Науково-дослідна робота

          

Наукові студентські гуртки кафедри КНІТ на 2023-24 н.р.

Назва наукового гуртка/клубу

ПІБ
керівника

Посада

Науковий ступінь

Вчене звання

“SkyOps: Архітектура та Бізнес в ІТ на основі вивчення дисциплін “Операційні системи та сучасні архітектурні рішення у хмарних середовищах” та “Бізнес аналіз та проєктний менеджмент в ІТ-галузі”

План наукового гуртка 2023-24 н.р.
Звіт наукового гуртка 2023-24 н.р.

Ольховський Дмитро Миколайович,

доцент

К. ф.-м. н.

доцент

Ольховська Олена Володимирівна

зав. кафедрою КНІТ

К. ф.-м. н.

 

«Створення програмно-інформаційного забезпечення для дистанційного навчання з дисциплін «Алгебра і геометрія», «Дискретна математика»,  «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Теорія інформації і кодування», «Математична логіка», «Методи оптимізації та дослідження операцій»

План наукового гуртка 2023-24 н.р.
Звіт наукового гуртка 2023-24 н.р.

ПарфьоноваТетяна Олександрівна

доцент

К. ф.-м. н.

доцент

«Розробка програмного забезпечення для дистанційного навчання з дисциплін «Теорія програмування», «Теорія алгоритмів», «Основи наукових досліджень в інформатиці»

План наукового гуртка 2023-24 н.р.
Звіт наукового гуртка 2023-24 н.р.

Черненко Оксана Олексіївна

доцент

К. ф.-м. н.

доцент

«Створення програмного та інформаційного забезпечення для дистанційного навчання з дисциплін «Обчислювальні методи»,   «Математичний аналіз», «Інтелектуальні інформаційні системи», «Офісні комп’ютерні технології», «Організація та обробка електронної інформації», «Сучасні методи оптимізації та дослідження операцій»

План наукового гуртка 2023-24 н.р.
Звіт наукового гуртка 2023-24 н.р.

Чілікіна Тетяна Василівна

доцент

К. ф.-м. н.

доцент

«Створення програмного та інформаційного забезпечення для дистанційного навчання з дисципліни «Аналіз алгоритмів»

План наукового гуртка 2023-24 н.р.
Звіт наукового гуртка 2023-24 н.р.

Кошова Оксана Петрівна,

доцент

К. п. н.

доцент

Гаркуша Сергій Володимирович

В.о. директора Навчально-наукового інституту міжнародної освіти

Д.т.н.

професор

«Сучасна інформатика»

План наукового гуртка 2023-24 н.р.
Звіт наукового гуртка 2023-24 н.р.

Оріхівська Оксана Григорівна

старший викладач

 

 

          

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів Полтавського територіального відділення МАН України

2-3 березня 2024 року відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів Полтавського територіального відділення МАН України у 2023/2024 навчальному році. Науково-педагогічні працівники кафедри Комп’ютерних наук та інформаційних технологій активно долучаються до підготовки учнів-членів Полтавського територіального відділення Малої академії наук України та участі у всіх етапах конкурсу-захисту МАН України у складі журі та членів предметних комісій.

Цього року науково-педагогічні працівники кафедри були членами журі ІІ етапу  Всеукраїнського  конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН у низці секцій: доцент Кошова Оксана  - секція теоретичної та прикладної фізики, завідувачка кафедри КНІТ Ольховська Олена  - секція комп’ютерної та програмної інженерії. Ефективно забезпечувала роботу журі секретар секції ігрових програм та віртуальної реальності; систем та технологій штучного інтелекту –  доцент Парфьонова Тетяна.

Щиро вітаємо  учасників, переможців та призерів конкурсу з науковими здобутками. Бажаємо подальших успіхів та наукових звершень!

          

Результати науково-дослідної роботи кафедри КНІТ за 2022-23 н.р.:

Результати НДР кафедри КНІТ за 2022-23 н.р.

          

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Полтавського територіального відділення Малої академії наук України

25 та 26 лютого 2023 року співробітники кафедри Комп'ютерних наук та інформаційних технологій -  Парфьонова Тетяна, Кошова Оксана та Ольховська Олена долучилися до складу журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Полтавського територіального відділення Малої академії наук України секцій систем та технологій штучного інтелекту; програмної інженерії; навчальних, ігрових програм та віртуальної реальності;  технологічних процесів та перспективних технологій; матеріалознавства; інформаційно-телекомунікаційних систем та технологій.

Юні науковці вражали своїми винаходами, креативними підходами, нестандартними рішеннями та демонстрували глибокі знання в  досліджуваній тематиці.

Вітаємо всіх учасників та бажаємо подальших наукових досягнень та невичерпної жаги до знань! 

          

Робота наукових гуртків кафедри КНІТ в першому семесті 2022-2023 н. р.

Одним із головних напрямків формування якісного рівня освіти, який задовольняє потреби майбутніх спеціалістів в інтелектуальному і професійному розвитку є залучення студентів до науково-дослідної роботи.

На кафедрі   Комп'ютерних наук та інформаційних технологій  діють 6 наукових гуртків.

Гуртки покликані навчити студентів  працювати з навчальною довідковою літературою, усвідомлювати і ставити проблеми, аналізувати питання та завдання, розвивати спостережливість, аналітичний підхід до проблеми, яка закладається у темі дослідження і пов’язана з їх майбутньою професією.  За результатами роботи   гуртків у першому семестрі 2022-2023 навчального року  проведені засідання та заслухані доповіді здобувачів вищої освіти:

Гурток Створення програмно-інформаційного забезпечення для дистанційного навчання з дисциплін «Алгебра і геометрія», «Дискретна математика»,  «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Теорія інформації і кодування», «Математична логіка» (керівник Парфьонова Т.О., доцент, к.ф.-м.н.) – виступили студенти 3 курсу  спеціальності Комп’ютерні науки Лисенко Давид з доповіддю «Побудова алгоритму та програмування пошуку опорного плану транспортної задачі як елемента тренажера дистанційного навчального курсу «Методи оптимізації та дослідження операцій» з теми «Транспортна задача. Метод північно-західного кута. Метод мінімального елемента» та студентка Шустваль Аліна з темою «Алгоритмізація та програмна реалізація знаходження оптимального плану транспортної задачі як елемента тренажера з теми «Транспортна задача (ТЗ). Метод потенціалів. Вироджені і незбалансовані ТЗ» дистанційного навчального курсу «Методи оптимізації та дослідження операцій».

Гурток «Розробка програмного забезпечення для дистанційного навчання з дисциплін «Теорія програмування», «Теорія алгоритмів», «Основи наукових досліджень в інформатиці» (керівник Черненко О.О., доцент, к.ф.-м.н.) – виступив студент 4 курсу  спеціальності Комп’ютерні науки Дзюба Олександр з темою    «Алгоритмізація та програмування тренажеру «Функціональне програмування» дистанційного навчального курсу «Теорія програмування».

Гурток «Створення програмного та інформаційного забезпечення для дистанційного навчання з дисциплін «Обчислювальні методи», «Архітектура обчислювальних систем»,  «Математичний аналіз», «Інтелектуальні інформаційні системи», «Офісні комп’ютерні технології», «Організація та обробка електронної інформації» (керівник Чілікіна Т.В., доцент, к.ф.-м.н.) – виступила студентка 2 курсу  спеціальності Комп’ютерні науки Ханжин Катерина з доповіддю «Створення презентації як ілюстративного компонента тренажера на тему ”Цикли мови VBA Ехсеl”».

«Фізико-математичний гурток» (керівник Кошова О.П., доцент, к.ф.-м.н.) – виступили студенти 4 курсу  спеціальності Комп’ютерні науки: Тацій Денис з доповіддю «Особливості розробки застосунків на платформі Node.js»,  Шаповалов Іван з доповіддю «Особливості розробки серверних додатків за допомогою NestJS» та студент Комар Ілля з доповіддю  «Oсобливості розробки web-застосунків за допомогою бібліотеки React».

Гурток «Сучасна інформатика» (керівник Оріхівська О.Г., ст. викладач) - виступили студенти 1 курсу  спеціальності Комп’ютерні науки Бойко Андрій з доповіддю «Особливості роботи з директивами компілятора у середовищі Embarcadero Delphi» та  студентка Сірооченко Аліна з темою  «Особливості роботи умовної компіляції у середовищі Embarcadero Delphi».

Обговорення проблемних питань та результатів досліджень надає суттєвий вплив на світогляд майбутніх спеціалістів і допомагає їм у роботі дослідницького характеру.

          

Навчально-тренувальні збори для учасників І і ІІ етапів Всеукраїнського Конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН

З 19 по 23 грудня 2022 року в Полтавській обласній Малій академії наук проводилися навчально-тренувальні збори для учасників І і ІІ етапів Всеукраїнського Конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН. До заходу з науково-обдарованою молоддю Полтавщини фізико-математичного і технічного наукового профілю долучилися провідні фахівців області, зокрема, від Вищого навчального закладу Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі” - Ольховська Олена Володимирівна, кандидат фізико-математичних наук, завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій.

          

І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України

2 грудня 2022 року доцент кафедри Комп’ютерних наук та інформаційних технологій Чілікіна Т. В. долучилася до І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України як член журі. Юні науковці із захопленням та натхненням доповідали результати своїх досліджень.

