Склад кафедри

          

Ольховська Олена Володимирівна 
завідувач кафедри, кандидат фізико-математичних наук

Працює в ПУЕТ з 2009 р. 

Має понад 30 наукових та  науково-методичних праць.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Елементи комбінаторної оптимізації
 • Архітектура обчислювальних систем
 • Інформаційні мережі
 • Розподілені інформаційно-аналітичні системи
 • Методика викладання інформаційних та математичних дисциплін у закладах вищої освіти
 • Системний аналіз та теорія прийняття рішень
 • Проектне навчання з курсу Системний аналіз та теорія прийняття рішень
 • Проектне навчання з курсу Методи оптимізації та дослідження операцій
 • Інтернет-технології та соціальні медіа
 • Бізнес аналіз та проєктний менеджмент в ІТ-галузі

Науковий профіль

scholar.google.com.ua/citations?user=EElFQsUAAAAJ

Сертифікати

Гаркуша Сергій Володимирович 
професор кафедри, доктор технічних наук, проректор з міжнародних зв’язків, в.о. директора Навчально-наукового інституту міжнародної освіти

Працює в ПУЕТ з 2007 р. 

Має понад 100 наукових та  науково-методичних праць.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Аналіз алгоритмів

Науковий профіль

scholar.google.co.cr/citations?user=s7PlSXkAAAAJ

Сертифікати

Черненко Оксана Олексіївна 
доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук

Працює в ПУЕТ з 2004 р.

Має більше 35 наукових праць і 5 навчально-методичних посібників.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Теорія програмування
 • Основи наукових досліджень в інформатиці 
 • Моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів
 • Теорія систем та математичне моделювання
 • Теорія алгоритмів
 • Елементи комбінаторної оптимізації
 • Курсовий проект з фаху
 • Системний аналіз та теорія прийняття рішень
 • Проектне навчання з курсу Системний аналіз та теорія прийняття рішень
 • Стандарти в інформаційних технологіях

Науковий профіль

scholar.google.com.ua/citations?user=RbNhA7kAAAAJ

nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php

www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe

Сертифікати

Парфьонова Тетяна Олександрівна 
доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук 
заступник завідувача кафедри 

Працює в ПУЕТ з 2004 р. 

Має більше 40 наукових праць і більше 10 навчально-методичних посібників.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Алгебра і геометрія
 • Дискретна математика
 • Захист інформації
 • Математична логіка та теорія алгоритмів
 • Теорія ймовірностей і математична статистика
 • Обробка зображень та мультімедіа
 • Теорія інформації і кодування
 • Математична логіка
 • Методи оптимізації та дослідження операцій
 • Проектне навчання з курсу Методи оптимізації та дослідження операцій

Науковий профіль

scholar.google.com.ua/citations?user=btTv_78AAAAJ

Наука України

irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0039303

Сертифікати

Чілікіна Тетяна Василівна
доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук
 
Працює в ПУЕТ з 2007 р.

Має більше 30 наукових, навчальних, науково-методичних праць.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Математичний аналіз
 • Організація та обробка електронної інформації
 • Обчислювальні методи
 • Офісні комп’ютерні технології
 • Інтелектуальні інформаційні системи
 • Методика викладання інформаційних та математичних дисциплін у ВНЗ
 • Проектування програмних систем
 • Розподілені інформаційно-аналітичні системи
 • Архітектура обчислювальних систем
 • Сучасні методи оптимізації та їх програмування
 • Проектне навчання з курсу Сучасні методи оптимізації та їх програмування
 • Елементи комбінаторної оптимізації

Науковий профіль

scholar.google.com.ua/citations?user=MVnqedgAAAAJ

Наука України
irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe

Сертифікати

Олексійчук Юрій Федорович
доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук

Працює в ПУЕТ з 2006 р.

Має понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Програмування І (Java)
 • Аналіз даних та прикладні пакети статистичної обробки
 • Комп’ютерний аналіз статистичних даних
 • Теорія програмування
 • Аналіз алгоритмів
 • Нейронно-мережеві технології в інформатиці
 • Імітаційне моделювання, мови моделювання та імітації
 • Платформи корпоративних інформаційних систем
 • Сучасні парадигми програмування
 • Технології зберігання аналізу даних

Науковий профіль

Google Академія
scholar.google.com/citations?user=ILSaKEoAAAAJ

Researchgate
www.researchgate.net/profile/Yurii_Oleksiichuk

Науковці України
irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0063524

Web of Science
publons.com/researcher/2132049/yurii-oleksiichuk/

Orcid
orcid.org/0000-0002-0585-3307

Scopus
scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54904496400

Сертифікати

Ольховський Дмитро Миколайович
доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук

Працює в ПУЕТ з 2006 р.

Має понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Інтернет-технології
 • Проектне навчання з курсу Інтернет-технології
 • Програмування та підтримка веб-застосувань
 • Операційні системи Unix
 • Операційні системи та сучасні архітектурні рішення у хмарних середовищах

Науковий профіль

scholar.google.com.ua/citations?user=jVASifAAAAAJ

Сертифікати

Кошова Оксана Петрівна
доцент кафедри, кандидат педагогічних наук

Працює в ПУЕТ з 2001 р.

