-41).
 3. Ларіонов Олег Вікторович (СІ-51).

          

Були опубліковані тези студентів в збірнику ПУЕТ за результатами 33 студентської наукової конференції (2010р.):

 1. Антонець О.М.  Програмна реалізація алгоритму Кармаркара для задачі лінійного програмування (СІ-41, керівник проф. Ємець О.О.)
 2. Павленко В.Б. Програмна реалізація перетворення переставного многогранника в симплексну форму (СІ-51, керівник проф. Ємець О.О.)
 3. Плахотніченко В.В. Точні та наближені алгоритми лінійної умовної оптимізації на спеціальних комбінаторних множинах (Сі-51, керівник доц. Валуйська О.О.)

          

XXXIII наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів

СЕКЦІЯ 15
"МАТЕМАТИЧНОГО  МОДЕЛЮВАННЯ  ТА СОЦІАЛЬНОЇ ІНФОРМАТИКИ"

КЕРІВНИК: Валуйська Ольга Олексіїівна, доц., к.ф.-м.н.
СЕКРЕТАР: Бочкарьова Юлія Петрівна, гр. СІ-52

Засідання було проведено 9.04.2010; аудиторія для засідання секції – 122, 122а; були присутні 14 студентів.

Запропановані на публікацію по результатах наукової роботи були тези:

Місця по результатах участі в конференції:

Були заслухані наступні доповіді:

 1. Програмна реалізація перетворення переставного многогранника в симплексну форму

Павленко Вадим Борисович, СІ-51м
(керівник – проф., д.ф.-м.н. Ємець О.О.)

 1. Програмна реалізація методу околів, що звужуються, для задач комбінаторної оптимізації

Мовчан Ігор Анатолійович, СІ-51м
(керівник – проф., д.ф.-м.н. Ємець О.О.)

 1. Створення програмно-методичного комплексу для тестування з дисципліни „Системний аналіз”

Зінченко Ірина Володимирівна, СІ-51м
(керівник – доц., к.ф.-м.н. Черненко О.О.)

 1.   Програмна реалізація алгоритму Кармаркара для задачі лінійного програмування

Антонець Олег Миколайович, СІ-41
(керівник – проф., д.ф.-м.н. Ємець О.О.)

 1. Система розподілення навантаження на кафедрі ВНЗ

Сливка Анатолій Володимирович,
Максименко Микола Леонідович, СІ-41
(керівник – проф., д.ф.-м.н. Ємець О.О.)

 1. Програмна реалізація наближених методів розв’язування задачі комівояжера

Бочкарьова Юлія Петрівна, СІ-52
(керівник – проф., д.ф.-м.н. Ємець О.О.)

 1. Створення електронного навчального посібника та програмного забезпечення для перевірки  знань студентів з дисципліни «Офісні комп’ютерні технології» 

Костерін Ярослав Ігорович,
Костеріна Оксана Олександрівна, СІ-41
(керівник – ст. викл. Чілікіна Т.В.)

 1. Створення електронного навчального посібника з дисципліни „Моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів”

Нужний Павло Андрійович, СІ-53
(керівник – доц., к.ф.-м.н. Черненко О.О.)

 1. Моделі деяких типів задач стохастичного програмування та їх програмне забезпечення

Дігтяр Артем Васильович, СІ-41
(керівник – доц., к.ф.-м.н. Романова Н.Г.)

Дякуємо всім студентам, які активно приймали участь в конференції.

          

Наукова робота студентів по кафедрі ММ іСІ за 2009-10 навч. р.

В Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інформатика та системні науки» », яка відбулася 18-20 березня 2010 року, прийняли участь студенти з доповідями:

 1. Антонець О.М.  Програмна реалізація алгоритму Кармаркара для задачі лінійного програмування  (СІ-41, керівник проф. Ємець О.О.)
 2. Власов Д.І. Створення електронного навчально-методичного посібника з дисципліни «Основи комп’ютерного дизайну» (СІ-51, керівник Ємець Є.М.)
 3. Голобородько Н.П. Розробка інформаційних технологій з елементами дистанційного навчання для гімназії №6 м. Полтави (керівник доц. Романова Н.Г.)
 4. Зінченко І.В. Створення програмно-методичного комплексу для тестування з дисципліни «Системний аналіз»  (керівник доц. Черненко О.О.)
 5. Костерін Я.І. Створення тестової програми з дисципліни «Офісні комп’ютерні технології» (СІ-41, керівник ст..викл. Чілікіна Т.В.)
 6. Костеріна О.О. Створення електронного посібника з дисципліни «Офісні комп’ютерні технології  (СІ-41, керівник ст..викл. Чілікіна Т.В.)
 7. Ларіонов О.В. Створення електронного навчального посібника з теми транспортна задача курсу «Методи оптимізації та дослідження операцій» (СІ-51, керівник проф.Ємець О.О.)
 8. Максименко М.Л., Сливка А.В. Система розподілення навантаження на кафедрі ВНЗ (СІ-41, керівник проф. Ємець О.О.)
 9. Олійник С.В. Програмна реалізація операцій над нечіткими множинами з дискретним носієм та їх аналіз (СІ-41, керівник Ємець Ол-ра О.)
 10. Павленко В.Б. Програмна реалізація перетворення переставного многогранника в симплексну форму (СІ-51, керівник проф. Ємець О.О.)
 11. Пивовар І.В. Аналітичне планування діяльності Кобеляцької райспоживспілки (СІ-51, керівник  проф.Ємець О.О.)
 12. Плахотніченко В.В. Точні та наближені алгоритми лінійної умовної оптимізації на спеціальних комбінаторних множинах (СІ-51, керівник доц. Валуйська О.О.)
 13. Пузина Т.В. Створення електронного навчального посібника з дисципліни «Системи та методи прийняття рішень» для студентів спеціальності «Соціальна інформатика» (Сі-51, керівник доц. Ємець Є.М.)
 14.  Рысаков Г.В. Разработка информационных технологий и СППР для ООО «УкрОлия»  (СІ-51, керівник  доц.Романова Н.Г.)