Бажаємо учасникам подальших злетів, успіхів та наукових досягнень!

          

Робота студентських наукових гуртків

В жовтні 2022 року всі наукові студентські гуртки кафедри КНІТ провели зібрання, на яких обрали старостів гуртків та делегатів на конференцію Наукового товариства студентів і аспірантів ПУЕТ на 2022-23 н.р., а також керівники гуртків обсудили зі студентами всі організаційні питання та план роботи.

Делегати від студентських наукових гуртків (об’єднань) на конференцію Наукового товариства студентів і аспірантів ПУЕТ на 2022-2023 навчальний рік:

Назва наукового студентського об’єднання

ПІБ  делегата

Група

Сучасна інформатика

Бойко Андрій Володимирович

КН-11

«Створення програмного та інформаційного забезпечення для дистанційного навчання з дисциплін «Обчислювальні методи», «Архітектура обчислювальних систем»,  «Математичний аналіз», «Інтелектуальні інформаційні системи», «Офісні комп’ютерні технології», «Організація та обробка електронної інформації»

Ханжин Катерина Пилипівна

КН-21

«Створення програмно-інформаційного забезпечення для дистанційного навчання з дисциплін «Алгебра і геометрія», «Дискретна математика»,  «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Теорія інформації і кодування», «Математична логіка»

Мехеда Анастасія Сергіївна

КН-31

Фізико-математичний гурток

Головатенко Зоряна Геннадіївна

КН-41

«Розробка програмного забезпечення для дистанційного навчання з дисциплін «Програмування», «Платформи корпоративних, інформаційних систем», «Сучасні парадигми програмування», «Аналіз даних та прикладні пакети статистичної обробки», «Нейронно-мережеві технології в інформатиці», «Комп’ютерний аналіз статистичних даних», «Аналіз алгоритмів», «Імітаційне моделювання, мови моделювання та імітації», «Теорія систем та математичне моделювання»

Собіборець Олександр Юрійович

КН-11м

«Розробка програмного забезпечення для дистанційного навчання з дисциплін «Теорія програмування», «Теорія алгоритмів», «Основи наукових досліджень в інформатиці»

Бондар Дарина Олександрівна

КН-41

          

Дистанційна навчальна Студія інтернет-технологій та веб дизайну

Полтавська обласна Мала академія наук спільно з кафедрою Комп'ютерних наук та інформаційних технологій ПУЕТ оголошує  серед школярів старших класів  реєстрацію  на участь в дистанційній навчальній Студії  інтернет-технологій та веб-дизайну.Реєстрація триває до 18 жовтня 2022 року.

Викладачі проєкту - завідувач кафедри Комп'ютерних наук та інформаційних технологій, к. ф.-м. н.   Ольховська Олена та старший науковий співробітник, доц., к. ф.-м. н.,  Team Lead команди розробників IT компанії Ольховський Дмитро.

https://forms.gle/hgGGcfc3WZJrsJmTA

          

Наукові гуртки

Метою роботи студентських наукових гуртків є:

Основними завданнями студентських наукових гуртків є:

На кафедрі КНІТ  працюють наукові гуртки:

Назва наукового гуртка/клубу

ПІБ
керівника

Розробка програмного забезпечення для дистанційного навчання з дисциплін «Програмування», «Платформи корпоративних, інформаційних систем», «Сучасні парадигми програмування», «Аналіз даних та прикладні пакети статистичної обробки», «Нейронно-мережеві технології в інформатиці», «Комп’ютерний аналіз статистичних даних», «Аналіз алгоритмів», «Імітаційне моделювання, мови моделювання та імітації», «Теорія систем та математичне моделювання»

План наукового гуртка 2021-22 н.р.
Звіт наукового гуртка 2021-22 н.р.
План наукового гуртка 2022-23 н.р.
Звіт наукового гуртка 2022-23 н.р.

Олексійчук Ю.Ф., к.ф.-м.н.

Створення програмно-інформаційного забезпечення для дистанційного навчання з дисциплін «Алгебра і геометрія», «Дискретна математика»,  «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Теорія інформації і кодування», «Математична логіка»

План наукового гуртка 2021-22 н.р.
Звіт наукового гуртка 2021-22 н.р.
План наукового гуртка 2022-23 н.р.
Звіт наукового гуртка 2022-23 н.р.

ПарфьоноваТ.О., доцент, к.ф.-м.н.

Розробка програмного забезпечення для дистанційного навчання з дисциплін «Теорія програмування», «Теорія алгоритмів», «Основи наукових досліджень в інформатиці»

План наукового гуртка 2021-22 н.р.
Звіт наукового гуртка 2021-22 н.р.
План наукового гуртка 2022-23 н.р.
Звіт наукового гуртка 2022-23 н.р.

Черненко О.О., доцент, к.ф.-м.н.

Створення програмного та інформаційного забезпечення для дистанційного навчання з дисциплін «Обчислювальні методи», «Архітектура обчислювальних систем»,  «Математичний аналіз», «Інтелектуальні інформаційні системи», «Офісні комп’ютерні технології», «Організація та обробка електронної інформації»

План наукового гуртка 2021-22 н.р.
Звіт наукового гуртка 2021-22 н.р.
План наукового гуртка 2022-23 н.р.
Звіт наукового гуртка 2022-23 н.р.

Чілікіна Т.В., доцент, к.ф.-м.н.

Фізико-математичний гурток

План наукового гуртка 2021-22 н.р.
Звіт наукового гуртка 2021-22 н.р.
План наукового гуртка 2022-23 н.р.
Звіт наукового гуртка 2022-23 н.р.

Кошова О.П., доцент, к.ф.-м.н.

Сучасна інформатика

План наукового гуртка 2022-23 н.р.
Звіт наукового гуртка 2022-23 н.р.

Оріхівська О.Г., ст. викладач

          

Результати науково-дослідної роботи кафедри КНІТ за 2021-22 н.р.:

Результати НДР кафедри КНІТ за 2021-22 н.р.

          

Науково-дослідні теми кафедри КНІТ на 2020-2024 роки

1. НДТ № 478/20   «Розробка програмного забезпечення для дистанційного навчання з дисциплін «Програмування», «Платформи корпоративних, інформаційних систем» «Сучасні парадигми програмування», «Аналіз даних та прикладні пакети статистичної обробки», «Нейронно-мережеві технології в інформатиці», «Комп’ютерний аналіз статистичних даних», «Аналіз алгоритмів», «Імітаційне моделювання, мови моделювання та імітації», «Теорія систем та математичне моделювання».

Керівник - Олексійчук Ю.Ф., доцент, к.ф.-м.н.

2. НДТ 480/20 «Розробка програмного забезпечення для дистанційного навчання з дисциплін «Теорія програмування», «Теорія алгоритмів», «Основи наукових досліджень в інформатиці».

Керівник - Черненко О.О., доцент, к.ф.-м.н.

3. НДТ № 479/20   «Створення програмно-інформаційного забезпечення для дистанційного навчання з дисциплін «Алгебра і геометрія», «Дискретна математика»,  «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Теорія інформації і кодування», «Математична логіка».

Керівник - Парфьонова Т.О., доцент, к.ф.-м.н.

4. НДТ № 481/20   «Створення програмного та інформаційного забезпечення для дистанційного навчання з дисциплін «Обчислювальні методи», «Математичний аналіз» «Інтелектуальні інформаційні системи», «Офісні комп’ютерні технології», «Організація та обробка електронної інформації».

Керівник - Чілікіна Т.В., доцент, к.ф.-м.н.

5. НДТ № 476/20   «Розробка програмно-тренажерного  забезпечення для дисциплін спеціальності «Комп’ютерні науки».

Керівник - Ольховська О.В. доцент, к.ф.-м.н. Відповідальні виконавці - Гаркуша С.В., в.о. директора ННІМО, професор, д.т.н.; Ольховський Д.М. доцент, к.ф.-м.н.; Кошова О.П., доцент, к.п.н., Оріхівська О.Г., ст. викладач.

          

Вітаємо переможців та учасників Конкурсу дослідницьких робіт
Малої Академії наук 2022

12-13 лютого 2022 року в рамках проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Полтавського територіального відділення Малої академії наук України 2021-2022 на базі Полтавського університету економіки і торгівлі учні з різних міст Полтавської області успішно презентували та захистили свої наукові роботи.

Зокрема, роботу секції "Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту" відділення "Комп'ютерні науки" провели проректор з науково-педагогічної роботи ПУЕТ Матвієнко Ю. С., завідувач економічного відділення ВСП "Фахового коледжу управління, економіки і права ПДАУ" Худолій І. І., доцент кафедри комп'ютерних наук та інформаційних технологій ПУЕТ Парфьонова Т. О.

Дякуємо учасникам та їх науковим наставникам за підготовку актуальних робіт та цікаві доповіді. 

Вітаємо переможців та всіх учасників і бажаємо подальших наукових досягнень та перемог!

          

Науково-практичний семінар
«КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

2021-222 н.р. за результатами роботи науково-практичного семінару «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (КНІТ-2022) видано збірник:

Версткою та макетом збірника займалась старший лаборант кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій Золотоверха Наталія Вікторівна.

