Склад кафедри

          

Ємець Олег Олексійович 
завідувач кафедри 
доктор фізико-математичних наук, професор
відмінник освіти України, 
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Працює в ПУЕТ з 2004 р. 

Має більше 500 наукових і понад 50 науково-методичних праць, навчальних посібників, в т.ч. 3 з грифом МОН.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Методи оптимізації та дослідження операцій
 • Елементи комбінатроної оптимізації
 • Основи наукових досліджень в інформатиці
 • Дискретна математика
 • Стандарти в інформаційних технологіях
 • Теорія ймовірностей і математична статистика
 • Системний аналіз та теорія прийняття рішень
 • Науковий практикум
 • Науковий семінар

Науковий профіль

https://scholar.google.com.ua/citations?user=c8UJx1oAAAAJ&hl=ru
https://orcid.org/0000-0001-9248-9234
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8721572000

Web of Science ResearcherID F-3615-2017
https://publons.com/researcher/2129603/oleg-o-iemets/

Наука України
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe

http://www.mathnet.ru/php/person.phtml?personid=27250/

Черненко Оксана Олексіївна 
доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук

Працює в ПУЕТ з 2004 р.

Має більше 35 наукових праць і 5 навчально-методичних посібників.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Алгебра і геометрія
 • Математичний аналіз
 • Теорія програмування
 • Основи наукових досліджень в інформатиці 
 • Моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів
 • Теорія систем та математичне моделювання
 • Теорія алгоритмів
 • Методи оптимізації та дослідження операцій
 • Елементи комбінаторної оптимізації

Науковий профіль

https://scholar.google.com.ua/citations?user=RbNhA7kAAAAJ&hl=ru

http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe

Ємець Олександра Олегівна
доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук

Працює в ПУЕТ з 2005 р. 

Має більше 115 наукових праць, 19 навчальних та навчально – методичних посібників, серед яких 2 з грифом МОН, 16 дистанційних курсів.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Інформатика
 • Сучасні методи оптимізації та їх програмування
 • Системний аналіз та теорія прийняття рішень
 • Алгоритми і структури даних
 • Інтернет-технології
 • Основи комп’ютерного дизайну
 • Програмування ІІ

Науковий профіль

https://scholar.google.com.ua/citations?user=vLTDimAAAAAJ&hl=ru
https://orcid.org/0000-0003-4680-2941
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35338397100

Web of Science
Researcher ID: F-4277-2017
https://publons.com/researcher/2128998/oleksandra-yemets/

Наука України
http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0022747

Парфьонова Тетяна Олександрівна 
доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук 

Працює в ПУЕТ з 2004 р. 

Має більше 40 наукових праць і більше 10 навчально-методичних посібників.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Алгебра і геометрія
 • Дискретна математика
 • Захист інформації
 • Математична логіка та теорія алгоритмів
 • Теорія ймовірностей і математична статистика
 • Обробка зображень та мультімедіа
 • Теорія інформації і кодування
 • Математична логіка

Науковий профіль

https://scholar.google.com.ua/citations?user=btTv_78AAAAJ&hl=uk

Наука України

http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0039303

Чілікіна Тетяна Василівна
доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук
 
Працює в ПУЕТ з 2007 р.

Має більше 30 наукових, навчальних, науково-методичних праць.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Математичний аналіз
 • Організація та обробка електронної інформації
 • Обчислювальні методи
 • Офісні комп’ютерні технології
 • Інтелектуальні інформаційні системи
 • Методика викладання математики та інформатики
 • Методика викладання інформаційних та математичних дисциплін у ВНЗ
 • Проектування програмних систем
 • Розподілені інформаційно-аналітичні системи
 • Архітектура обчислювальних систем

Науковий профіль

https://scholar.google.com.ua/citations?user=MVnqedgAAAAJ&hl=ru

Наука України
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe

Ємець Єлизавета Михайлівна 
професор кафедри, кандидат фізико-математичних наук, профессор

Працює в ПУЕТ з 1994 р.

Має більше 150 наукових, понад 20 науково-методичних праць, в т.ч. монографії, 3 навчальних посібники з грифом МОН.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Інтернет-технології
 • Основи комп’ютерного дизайну
 • Системний аналіз та теорія прийняття рішень
 • Проектне навчання з курсу Системний аналіз та теорія прийняття рішень

Науковий профіль

Google Академія
https://scholar.google.com.ua/citations?user=Bwup1n0AAAAJ&hl=ru

ORCID ID
https://orcid.org/0000-0003-4657-0116

SCOPUS 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35085474100

Web of Science
https://publons.com/researcher/2128036/yelizaveta-yemets/

Олексійчук Юрій Федорович
доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук

Працює в ПУЕТ з 2006 р.

Має понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Програмування (Java)
 • Аналіз даних та прикладні пакети статистичної обробки
 • Комп’ютерний аналіз статистичних даних
 • Теорія програмування
 • Аналіз алгоритмів
 • Нейронно-мережеві технології в інформатиці
 • Імітаційне моделювання, мови моделювання та імітації
 • Платформи корпоративних інформаційних систем
 • Сучасні парадигми програмування
 • Теорія систем та математичне моделювання

Науковий профіль

Google Академія
https://scholar.google.com/citations?user=ILSaKEoAAAAJ

Researchgate
https://www.researchgate.net/profile/Yurii_Oleksiichuk

Науковці України
http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0063524

Web of Science
https://publons.com/researcher/2132049/yurii-oleksiichuk/

Orcid
https://orcid.org/0000-0002-0585-3307

Scopus
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54904496400

Тур Олена Василівна
старший викладач кафедри

Працює в ПУЕТ з 2007 р.

Має більше 10 наукових та навчально-методичних праць.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Аналіз даних та прикладні пакети статистичної обробки
 • Комп’ютерний аналіз статистичних даних
 • Системи і методи прийняття рішень
 • Сучасні методи оптимізації та їх програмування
 • Методика викладання інформаційних та математичних дисциплін у ВНЗ
 • Обробка зображень та мультимедіа
 • Проектування програмних систем
 • Розподілені інформаційно-аналітичні системи
 • Програмування та підтримка веб-застосувань
 • Організація та обробка електронної інформації
 • Офісні комп’ютерні технології

Науковий профіль

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Qp7LQBcAAAAJ

Карнаухова Ганна Василівна
старший викладач кафедри

Працює в ПУЕТ з 1991 р.

Має більше 10 навчально-методичних посібників, більше 30 методичних розробок, 20 дистанційних курсів

Викладає навчальні дисципліни:

 • Інформаційні мережі
 • Операційні системи Unix
 • Операційні системи та системне програмування

Науковий профіль

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=jV89VcsAAAAJ

Золотоверха Наталія Вікторівна 
старший лаборант 

Працює в ПУЕТ з 2004 р.