          

Результати студентської олімпіади

3 березня 2010 року. в межах Всеукраїнської студентської олімпіади з програмуваннябуло проведено (університетський) тур олімпіади. Прийняли участь бажаючі студенти напряму “Інформатика” та спеціальності “Соціальна інформатика”. Місця за результатами олімпіади:

Троє переможців отримали право взяти участь в ІІ (регіональному) турі олімпіади, яка відбудеться в квітні в м. Суми.
Вітаємо переможців та учасників змагань та бажаємо їм подальших успіхів!

          

Загальноуніверситетський конкурс дипломних робіт (2009р.)

Вітаємо переможців загальноуніверситетського конкурсу дипломних робіт!

Переможці конкурсу дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності «Соціальна інформатика»

1 місце – Трофименко Олена (тема: Програмування та дослідження методів розв’язування комбінаторних оптимізаційних задач ігрового типу).
Керівник – професор, д.ф.-м.н. Ємець О.О.

2 місце – Хиль Оксана (тема: Створення програмного та методичного забезпечення для віртуального навчального класу.).
Керівник – доцент, к.ф.-м.н. Ємець Є.М.

3 місце – Беркута Євгенія (тема: Створення програмного комплексу для аналітичного планування на основі системного аналізу.).
Керівник – професор, д.ф.-м.н. Ємець О.О.

Переможці конкурсу дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності «Соціальна інформатика»

1 місце – Тарасенко Ігор (тема: Створення сайту музею університету як складової сайту ПУСКУ).
Керівник – доцент, к.ф.-м.н. Ємець Є.М.

2 місце – Кодацька Вікторія (тема: Система прийняття рішень для ЗАТ Фірма «Полтавпиво»).
Керівник – доцент, к.ф.-м.н. Романова Н.Г.

3 місце – Лобачов Владислав (тема: Створення електронного навчального посібника з дисципліни «Методи оптимізації та дослідження операцій»).
Керівник – доцент, к.ф.-м.н. Ємець Є.М.

          

З 7 по 11 квітня 2009 року у Сумському державному університеті відбувся ІІ-й (регіональний) тур Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування.
У олімпіаді взяли участь 38 команд з різних університетів України.
Студенти спеціальності "Соціальна інформатика" взяли участь в олімпіаді:

 1. Максименко Микола (СІ-41)
 2. Сливка Анатолій (СІ-41)
 3. Ларіонов Олег (СІ-51).

Вони були нагороджені дипломами та ліцензійними компакт-дисками з Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition.

Вітаємо учасників олімпіади і бажаємо подальших успіхів та творчого натхнення.

          

9  квітня 2009 року відбулася XXXII наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2008 рік.

Студенти напряму „Інформатика” та спеціальності „Соціальна інформатика” прийняли активну участь у конференції, було заслухано 14 доповідей студентів ІІ-V курсів.
За результатами конференції перше місце отримала Хиль Оксана СІ-51, друге – Трофименко Олена СІ-51, третє – Мірошниченко Артем І-21.

Для написання тез рекомендовані студенти: Трофименко Олена, Шолуха Марина, Хиль Оксана, Смірнова Марина.

Передера Тетяна брала участь у пленарному засіданні і також рекомендована до написання тез.

Вітаємо переможців та учасників конференції і бажаємо творчого натхнення та подальших успіхів у науковій діяльності !!!

          

В рамках тижня інформатики (23.03.09 –27.03.09)  проводилися конкурси:

 1. Конкурс нарисів на тему „Актуальність інформатики в сучасному житті”.
 2. Конкурс стінгазет.
 3. Конкурс курсових робіт та проектів.
 4. Визначення найпктивніших груп у студеньському житті спеціальності „Соціальна інформатика”.
 5. Визначення відмінників протягом останніх двох сесій спеціальності „Соціальна інформатика”.

Переможці конкурсів були нагороджені грамотами.

КОНКУРС   НА  КРАЩИЙ    КУРСОВИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ)  З НИХ ВІДМІЧЕНІ КРАЩІ:

Методи оптимізації та дослідження операцій

Теорія ймовірностей та математична статистика

Сучасні методи оптимізації та їх програмування

Системи і методи прийняття рішень

ГРАМОТАМИ ЗА ПЕРЕМОГУ НА ПЕРШОМУ ЕТАПІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ПРОГРАМУВАННЯ отримали