          

Участь доцента кафедри Комп’ютерних наук та інформаційних технологій в МАН як члена журі

3 грудня 2021 року викладач кафедри Комп’ютерних наук та інформаційних технологій доцент, к.пед.наук Кошова Оксана взяла участь в якості члена журі (секція Фізика) у роботі І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. Захід проводився на базі Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» в дистанційному режимі.

          

Здобутки кафедри ММСІ

У травні 2021 р. кількість наукових праць кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики, розміщених у депозитарії ПУЕТ, перевищила відмітку у 1000 праць.

Це складає 1/6 від обсягу публікацій, викладених співробітниками Навчально-наукового інституту бізнесу та сучасних технологій.

Це свідчить про плідну роботу наукової школи «Комбінаторна оптимізація та інформаційні технології», до якої входять всі викладачі кафедри, а очолює завідувач кафедри, д-р. фіз.-мат. наук, проф., лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки, Ємець Олег Олексійович.

Вагому роль у розміщенні праць у сховищі здійснили лаборанти кафедри – Золотоверха Наталія Вікторівна та Бовсунівська (Смірнова) Марина Вікторівна.

Переглянути роботи кафедри та ІТ-студентів можна за посиланням http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/67

          

Участь учених ПУЕТ в атестації наукових кадрів

21 квітня 2021 р. у Запорізькому національному університеті відбулися засідання дисертаційної ради К 17.051.06.

У засіданні як член ради взяв участь завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Полтавського університету економіки і торгівлі, д-р фіз.-мат. наук, проф., Ємець Олег Олексійович.


Під час захистів


Виступ дисертанта

На засіданнях ради розглядався захист двох кандидатських дисертацій, поданих на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності «01.05.02. Математичне моделювання та обчислювальні методи»:


Виступ опонента М.В.Новожилової


Голосування у он-лайн режимі

У зв’язку із карантинними обмеженнями захист відбувався за участі частини членів дисертаційні ради в он-лайн режимі з використанням системи Zoom.

          

Участь вчених ПУЕТ в атестації наукових кадрів

23-24 грудня 2020 р. у Запорізькому національному університеті відбулися засідання дисертаційної ради К 17.051.06.

У засіданні як член ради взяв участь завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Полтавського університету економіки і торгівлі, д-р фіз.-мат. наук, проф. Ємець Олег Олексійович.


Під час захистів

На засіданнях ради розглядався захист чотирьох кандидатських дисертацій, поданих на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальностей «01.05.02. Математичне моделювання та обчислювальні методи»; «01.02.04 – Механіка деформівного твердого тіла»:

У зв’язку із карантинними обмеженнями захист відбувався з участю частини членів ради в он-лайн режимі з використанням системи Zoom.

          

Новий успіх наукової школи ПУЕТ

Наказом Міністерства освіти і науки України № 627 від 14.05.2020 затверджено рішення спеціалізованої вченої ради Д 26.194.02 Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України про присудження наукового ступеня доктора фізико-математичних наук з наукової спеціальності 01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики» завідувачці кафедри Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка Барболіній Тетяні Миколаївні і наказано видати диплом доктора наук.

Науковим консультантом здобувачки виступив знаний науковець України та Полтавського регіону, завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Полтавського університету економіки і торгівлі, д.ф.-м.н., проф., Ємець Олег Олексійович.


Під час захисту
Джерело: http://pnpu.edu.ua/news/zaviduvachka-kafedri-matematichnogo-analizu-ta-informatiki-tetyana-barbolina-zahistila-doktorsku-disertacziyu.html

Щиро вітаємо докторантку та її керівника з ваговим науковим здобутком!

          

Новий успіх наукової школи ПУЕТ

В рамках полтавської наукової школи з комбінаторної оптимізації, осердям якої є ПУЕТ (кафедра ММСІ, керівник д. ф.-м. н., проф., Ємець О.О.), відбулася непересічна подія – захист докторської дисертації.

21 лютого 2020 р. у спеціалізованій вченій раді із захисту дисертацій при Інституті кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України відбувся успішний захист докторської дисертації «Теорія і методи комбінаторної оптимізації на розміщеннях: детерміновані та стохастичні задачі», поданої на здобуття наукового ступеня д. ф.-м. н за спеціальністю 01.05.01 – «Теоретичні основи інформатики та кібернетики», завідувача кафедри ПНПУ ім. В. Г. Короленка, Тетяни Миколаївни Барболіної.


Члени спецради з захисту дисертацій
(в президії академік НАНУ І.В. Сергієнко
та вчений секретар, д.ф.-м.н., О.А. Вагіс)

Науковий консультант – завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики ПУЕТ, д. ф.-м. н., проф. Олег Олексійович Ємець.


Виступає Барболіна Тетяна Миколаївна

Офіційними опонентами виступили


Виступ Новожилової Марини Володимирівни

Колектив кафедри ММСІ щиро вітає Тетяну Миколаївну
та її керівника з цією подією!

          

Нові здобутки кафедри ММСІ

У травні 2019 р. кількість наукових праць кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики, розміщених у депозитарії ПУЕТ, досягла відмітки 900.

Що складає 20% праць, викладених Інститутом економіки, управління та інформаційних технологій.ПУЕТ.

Це говорить, про плідну роботу наукової школи «Комбінаторна оптимізація та інформаційні технології», до якої входять всі викладачі кафедри, а очолює завідувач кафедри, д.ф.-м.н., проф., лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки, Ємець Олег Олексійович.

Вагому роль в цифровій обробці та викладення праць здійснили лаборанти кафедри – Бовсунівська (Смірнова) Марина Вікторівна та Золотоверха Наталія Вікторівна.

Переглянути викладені роботи можна за посиланням http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/67

          

Участь науковців кафедри ММСІ
в атестації наукових кадрів

26 березня 2019 р. у Харківському національному університеті радіоелектроніки відбулось засідання Спеціалізованої ради з захисту дисертацій Д 64.052.02.

Свою кандидатську дисертацію захищала Маций Ольга Борисівна.

Тема дисертації – «Математичне моделювання та методи оптимізації замкнених маршрутів в задачах транспортного типу». Робота подана на здобуття ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Математичне моделювання та обчислювальні методи».

Науковий керівник – завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення Житомирського державного технологічного університету, д.т.н., проф. Панішев Анатолій Васильович.

В якості офіційного опонента виступив завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики, д.ф.-м.н., проф., Ємець Олег Олексійович.

          

Наукові результати 2017-18 навчального року

У 2017-18 навчальному році науковці кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики опублікували дві статі в журналах, що входять до науково-метричної бази Scopus:

1. Yemets Oleg A. Optimization on Arrangements: the Simplex Form of Polyhedron of Arrangements / Oleg A. Yemets, Alexandra O. Yemets, Ivan M. Polyakov // Journal of Automation and Information Sciences. – V. 49, I. 12. – 2017. – P. 14-28.

2. Iemets O. Ol. Criterion of an edge of a general polyhedron of arrangements / O. Ol. Iemets, O. Ol. Yemets, I. M. Polyakov // Cybernetics and Systems Analysis. – 2018. – V. 54, N. 5. – P. 796-805.

Загалом за 2016-18 роки вчені кафедри видали 9 статей у журналах «Cybernetics and systems analysis», «Journal of automation and information sciences», що індексуються науково-метричною базою Scopus, та мають такі науково-метричні показники (станом на 10 жовтня 2018 р.):

Усього – 94 статті, що написані дослідниками кафедри ММСІ проіндексовано в Scopus. Це найбільший показник наукових колективів в Полтавському регіоні.

Кваліфіковані вчені, що працюють на кафедрі математичного моделювання та соціальної інформатики ПУЕТ, – це запорука високої якості підготовки ІТ-фахівців в університеті!

          

Наукова робота кафедри ММСІ

Кафедра математичного моделювання та соціальної інформатики проводить плідну наукову та організаційну роботу.

За період з 2010 р. кафедра провела вісім щорічних науково-практичних конференцій «Інформатика та системні науки (ІСН)» та три наукових семінари «Комбінаторна оптимізації та нечіткі множини (КОНЕМ)».

За результатами конференцій та семінарів були опубліковані збірники праць, переглянути які можна в депозитарії наукових праць кафедри http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/67

А з другої половини 2017-18 навчального року на кафедрі працює постійно діючий науково-практичний семінар «Комбінаторна оптимізація і прикладна математика». За півроку підготовлено, заслухано та опубліковано 13 доповідей студентів зі своїми керівниками (http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6563).


Назва

Режиму доступу

1

Інформатика та системні науки (ІСН-2017) // Інформатика та системні науки (ІСН-2017): матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, (м. Полтава, 16-18 березня 2017 р.) / за ред. Ємця О.О. – Полтава: ПУЕТ, 2017. – 333 с.

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5798

2

Інформатика та системні науки (ІСН-2016): матеріали VІI Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (м. Полтава, 10-12 березня 2016 р.) / за ред. О. О. Ємця. - Полтава: ПУЕТ, 2016. – 362 с.

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/3676

3

Інформатика та системні науки (ІСН-2015): матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (м. Полтава, 19-21 березня 2015 р.) / За ред. д. ф.-м. н., проф. О. О. Ємця. – Полтава: ПУЕТ, 2015. – 402 с.

