Склад кафедри

          

Ємець Олег Олексійович 
завідувач кафедри 
доктор фізико-математичних наук, професор
відмінник освіти України, 
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Працює в ПУЕТ з 2004 р. 

Має більше 450 наукових і понад 50 науково-методичних праць, навчальних посібників, в т.ч. 3 з грифом МОН.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Методи оптимізації та дослідження операцій
 • Елементи комбінатроної оптимізації
 • Основи наукових досліджень в інформатиці
 • Дискретна математика
 • Стандарти в інформаційних технологіях
 • Теорія ймовірностей і математична статистика
 • Системний аналіз та теорія прийняття рішень
 • Науковий практикум

Черненко Оксана Олексіївна 
доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук

Працює в ПУЕТ з 2004 р.

Має більше 35 наукових праць і 5 навчально – методичних посібників.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Алгебра і геометрія
 • Математичний аналіз
 • Теорія програмування
 • Основи наукових досліджень в інформатиці 
 • Моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів
 • Теорія систем та математичне моделювання

Ємець Олександра Олегівна
доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук

Працює в ПУЕТ з 2006 р. 

Має більше 50 наукових праць, 15 навчальних та навчально – методичних посібників, серед яких 2 з грифом МОН.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Інформатика
 • Сучасні методи оптимізації та їх програмування
 • Системний аналіз та теорія прийняття рішень
 • Алгоритми і структури даних
 • Інтернет-технології
 • Основи комп’ютерного дизайну

Парфьонова Тетяна Олександрівна 
доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук 

Працює в ПУЕТ з 2004 р. 

Має більше 40 наукових праць і більше 10 навчально – методичних посібників.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Алгебра і геометрія
 • Дискретна математика
 • Захист інформації
 • Математична логіка та теорія алгоритмів
 • Теорія ймовірностей і математична статистика
 • Обробка зображень та мультімедіа
 • Теорія інформації і кодування

Чілікіна Тетяна Василівна
доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук
 
Працює в ПУЕТ з 2007 р.

Має більше 25 наукових, навчальних, науково – методичних праць.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Математичний аналіз
 • Організація та обробка електронної інформації
 • Обчислювальні методи
 • Офісні комп’ютерні технології
 • Інтелектуальні інформаційні системи
 • Методика викладання математики та інформатики
 • Методика викладання інформаційних та математичних дисциплін у ВНЗ
 • Проектування програмних систем
 • Розподілені інформаційно-аналітичні системи

Ольховський Дмитро Миколайович 
доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук

Працює в ПУЕТ з 2006 р.

Має понад 20 наукових та навчально – методичних праць.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Операційні системи та системне програмування
 • Архітектура обчислювальних систем
 • Паралельні та розподілені обчислення
 • Сучасні методи оптимізації та їх програмування
 • Програмування
 • Інформаційні мережі
 • Програмування та підтримка веб-застосувань

Олексійчук Юрій Федорович
доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук

Працює в ПУЕТ з 2006 р.

Має понад 30 наукових та навчально – методичних праць.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Програмування
 • Аналіз даних та прикладні пакети статистичної обробки
 • Комп’ютерний аналіз статистичних даних
 • Теорія програмування
 • Аналіз алгоритмів
 • Нейронно-мережеві технології в інформатиці
 • Моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів
 • Імітаційне моделювання, мови моделювання та імітації
 • Платформи корпоративних інформаційних систем
 • Сучасні парадигми програмування
 • Теорія систем та математичне моделювання

Тур Олена Василівна
старший викладач кафедри

Працює в ПУЕТ з 2007 р.

Має більше 10 наукових та навчально – методичних праць.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Аналіз даних та прикладні пакети статистичної обробки
 • Комп’ютерний аналіз статистичних даних
 • Системи і методи прийняття рішень
 • Сучасні методи оптимізації та їх програмування
 • Методика викладання інформаційних та математичних дисциплін у ВНЗ

Золотоверха Наталія Вікторівна 
старший лаборант 

Працює в ПУЕТ з 2004 р.

Смірнова Марина Вікторівна
лаборант 

Працює в ПУЕТ з 2006 р.