Має більше 50 наукових видань.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Проектування програмних систем
 • Алгоритми і структури даних
 • Імітаційне моделювання, мови моделювання та імітації
 • Прикладна математика
 • Програмування ІІ
 • Проектне навчання з курсу Програмування ІІ
 • Проектування програмних систем
 • Аналіз алгоритмів
 • Фізика
 • Вища математика
 • Вища та прикладна математика

Науковий профіль:

Google scholar:
scholar.google.com.ua/user=0bho75AAAAAJ

Web of Science ResearcherID
D-1615-2017

ORCID ІD

0000-0003-0794-6774
Сертифікати

Карнаухова Ганна Василівна
старший викладач кафедри

Працює в ПУЕТ з 1991 р.

Має більше 10 навчально-методичних посібників, більше 30 методичних розробок, 20 дистанційних курсів

Викладає навчальні дисципліни:

 • Операційні системи та системне програмування
 • Захист інформації
 • Основи комп’ютерного дизайну
 • Інформаційні мережі
 • Web-аналітика
 • Інформаційні технології та системи
 • Інтернет-технології в юридичній діяльності

Науковий профіль

scholar.google.com.ua/citations?user=jV89VcsAAAAJ

Сертифікати

Оріхівська Оксана Григорівна
старший викладач кафедри

Працює в ПУЕТ з  2021 р.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Інформатика
 • Обробка зображень та мультімедіа
 • Проектне навчання з курсу Програмування ІІ
 • Аналіз даних та прикладні пакети статистичної обробки
 • Основи комп’ютерного дизайну
 • Прикладне програмне забезпечення
 • Сучасні інформаційні та комунікаційні технології
 • Методології розробки та якість програмного забезпечення

Науковий профіль

Orcid 
orcid.org/0000-0003-2775-0832

scholar.google.com/citations?user=ClZynEwAAAAJ

Сертифікати

Золотоверха Наталія Вікторівна 
старший лаборант 

Працює в ПУЕТ з 2004 р.

          

Почесні працівники кафедри

Ємець Олег Олексійович 
доктор фізико-математичних наук, професор
відмінник освіти України, 
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Роки праці в ПУЕТ: 2004 р.-2021р.
Завідувач кафедри: 2004 р.-2021р.

Має більше 500 наукових і понад 50 науково-методичних праць, навчальних посібників, в т.ч. 3 з грифом МОН.

Викладав навчальні дисципліни:

 • Методи оптимізації та дослідження операцій
 • Елементи комбінатроної оптимізації
 • Основи наукових досліджень в інформатиці
 • Дискретна математика
 • Стандарти в інформаційних технологіях
 • Теорія ймовірностей і математична статистика
 • Системний аналіз та теорія прийняття рішень
 • Науковий практикум
 • Науковий семінар

Науковий профіль

https://scholar.google.com.ua/citations?user=c8UJx1oAAAAJ&hl=ru

https://orcid.org/0000-0001-9248-9234

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8721572000

Web of Science ResearcherID F-3615-2017

https://publons.com/researcher/2129603/oleg-o-iemets/

Наука України

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe

http://www.mathnet.ru/php/person.phtml?personid=27250/

Ємець Єлизавета Михайлівна 
професор, кандидат фізико-математичних наук

Роки праці в ПУЕТ: 1994 р. – 2021 р.
Має більше 150 наукових, понад 20 науково-методичних праць, в т.ч. монографії, 3 навчальних посібники з грифом МОН.

Викладала навчальні дисципліни:

 • Інтернет-технології
 • Основи комп’ютерного дизайну
 • Системний аналіз та теорія прийняття рішень
 • Проектне навчання з курсу Системний аналіз та теорія прийняття рішень

Науковий профіль

Google Академія 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=Bwup1n0AAAAJ&hl=ru

ORCID ID
https://orcid.org/0000-0003-4657-0116

SCOPUS 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35085474100

Web of Science 
https://publons.com/researcher/2128036/yelizaveta-yemets/

Ємець Олександра Олегівна
доцент, кандидат фізико-математичних наук

Роки праці в ПУЕТ: 2005 р.-2021 р.

Має більше 115 наукових праць, 19 навчальних та навчально – методичних посібників, серед яких 2 з грифом МОН, 16 дистанційних курсів.

Викладала навчальні дисципліни:

 • Інформатика
 • Сучасні методи оптимізації та їх програмування
 • Системний аналіз та теорія прийняття рішень
 • Алгоритми і структури даних
 • Інтернет-технології
 • Основи комп’ютерного дизайну
 • Програмування ІІ

Науковий профіль

https://scholar.google.com.ua/citations?user=vLTDimAAAAAJ&hl=ru
https://orcid.org/0000-0003-4680-2941 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35338397100

Web of Science 
Researcher ID: F-4277-2017 
https://publons.com/researcher/2128998/oleksandra-yemets/

Наука України 
http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0022747

Тур Олена Василівна
старший викладач

Роки праці в ПУЕТ: 2007 р. – 2021 р.

Має більше 10 наукових та навчально-методичних праць.

Викладала навчальні дисципліни:

 • Аналіз даних та прикладні пакети статистичної обробки
 • Комп’ютерний аналіз статистичних даних
 • Системи і методи прийняття рішень
 • Сучасні методи оптимізації та їх програмування
 • Методика викладання інформаційних та математичних дисциплін у ВНЗ
 • Обробка зображень та мультимедіа
 • Проектування програмних систем
 • Розподілені інформаційно-аналітичні системи
 • Програмування та підтримка веб-застосувань
 • Організація та обробка електронної інформації
 • Офісні комп’ютерні технології

Науковий профіль
https://scholar.google.com.ua/citations?user=Qp7LQBcAAAAJ