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/2616

4

Інформатика та системні науки (ІСН-2014): матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (м. Полтава, 13–15 березня 2014 р.) / за ред. О.О. Ємця. – Полтава: ПУЕТ, 2014. – 335 с.

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/1942

5

Інформатика та системні науки (ІСН-2013): матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 21–23 березня 2013 р.) / за ред. О.О. Ємця. – Полтава: ПУЕТ, 2013. – 323 с.

http://dspace.puet.edu.ua//handle/123456789/1552

6

Інформатика та системні науки (ІСН-2012): матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 1-3 березня 2012 р.) / За ред. д. ф.-м. н., проф. О. О. Ємця. – Полтава: ПУЕТ, 2012. – 267 с.

http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/1005

7

Інформатика та системні науки (ІСН-2011): матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 17-19 березня 2011 р.) / За ред. д. ф.-м. н., проф. О. О. Ємця. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – 355 с.

http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/1004

8

Інформатика та системні науки (ІСН-2010): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 18-20 березня 2010 р.) / За ред. д. ф.-м. н., проф. О. О. Ємця. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2010. – 214 с.

http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/1113

9

Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини (КОНеМ-2013): матеріали IІІ Всеукраїнського наукового семінару (м. Полтава, 30-31 серпня 2013 р.) / за ред. О.О. Ємця. – Полтава: ПУЕТ, 2013. – 87 с.

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/1900

10

Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини (КОНеМ-2012): матеріали ІІ Всеукраїнського наукового семінару (м. Полтава, 7-8 вересня 2012 р.) / За ред. д. ф.-м. н., проф. О. О. Ємця. – Полтава: ПУЕТ, 2012. – 84 с.

http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/1051

11

Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини (КОНеМ-2011): матеріали Всеукраїнського наукового семінару (м. Полтава, 26-27 серпня 2011 р.) / За ред. д. ф.-м. н., проф. О. О. Ємця. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – 118 с.

http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/1013

Запрошуємо всіх бажаючих ознайомитися з матеріалами конференцій!

          

Наукові здобутки
наукової школи «Комбінаторна оптимізації та інформаційні технології»

На кафедрі математичного моделювання та соціальної інформатики успішно функціонує наукова школа «Комбінаторна оптимізації та інформаційні технології», яку очолює проф., д.ф.-м.н. Ємець Олег Олексійович.

Під його керівництвом захистили дисертації кандидата фізико-математичних наук 13 вчених (в тому числі доцент кафедри Парфьонова Т.О. та керівник сектору дистанційного навчання Ольховська О.В.).

В рамках школи захистили дисертації доценти кафедри Ольховський Д.М., Чілікіна Т.В., Олексійчук Ю.Ф. (керівник – проф., к.ф.-м.н. Ємець Є.М.) та під керівництвом д.ф.-м.н., проф. Донця Г.П. з Інституту кібернетики НАНУ – доцент кафедри Ємець Ол-ра О.

Зараз в аспірантурі кафедри вчаться Поляков І.М. (керівник – проф., д.ф.-м.н. Ємець О.О.), Ванжа С.В. (керівник – проф., к.ф.-м.н. Ємець Є.М.).

Результати роботи школи відображаються в наукових публікаціях авторів, які читаються та цитуються іншими вченими.

Чи знаєте ви, що завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики, д.ф.-м.н., проф. Ємець Олег Олексійович має найвищі в Полтавському регіоні показники цитованості за системою Google Scholar?

Станом на перше травня 2018 р. Олег Олексійович має індекс Гірша рівний 20 – це найкращий результат серед всіх вчених Полтавської області.


Показники цитування Ємця О.О. в системі Google Scholar
(станом на 01.05.2018)

Слід зазначити, що станом на перше травня 2018 р. тільки з міста Полтава у системі Google Scholar свої профілі створили 1 152 вчених (за даними Центру досліджень соціальних комунікацій, який здійснює аналітичні дослідження профілів українських вчених в Google Scholar, http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=formy).


Рейтинг полтавських науковців
станом на 01.05.2018
(за даними Центру досліджень соціальних комунікацій http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=poisk)

Високі результати цитованості праць Олега Олексійовича дозволили Полтавському університету економіки і торгівлі – єдиному з Полтавського регіону – увійти до списку вищих навчальних закладів та наукових установ, що мають вчених з індексом Гірша рівним і більшим за 20.


Перелік вищих навчальних закладів та наукових установ,
що мають вчених з  індексом Гірша ≥ 20.
станом на 01.05.2018
(за даними Центру досліджень соціальних комунікацій http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=top_h_15&ind=20)

Варто зауважити, що станом на перше травня 2018 року в системі Google Scholar наявні 39 690 профілів українських вчених, з них індекс Гірша ≥20 має лише один (!) відсоток вчених (за даними Центру досліджень соціальних комунікацій)!

Щиро вітаємо наукову школу
«Комбінаторна оптимізації та інформаційні технології»
і особисто Олега Олексійовича
з черговим здобутком на науковій ниві!

          

Наукові підсумки  2016-2017 років

Кафедра математичного моделювання та соціальної інформатики проводить плідну наукову роботу, результати якої відображені в статтях наукових журналів «Cybernetics and systems analysis», «Journal of automation and information sciences», що індексуються науково-метричноою базою Scopus.

Так, в 2016-17 роках викладачі кафедри опублікували сім статей в цих журналах. Ще дві статі проходять наразі закрите рецензування.

Статті за 2016-17 рр., опубліковані журналах,
що входять до бази Scopus

 1. Iemets O. O. Properties of the linear unconditional problem of combinatorial optimization on arrangements under probabilistic uncertainty / O. O. Iemets, T. M. Barbolina // Cybernetics and systems analysis. – V. 52, I. 2. – 2016. – P.285-295.
 2. Iemets O. O. Solving linear unconstrained problems of combinatorial optimization on arrangements under stochastic uncertainty / O. O. Iemets, T. M. Barbolina // Cybernetics and systems analysis. – V. 52, I. 3. – 2016. – P. 457-466.
 3. Iemets O. O. Uncertain linear systems of equations: strong solvability and strong feasibility / O. O. Iemets, O. O. Yemets // Cybernetics and systems analysis. – 2016. – V. 52, I. 6. – P. 896-904.
 4. Iemets O. O. Lexicographic Equivalence in Mixed Combinatorial Optimization of Linear-Fractional Functions on Arrangements / O. O. Iemets, T.M. Barbolina // Cybernetics and systems analysis. – 2017. – V. 53, I. 2. – P. 244-254.
 5. Iemets O. O. Properties of Combinatorial Optimization Unconstrained Problems on Arrangements with Linear and Linear-Fractional Objective Functions / O. O. Iemets, T.M. Barbolina // Journal of automation and information sciences. – V. 49, I. 1. – 2017. – P. 41-52.
 6. Iemets O. A. Polynomial method for solving unconditional linear fractional problem of combinatorial optimization of arrangements / O. A. Iemets, T. M. Barbolina // Journal of automation and information sciences. – V. 49, I. 3. – 2017. – P. 45-56.
 7. Yemets Alexandra O. Branch-and-Bound Method for Problems of the Euclidian Combinatorial Optimization on Combinations / Alexandra O. Yemets // Journal of automation and information sciences. – V. 49, I. 5. – 2017. – P. 49-58.

За кількістю статей, опублікованих в журналах, які входять до Scopus, кафедра ММСІ є незаперечним лідером серед підрозділів університету!

Лідером серед викладачів нашого університету та Полтавського регіону за кількістю статей, опублікованих в журналах, що індексуються в Scopus, є завідувач  кафедри  ММСІ, д.ф.-м.н., проф. Ємець Олег Олексійович, який має в цій базі 57 статей!

Кваліфіковані вчені, що працюють на кафедрі математичного моделювання та соціальної інформатики ПУЕТ, – це запорука високої якості підготовки ІТ-фахівців в університеті!

          

Участь вчених ПУЕТ в атестації наукових кадрів

2-3 листопада 2017 р. в Запорізькому національному університеті відбулося засідання дисертаційної ради К 17.051.06.

У засіданні як член ради взяв участь завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Полтавського університету економіки і торгівлі, д.ф.-м.н., проф. Ємець Олег Олексійович.

На раді розглядався захист чотирьох кандидатських дисертацій, поданих на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальностей «01.05.02. Математичне моделювання та обчислювальні методи»; «01.02.04 – Механіка деформівного твердого тіла»:

          

Участь вчених ПУЕТ в атестації наукових кадрів

19 травня 2017 р. в Запорізькому національному університеті відбулося засідання дисертаційної ради К 17.051.06.

У засіданні як член ради взяв участь завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Полтавського університету економіки і торгівлі, д.ф.-м.н., проф. Ємець Олег Олексійович.

На раді розглядався захист двох кандидатських дисертацій, поданих на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності «01.05.02. Математичне моделювання та обчислювальні методи»:

          

Наукові здобутки кафедри ММСІ

Науковці кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики ПУЕТ постійно проводять ґрунтовні наукові дослідження в області комбінаторної оптимізації.

Про рівень наукової школи кафедри свідчить аналітика, надана науково-метричною базою Scopus, яка станом на 01 травня 2017 р. відображена у таблиці.

П.І.Б., посада

Кількість статей в наукових журналах, що індексуються в науково-метричній базі Scopus

Індекс Гірша

1

Ємець О.О., завідувач кафедри,
д.ф.-м.н., проф.
(ID 8721572000)

57

4

2

Ємець Ол-ра О., доцент,
к.ф.-м.н., доц.
(ID 35338397100)

8

2

3

Черненко О.О., доцент,
к.ф.-м.н., доц.
(ID 36862730800)

6

2

4

Парфьонова Т.О., доцент,
к.ф.-м.н., доц.
(ID 36089160700)

4

1

5

Чілікіна Т.В., доцент,
к.ф.-м.н., доц.
(ID 36494169200)

3

1

6

Ольховська О.В., старший викладач, к.ф.-м.н.
(ID 42262220700)

2

1

7

Ольховський Д.М., доцент,
к.ф.-м.н., доц.

2

-

8

Олексійчук Ю.Ф., доцент,
к.ф.-м.н.

1

-

9

Леонова М.В., аспірант

1

-

 

Разом

84

 

За кількістю статей, опублікованих в журналах, що входять до науково-метричної бази Scopus, кафедра ММСІ є лідером серед кафедр ПУЕТу!

Лідером серед викладачів ПУЕТу та Полтавського регіону в цілому за кількістю статей, опублікованих в журналах, що індексуються науково-метричною базою Scopus, є завідувач кафедри ММСІ, д.ф.-м.н., проф. Ємець Олег Олексійович!

Висококваліфіковані вчені, що працюють в Полтавському університеті економіки і торгівлі, – це запорука високої якості підготовки ІТ-фахівців в університеті!

          

Аспірантура «Теоретичні основи інформатики та кібернетики»
для іноземних громадян

7 березня 2017 р. пройшли вступні іспити до аспірантури Полтавського університету економіки і торгівлі на спеціалізацію «Теоретичні основи інформатики та кібернетики».

Вперше в історії кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики ПУЕТ вступити до аспірантури виявили бажання іноземці, громадяни Нігерії, випускники спеціальності «Соціальна інформатика» ПУЕТ 2017 н. р., Одіма Джонатан та Одімегву Ремі Іфеані.


Одіма Джонатан під час захисту магістерської роботи (лютий, 2017)


Одімегву Ремі Іфеані під час захисту магістерської роботи (лютий, 2017)

Майбутні аспіранти успішно здали вступні іспити та зараховані з березня 2017 до аспірантури. Науковим керівником здобувачів призначено завідувача кафедри ММСІ, д. ф.-м. н., проф. Ємця Олега Олексійовича.
Бажаємо вступникам успішного навчання!

          

Наукові здобутки

Завідувача кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Полтавського університету економіки і торгівлі, д. ф.-м. н., проф., Лауреата державної премії в галузі науки і техніки, Ємця Олега Олексійовича як провідного вченого в галузі математичного моделювання включено у список розсилки авторефератів дисертаційних робіт спеціалізованої вченої ради Д 64.052.02 Харківського національного університеті радіоелектроніки.

Це свідчить про визнання здобутків наукової школи кафедри ММСІ, яку очолює Ємець О.О., в галузі математичного моделювання та інформаційних технологій.

Олег Олексійович Ємець працює в спеціалізованих вчених радах:

Висококваліфіковані вчені, що працюють в Полтавському університеті економіки і торгівлі, – це запорука високої якості підготовки ІТ-фахівців в університеті!

          

Ph.Dзі спеціалізації
«Теоретичні основи інформатики та кібернетики»
для ІТ-студентів ПУЕТу

30 жовтня 2016 р. в Полтавському університеті економіки і торгівлі завершились вступні випробування до аспірантури на спеціалізацію «Теоретичні основи інформатики та кібернетики».

Іспити в аспірантуру успішно здала здобувач завідувача кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики ПУЕТ, д.ф.-м.н., проф. Ємця Олега Олексійовича Леонова Марія Володимирівна.

А загалом в аспірантурі на цій спеціальності під керівництвом завідувача кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики, д.ф.-м.н., проф. Ємця О. О.; завідувача кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики ПУЕТ, к.ф.-м.н., проф. Ємець Є. М., навчаються троє здобувачів: аспіранти другого ріку навчання Шаманський В’ячеслав, Поляков Іван та аспірант третього року навчання Ванжа Сергій.

Приємно відзначити, що Шаманський В. та Ванжа С. є випускниками спеціальності «Соціальна інформатика» Полтавського університету економіки і торгівлі 2015 та 2013 навчальних років.

Запрошуємо випускників на навчання в аспірантурі для здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності «Теоретичні основи інформатики та кібернетики»!

          

Публікаційна активність кафедри ММСІ

За результатами 2015-16 н. р. кафедра математичного моделювання та соціальної інформатики ПУЕТ показала найкращий результат із публікаційної активності.

В розрахунках враховувалась кількість фахових статей та публікацій в журналах, що входять до науково метричної бази даних Scopus, кількість штатних посад.

За розрахунками кафедра має показник три статті на викладача, що є вдвічі краще ніж по Інституту економіки, управління та інформаційних технологій, та майже втричі більше ніж по університету!


Публікаційна активність кафедр та факультетів ПУЕТ (з матеріалів доповіді проректора С.В. Гаркуші на Вченій раді університету 19.10.16 р.)

Ці результати свідчать про серйозний рівень наукових досліджень, що проводяться викладачами кафедри, та визнану наукову школу!

          

Захист кандидатської дисертації

8 грудня 2015 р. у Харківському національному університеті радіоелектроніки відбувся успішний захист кандидатської дисертації «Напіввизначена оптимізація для розв’язування загальних квадратичних задач» за спеціальністю «01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи» асистента кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» Перетятько Анастасії Сергіївни.

Науковий керівник – д. ф.-м. н., проф., професор кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» Косолап Анатолій Іванович.

В якості офіційного опонента до захисту був залучений завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Полтавського університету економіки і торгівлі, д. ф.-м. н., проф. Ємець Олег Олексійович.

          

Міжкафедральний  науковий семінар у Харкові

8 грудня 2015 р. у Українській інженерно-педагогічний академії відбувся міжкафедральний семінар.

Мета засідання – представлення результатів докторського дослідження за напрямком «01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи» здобувача кафедри вищої та прикладної математики Української інженерно-педагогічний академії, к. ф.-м .н., доц. Литвина Олега Олеговича, який працює деканом технологічного факультету УІПА.

До головування в засіданні було запрошено завідувача кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Полтавського університету економіки і торгівлі, д. ф.-м. н., проф. Ємця Олега Олексійовича.

Семінар рекомендував роботу О.О. Литвина до захисту в Інституті кібернетики НАН України і побажав його подальших успіхів в науковій роботі.

          

Нові надходження до університетського репозитарію

У квітні 2015 р. університетський репозитарій (http://dspace.puet.edu.ua/) поповнився збірниками конференцій «Інформатика та системні науки», «Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини», які щорічно проводяться кафедрою математичного моделювання та соціальної інформатики Полтавського університету економіки і торгівлі.

Назва

Режиму доступу

1.

Інформатика та системні науки (ІСН-2015): матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (м. Полтава, 19-21 березня 2015 р.) / За ред. д. ф.-м. н., проф. О. О. Ємця. – Полтава: ПУЕТ, 2015. – 402 с.

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/2616

2.

Інформатика та системні науки (ІСН-2014): матеріали VВсеукраїнської науково-практичної конференціїза міжнародною участю (м. Полтава, 13–15березня 2014р.) / за ред. О.О. Ємця. – Полтава: ПУЕТ, 2014. – 335 с.

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/1942

3.

Інформатика та системні науки (ІСН-2013): матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 21–23 березня 2013 р.) / за ред. О.О. Ємця. – Полтава: ПУЕТ, 2013. – 323 с.

http://dspace.puet.edu.ua//handle/123456789/1552

4.

Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини (КОНеМ-2013): матеріали IІІ Всеукраїнського наукового семінару (м. Полтава, 30-31 серпня 2013 р.) / за ред. О.О. Ємця. – Полтава: ПУЕТ, 2013. – 87 с.

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/1900

Запрошуємо всіх бажаючих ознайомитися з матеріалами конференцій

          

Захист кандидатської дисертації Ольховської Олени Володимирівни

29 квітня 2015 р. у спеціалізованій вченій раді із захисту дисертацій при Інституті кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України відбувся захист кандидатської дисертації «Комбінаторні множини ігрового типу на множині розміщень», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.01 – «Теоретичні основи інформатики та кібернетики», завідувача сектору розробки електронних засобів навчання ПУЕТ, здобувача кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Ольховської ОлениВолодимирівни.

Науковий керівник: завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики ПУЕТ, д. ф.-м. н., проф., Ємець Олег Олексійович.

Офіційні опоненти:< Донець Георгій Опанасович, завідувач відділу економічної кібернетики Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, д. ф.-м. н., с. н. с.; Ляшенко Ігор Миколайович, професор кафедри математичної інформатики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, д. ф.-м. н., проф., академік Академії наук вищої школи України.

Колектив кафедри щиро вітає Олену Володимирівну та її керівникаі бажає подальших творчих здобутків!!!

          

Півтисячі праць Ємця О.О.!

Цими днями кафедра математичного моделювання та соціальної інформатики відзначає знакову подію в науково-педагогічній діяльності завідувача кафедрою, д. ф.-м. н., проф. Ємця Олега Олексійовича: вийшла його 500-а публікація (серед яких 450 наукових та 50 методичних праць)!

Колосальний науковий здобуток – півтисячі наукових на науково-методичних публікацій – ще раз підкреслює значну, кропітку та плідну роботу науковця і є унікальним в інформаційно-кіберничній галузі Полтавщини та України в цілому! Серед праць – 12 монографій, велика кількість навчальних посібників.

Олег Олексійович має знану на теренах України та за її межами наукову школу. Під його керівництвом 12 аспірантів захистили кандидатські дисертації в галузях «01.05.01 – Теоретичні основі інформатика та кібернетики» та «01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи»; 3 здобувачів – планують захист.


Д. ф.-м .н., проф. Ємець Олег Олексійович під час лекції

Сьогодні учні Олега Олексійовича працюють в багатьох вищих навчальних закладах, сприяючи становленню та розвитку інформаційних технологій на Полтавщині, формують глибокі теоретичні та практичні знання майбутніх фахівців та очолюють відділи відповідного профілю: зокрема, керує кафедрою Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка Станіслав Іванович Недобачій; очолює кафедру Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка Тетяна Миколаївна Барболіна; Олена Володимирівна Ольховська управляє сектором розробки електронних засобів навчання ПУЕТ. Оксана Сергіївна Пічугіна проходить стажування у вищому навчальному закладі Канади.

Наукова школа завідувача кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики ПУЕТ, д. ф.-м. н., проф. Ємця Олега Олексійовича

Наукові здобутки та високий творчий потенціал Олега Олексійовича сприяли відкриттю в Полтавському університеті економіки і торгівлі постійно діючої аспірантури зі спеціальності «01.05.01 – Теоретичні основі інформатики та кібернетики», яка є єдиною з цієї спеціальності на Лівобережній Україні (крім Дніпропетровська)!

За роки існування аспірантури ПУЕТ в ній пройшли навчання та успішно захистились багато науковців інформаційної галузі, зокрема, Устьян Н. Ю. (2009 р.), Ємець Ол-ра О. (2009 р.), Парфьонова Т. О. (2010 р.), Чілікіна Т. В. (2012 р.), Ольховський Д. М. (2012 р.), Олексійчук Ю. Ф. (2014 р.) тощо, що посприяло зміцненню кадрового потенціалу Полтавського університету економіки і торгівлі.

Навчання в аспірантурі та захист кандидатської дисертації сприяє професійному вдосконаленню та кар’єрному зростанню в професійній діяльності та в сфері освіти.

За свідченнями к.ф.-м.н., колишньої аспірантки кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики, Устьян Наталії Юріївни, яка наразі працює програмістом в провідній київській українсько-датській компанії, половина інженерів-програмістів компанії мають ступінь кандидата наук.

Вітаємо Олега Олексійовича з досягнутим рубежем!

Запрошуємо випускників на навчання в аспірантурі для здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності «01.05.01 – Теоретичні основи інформатики та кібернетики»!

          

З січня 2013 року всі бажаючі можуть ознайомитися зі збірниками тез конференцій та семінарів, організованих кафедрою математичного моделювання та соціальної інформатики.

Назва

Режиму доступу

1.

Інформатика та системні науки (ІСН-2012): матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 1-3 березня 2012 р.) / За ред. д. ф.-м. н., проф. О. О. Ємця. – Полтава: ПУЕТ, 2012. – 267 с.

http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/1005

2.

Інформатика та системні науки (ІСН-2011): матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 17-19 березня 2011 р.) / За ред. д. ф.-м. н., проф. О. О. Ємця. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – 355 с.

http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/1004

3.

Інформатика та системні науки (ІСН-2010): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 18-20 березня 2010 р.) / За ред. д. ф.-м. н., проф. О. О. Ємця. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2010. – 214 с.

http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/1113

4.

Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини (КОНеМ-2012): матеріали ІІ Всеукраїнського наукового семінару (м. Полтава, 7-8 вересня 2012 р.) / За ред. д. ф.-м. н., проф. О. О. Ємця. – Полтава: ПУЕТ, 2012. – 84 с.

http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/1051

5.

Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини (КОНеМ-2011): матеріали Всеукраїнського наукового семінару (м. Полтава, 26-27 серпня 2011 р.) / За ред. д. ф.-м. н., проф. О. О. Ємця. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – 118 с.

http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/1013

          

Результати науково-дослідної роботи кафедри за 2012р.

За 2012 рік кафедрою математичного моделювання та соціальної інформатики, на якій працює 9 викладачів, отримано такі результати:

Опубліковано статей (фахових)

23

Опубліковано статей в Skopus

8

Опубліковано тез

75

      - з них зі студентами

30

Прийнято участь в  міжнародних конференціях, семінарах (кількість конф., семінарів)

9

Зроблено доповідей в наукових конференціях, поза межами ПУЕТ

16

Прийнято участь студентами в конференціях

38

      - з них в міжнародних

2

Виконується наукових тем

3

Виконано госпдоговірних тем

6

Проведено Всеукраїнських конференцій на базі ПУЕТ

2

Проведено конференцій (співорганізатори) на базі інших ВНЗ України

2

Проведено круглих столів

1

Видано авторефератів

2

Захищено дисертацій кандидатів фіз.–мат. наук

2

Працює наукових гуртків студентів

2

Отримано грантів викладачами

4

Кількість виїздів наукових працівників за межі України з метою участі у міжнародних семінарах, конференціях

4

Отримано звань доцентів

3

          

23 листопада 2012 року у спеціалізованій вченій раді із захисту дисертацій Д 26.194.02 при Інституті кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України відбувся захист кандидатської дисертації «Точні і наближені методи відсікання для розв’язування лінійних оптимізаційних задач на переставленнях», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.01 – «Теоретичні основи інформатики та кібернетики», старшого викладача кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Ольховського Дмитра Миколайовича.

Науковий керівник: професор кафедри економічної кібернетики, к. ф.-м. н., доцент, Ємець Єлизавета Михайлівна.

Офіційні опоненти: Донець Георгій Опанасович, завідувач відділу економічної кібернетики Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, д.ф.-м. н., с.н.с.; Ляшенко Ігор Миколайович, академік Академії наук вищої школи України, професор кафедри математичної інформатики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, д.ф.-м. н., професор. Опонентом також виступив Гребеннік Ігор Валерійович, професор кафедри системотехніки Харківського національного університету радіоелектроніки, д. т. н., професор, в зв’язку з закордонним відрядженням Ляшенка І. М. до Німеччини.

Колектив кафедри сердечно вітає Дмитра Миколайовича та бажає подальших наукових здобутків!

          

Напрямки

Науково-дослідна робота кафедри ММСІ ведеться в області теоретичних основ інформатики і кібернетики, математичного моделювання та обчислювальних методів.

Наукова школа кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики: теорія, моделі, методи та застосування комбінаторної оптимізації.

На кафедрі діє аспірантура за спеціальністю 01.05.01 - теоретичні основи інформатики та кібернетики.

На кафедрі ведеться науково-дослідна робота за темою 275/08 (0109U007659) «Розвиток теорії методів комбінаторної оптимізації» наук. керівник - проф. Ємець О.О.

З 2004 року ведеться науково-дослідна робота за темою „Теорія і методи евклідової комбінаторної оптимізації”, наук. керівник - проф. Ємець О.О.

В 2009 році завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Ємець Олег Олексійович у колективі вчених нагороджений Державною премією України в галузі науки і техніки за цикл робіт „Розробка нових математичних моделей, методів та інформаційних технологій розв’язування задач оптимізації, керування, цифрової обробки сигналів та захисту інформації”.

ФОТО 25
Вручення Державної премії України в галузі науки і техніки
президентом України проф. Ємцю О.О.

ФОТО 26

Наукові зв’язки з іншими ВНЗ

Наукові зв’язки кафедри підтримуються з багатьма науковими та вищими навчальними закладами України та зарубіжжя, серед яких:

Студентська робота

Студенти спеціальності «Соціальна інформатика» та напряму «Інформатика» постійно беруть участь у конкурсах на кращу студентську наукову роботу та доповідають про свої досягнення на студентських наукових конференціях.

Гуртки

На кафедрі працює студентський науковий гурток "Інформатик". Проводиться:

 1. Олімпіада інформатики;
 2. Конкурс на кращого програміста;
 3. Конкурс на кращі курсові роботи з дисциплін кафедри;
 4. Студентські наукові конференції.  

Викладачами кафедри видано 11 наукових монографій, 4 з яких у видавництві «Наукова думка» та більше 400 наукових праць.

Публікації кафедри 2011н.р.

Монографії

Статті

 1. Ємець, О.О. Другий метод комбінаторного відсікання та розв’язування комбінаторних транспортних задач на переставленнях / О.О.Ємець, Є.М.Ємець,   Д.М.Ольховський, Т.О.Парфьонова  // Штучний інтелект. - 2011.
 2. Ємець, О.О. Математическая модель оптимизации работы одной многопроцессорной вычислительной системы и ее решение / О.О.Ємець, Є.М.Ємець, Т.В.Чілікіна  // Проблемы управления и информатики. - 2011. - №1. - С. 63-68.
 3. Yemets, O.A. Combinatorial Cutting while Solving Optimization Nonlinear Conditional Problems of the Vertex Located Sets / O.A.Yemets, E.M.Yemets, T.V.Chilikina  // Journal of Automation and Information Sciences. - 2011.
 4. Емец, О.А. Исследование решений линейных задач евклидовой комбинаторной оптимизации на перестановках с дополнительными ограничениями Ч.1 / О. А.Емец, Н.Ю.Устьян  // Проблемы управления и информатики. - 2011.
 5. Yemets, O.A. Mathematical Model for Optimization Problem of One Multiprocessing Computer System and Its Solution / O.A.Yemets, E.M.Yemets, T.V.Chilikina  // Journal of Automation and Information Sciences. - 2011.
 6. Емец, О.А. Итерационный метод решения комбинаторных задач игрового типа на размещениях / О.А.Емец, Е.В.Ольховськая // Проблемы управления и информатики. - 2011. - №3.

Матеріали конференцій

 1. Антонець, О.М. Дослідження програмних реалізацій алгоритму Кармаркара та симплекс-метода / О.М.Антонець, О.О.Ємець  // Актуальні проблеми менеджменту. - Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011.
 2. Гордієнко, А.В. Використання елементів дистанційного навчання при створенні електронного посібника з дисципліни «нейронно-мережеві технології в інформатиці» та дослідження якості тестового контролю знань ПУЕТ / А.В.Гордієнко, Н.Г.Романова // Актуальні проблеми менеджменту. - Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011.
 3. Бернацкий, В.С. Моделирование задачи про распределение ресурсов как задачи линейной условной оптимизации на множестве размещений ПУЕТ / В.С.Бернацкий, О.А.Валуйская // Актуальні проблеми менеджменту. - Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011.
 4. Дігтяр, А.В. Одна нова модель мінімізації питомих витрат як комбінаторна задача на множині розміщень ПУЕТ / А.В.Дігтяр, О.О.Черненко // Актуальні проблеми менеджменту. - Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011.
 5. Дорошенко, А.О. Математична модель задачі мінімізації собівартості  як задача оптимізації на розміщеннях ПУЕТ / А.О.Дорошенко, О.О.Черненко // Актуальні проблеми менеджменту. - Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011.
 6. Костерін, Я.І. Розв’язання комбінаторної транспортної задачі методом гілок та меж: програмна реалізація алгоритмів та їх дослідження ПУЕТ / Я.І.Костерін, О.О.Ємець // Актуальні проблеми менеджменту. - Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011.
 7. О.О. Костеріна, О.О. Ємець Комбінаторні транспортні задачі з нечіткими даними та їх розв’язування:програмна реалізація ПУЕТ / А.В.Гордієнко, Н.Г.Романова // Актуальні проблеми менеджменту. - Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011.
 8. Максименко, М.Л. Мережева система планування роботи кафедри внз ПУЕТ / М.Л.Максименко, О.О.Ємець // Актуальні проблеми менеджменту. - Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011.
 9. Олійник, С.В. Програмна реалізація та дослідження алгоритмів, що реалізують операції над нечіткими числами з континуальним носієм ПУЕТ / С.В.Олійник, О.О.Ємець // Актуальні проблеми менеджменту. - Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011.
 10. Трейтяченко, М.Г. Моделювання науково – технічного прогресу макроекономічної системи за допомогою моделі солоу, алгоритмізація та програмна реалізація ПУЕТ / М.Г.Трейтяченко, О.О.Валуйська // Актуальні проблеми менеджменту. - Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011.
 11. Ємець, Ол-ра О. Моделювання розміщення нечітких прямокутників в задачах комбінаторної оптимізації / Ол-ра О.Ємець, О.О.Ємець // Одинадцятий Міжнародний науково-практичний семінар «Комбінаторні конфігурації та їх застосування». - Полтава: РВВ ПУЕТ, 15-16 квітня 2011.
 12. Ємець, О.О. Доведення збіжності ітераційного методу розв’язування задач комбінаторної оптимізації ігрового типу на розміщеннях / О.О.Ємець,  О.В.Ольховська // Одинадцятий Міжнародний науково-практичний семінар «Комбінаторні конфігурації та їх застосування». - Полтава: РВВ ПУЕТ, 15-16 квітня 2011.
 13. Ємець, О.О. Оцінки в методі гілок та меж для задач нелінійної умовної оптимізації на переставленнях / О.О.Ємець, Є.М.Ємець, Т.О.Парфьонова, Т.В.Чілікіна // Одинадцятий Міжнародний науково-практичний семінар «Комбінаторні конфігурації та їх застосування». - Полтава: РВВ ПУЕТ, 15-16 квітня 2011.
 14. Романова, Н.Г. Використання компетентнісного підходу при викладанні дисципліни «Методика викладання математичних та інформаційних дисциплін у ВНЗ» / Н.Г.Романова // Матеріали міжвузівської XXXVI науково-методичної конференціЇ: в 2 ч. Ч. І. - Полтава: РВВ ПУЕТ, 22-23 березня 2011. - С.50-51.
 15. Ємець, Є.М. Про концепцію неперервної науково-дослідної роботи студентів старших курсів напряму «Економічна кібернетика» та «Інформатика»  / Є.М.Ємець, Ол-раО.Ємець // Матеріали міжвузівської XXXVI науково-методичної конференціЇ: в 2 ч. Ч. ІІ. - Полтава: РВВ ПУЕТ, 22-23 березня 2011. - С.20-21.
 16. Черненко, О.О. Компетентнісний підхід при викладанні дисципліни «Моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів» / О.О. Черненко // Матеріали міжвузівської XXXVI науково-методичної конференціЇ: в 2 ч. Ч. І. - Полтава: РВВ ПУЕТ, 22-23 березня 2011. - С.49.
 17. Ємець, О.О. Прямий метод відсікання для задач евклідової комбінаторної оптимізації на розміщеннях / О.О.Ємець, Є.М.Ємець, Ю.Ф.Олексійчук // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформатика та системні науки» ІСН-2011. - Полтава: РВВ ПУЕТ, 17-19 березня 2011. -  С.104-107
 18. Донець, Г.П. Числові експерименти  з застосування одного евристичного методу до задачі упакування на нечітких множинах / Г.П.Донець, Ол-ра О.Ємець // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформатика та системні науки» ІСН-2011. - Полтава: РВВ ПУЕТ, 17-19 березня 2011. -  С.86-90.
 19. Валуйська, О.О. Описание частичного порядка для задач теории расписаний с несколькими процессорами / О.О. Валуйська // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформатика та системні науки» ІСН-2011. - Полтава: РВВ ПУЕТ, 17-19 березня 2011. -  С. 49-50.
 20. Ємець, О.О. Про підхід до врахування фрактальних та комбінаторних властивостей в моделюванні / О.О.Ємець, О.В. Тур // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформатика та системні науки» ІСН-2011. - Полтава: РВВ ПУЕТ, 17-19 березня 2011. -  С.113-114.
 21. Романова, Н.Г. Про розвиток та досвід експлуатації комплекту інтерактивних електронних посібників для фахівців напрямку інформатика / Н.Г.Романова // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформатика та системні науки» ІСН-2011. - Полтава: РВВ ПУЕТ, 17-19 березня 2011. -  С.277-279.
 22. Ємець, О.О. Про практичну реалізацію другого методу комбінаторного відсікання / О.О.Ємець, Є.М.Ємець, Д.М.Ольховський // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформатика та системні науки» ІСН-2011. - Полтава: РВВ ПУЕТ, 17-19 березня 2011. -  С.107-109.
 23. Ємець, О.О. Ітераційний метод знаходження оптимальної стратегії гравців в ігрових комбінаторних задачах на переставленнях з обмеженнями на стратегії двох гравців / О.О.Ємець, О.В.Ольховська // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформатика та системні науки» ІСН-2011. - Полтава: РВВ ПУЕТ, 17-19 березня 2011. -  С.110-113.
 24. Черненко, О.О. Застосування оптимізації на розміщеннях до однієї задачі планування інвестицій / О.О.Черненко // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформатика та системні науки» ІСН-2011. - Полтава: РВВ ПУЕТ, 17-19 березня 2011. -  С.325-326.
 25. Чілікіна Т.В. Оцінка в методі гілок та меж для лінійної умовної задачі комбінаторної оптимізації на переставленнях / Т.В.Чілікіна, О.О.Ємець, Є.М.Ємець, Т.О.Парфьонова // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформатика та системні науки» ІСН-2011. - Полтава: РВВ ПУЕТ, 17-19 березня 2011. -  С.328-331.
 26. Ємець, О.О. Комбінаторна задача покриття прямокутника прямокутниками / О.О.Ємець, О.Ю.Галюкова // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформатика та системні науки» ІСН-2011. - Полтава: РВВ ПУЕТ, 17-19 березня 2011. -  С. 102-104.

Наукові публікації кафедри з 2004 по 2010 рр.:
Монографії

 1. Стоян, Ю.Г. Оптимізація на полірозміщеннях: теорія та методи: монографія / Ю.Г.Стоян, О.О.Ємець, Є.М.Ємець. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2005. – 103 с.
 2. Ємець, О.О. Задачі комбінаторної оптимізація з дробово-лінійними цільовими функціями: монографія / О.О.Ємець, Л.М.Колєчкіна; за заг. ред. І.В.Сергієнка. – К.: Наук. думка, 2005. – 117 с.
 3. Ємець, О.О. Задачі оптимізації на полікомбінаторних множинах: властивості та розв’язування: монографія / О.О.Ємець, О.В.Роскладка. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2006. – 129 с.
 4. Ємець, О.О. Системний аналіз інноваційної діяльності на підприємствах газовидобувної галузі України: монографія / О.О.Ємець, В.П.Світалка; за заг. ред. І.В.Сергієнка. ­­– К.: Наук. думка, 2008. – 202 с.
 5. Емец, О.А. Комбинаторная оптимизация на размещениях: монография / О.А.Емец, Т.Н.Барболина; под общ. ред. И.В.Сергиенко. ­­– К.: Наук. думка, 2008. – 159 с.
 6. Емец, О.А. Оптимизация на полиперестановках: монография / О.А.Емец, Н.Г.Романова; под общ. ред. И.В.Сергиенко. ­­– К.: Наук. думка, 2010. – 105 с.

Статті

 1. Ємець О.О., Чілікіна Т.В Нелінійні задачі комбінаторної оптимізації на вершинно розташованих множинах та їх розв’язування // Динамические системы (межвед. науч. сб.). – 2004. Вып. 18. – Симферополь: Тавр. нац. ун-т. С. 160-165. (0,38 др. арк..)
 2. Ємець О.О., Романова Н.Г. Комбінований метод розв’язування лінійних комбінаторних задач оптимізації на вершинно розташованих евклідових комбінаторних множинах // Динамические системы (межвед. науч. сб.). – 2004. Вып. 18. – Симферополь: Тавр. нац. ун-т. С. 166-170.  (0,32 др. арк.)
 3. Емец О.А., Колечкина Л.Н. Решение задач оптимизации с дробно-линейными целевыми функциями и дополнительными линейными ограничениями на перестановках // Кибернетика и систем. анализ. – 2004. - №3. – С.30-43.
 4. Емец О.А., Барболина Т.Н. Решение задач евклидовой комбинаторной оптимизации методом построения лексикографической эквивалентности // Кибернетика и систем. анализ. – 2004. - №5. – С.115-125.
 5. Emets O. A., Kolechkina L. N. Solution of Optimization Problems with Fractional-Linear Objective Functions and Additional Linear Constraints on Permutations // Cybernetics and Systems Analysis. – 2004 – V. 40, № 3, - P. 329 – 339.
 6. Ємець О.О. Розв’язок безумовної задачі евклідової комбінаторної оптимізації на переставленнях з дробово-лінійною цільовою функцією // Волинський математичний вісник: Серія прикладна математика. – 2004, вип. 2(11). – С. 95-100.
 7. Ємець О.О., Черненко О.О. Математичне моделювання деяких економічних проблем задачами оптимізації на розміщеннях з дробово-лінійною функцією цілі // Волинський математичний вісник: Серія прикладна математика. – 2004, вип. 2(11). – С. 107-112.
 8. Роскладка А.А. Stochastic settings of the problems of Euclidean combinatorial optimization // Theory of  stochastic processes. Vol. 9 (25), №3-4, 2004, P. 170-175.
 9. Ємець О.О., Роскладка А.А. Про постановку загальної задачі стохастичної евклідової комбінаторної оптимізації. Тернопіль (25-30 травня 2004) // International Workshop „Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2004) ”:  Abstract. – Ternopil, Ukraine. – 2004. – C. 124-126.
 10. Ємець Ол-ра. О. Одна задача комбінаторної оптимізації на переставленнях нечітких множин // Волинський математичний вісник: Серія прикладна математика. – 2004, вип. 2(11). – С. 101-106.
 11. Ємець О.О., Рогоза М.Є. Жінки і кібернетика // Університетський вісник. – 2005, №2(7). – С. 11.
 12. Ємець О.О., Парфьонова Т.О. Транспортні задачі комбінаторного типу // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. –2005. – Вып. 29. – С. 162-164.
 13. Барболина Т.Н., Емец О.А. Полностью целочисленный метод отсечения для решения линейных условных задач оптимизации на размещениях // Журн. вычислит. математ. и матем. физики. – 2005. – Т. 45, №2. – С.254- 261.
 14. Barbolina T.N., Emets O.A. An all-integer cutting method for linear constrained optimization problems on arrangements // Computational Mathematics and Mathematical Physics. – 2005. – V. 45. – No. 5. – P. 254 – 261.
 15. Емец О.А., Черненко О.А. Неприводимая система ограничений комбинаторного многогранника в дробно-линейной задаче на размещениях // Кибернетика и систем. анализ. – 2005. - №2. – С.107-116.
 16. Ємець О.О., Колєчкіна Л.М., Нагірна А.М. Розв’язування багатокритеріальної задачі з лінійними критеріями на множині переставлень // Вісник Хмельницького націон. ун-ту. – 2005. – № 5, ч. 1, т. 2. – Техн. науки. – С. 17-19.
 17. Ємець О.О., Романова Н. Моделювання задачами оптимізації з дробово-лінійною цільовою функцією на поліпереставленнях // Вісник націон. ун-ту „Львівська Політехніка”. – 2005. – № 540. Сер. „Фіз.-матем. науки”. – С. 65-70.
 18. Ємець О.О., Устьян Н.Ю. Моделювання і розв’язування деяких ігрових задач комбінаторної оптимізації економічного змісту // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. Вип. 207, т. 1. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. - С. 82-99.
 19. Емец О. А., Черненко О.А. Некоторые свойства области допустимых решений задачи с дробно-линейной функцией цели на размещениях // Динамические системы (межвед. науч. сб.). – 2005. Вып. 19. – Симферополь: Тавр. нац. ун-т. С. 122-129.
 20. Ємець О.О., Романова Н. Г. Безумовна задача оптимізації дробово-лінійної цільової функції на поліпереставленнях: зведення до лінійної умовної на спеціальній комбінаторній множині // Радиоэлектроника и информатика. - 2005. - № 1. - С. 70-73.
 21. Ємець О.О., Черненко О.О. Розв’язування безумовної задачі з дробово-лінійною функцією цілі на загальній множині розміщень // Радиоэлектроника и информатика. - 2005. - № 4. - С. 144-149.
 22. Ємець О.О., Роскладка А.А., Ємець Ол-ра О. Задача евклідової комбінаторної оптимізації в умовах невизначеності // Збірник наукових праць: фізико-математичні науки. – 2005. Вип. 1. – Хмельницький: Хмельниц. нац. ун-т. С. 40-45. 
 23. Емец О. А., Барболина Т.Н., Черненко О.А. Решение задач оптимизации с дробно-линейными целевыми функциями и дополнительными ограничениями на размещениях // Кибернетика и систем. анализ. – 2006. – №5. – С. 79-85.
 24. Емец О. А., Устьян Н.Ю. Решение некоторых задач комбинаторной оптимизации на размещениях и перестановках игрового типа // Проблемы управления и информатики. – 2006. – №3. С.37–47.
 25. Ємець О.О., Черненко О.О. Оптимізація дробово-лінійної функції на розміщеннях: властивості допустимої області // Наукові вісті НТУУ "КПІ". 2006. – №5. – С.22-29.
 26. Ємець О.О., Парфьонова Т.О.Наближений метод для розв’язування комбінаторних транспортних задач. // Радиоэлектроника и информатика. - 2006. - № 2. - С. 39-41.
 27. Емец О. А., Устьян Н.Ю. Исследование задач комбинаторной оптимизации игрового типа на размещениях // Проблемы управления и информатики. – 2007 – №1. – С. 26-36.
 28. Емец О.А., Барболина Т.Н. Классы лексикографической еквивалентности в евклидовой комбинаторной оптимизации на размещениях // Дискретная математика. – 2007. – Т. 19. - Вып. 1. – С. 95-104.
 29. Ємець О.О., Устьян Н.Ю. Розв’язування ігрових задач на перестановках // Наукові вісті НТУУ "КПІ". 2007. – №6. – С.47-52.
 30. Емец О.А., Устьян Н.Ю Исследование математических моделей и методов решения задач на перестановках игрового типа // Кибернетика и сист. анализ. – 2007. – №6. – С. 103-114.
 31. Емец О. А., Черненко О.А. Анализ алгоритма решения условных задач оптимизации с дробно-линейной целевой функцией на размещениях // Кибернетика и систем. анализ. – 2007. – №4. – С. 133-146.
 32. Ємець О.О., Ємець Ол-ра О. Економіко-математична модель однієї задачі теорії розкладів // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. Вип. 233, т.2. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. - С. 293-301.
 33. Роскладка А. А, Емец А. О. Решение одной комбинаторной задачи упаковки с учетом неопределенности данных, описанной нечеткими числами // Радиоэлектроника и информатика. - 2007. - № 2. - С. 132-141.
 34. Емец О.А., Устьян Н.Ю. Игры с комбинаторными ограничениями // Кибернетика и сист. анализ. – 2008. – №4. – С. 134-141.
 35. Емец О.А., Роскладка А.А. О комбинаторной оптимизации в условиях неопределенности // Кибернетика и сист. анализ. – 2008. – №5. – С. 35-44.
 36. Валуйськая О.А. Цветная упаковка прямоугольныков в полубесконечные полосы// Современный научный весник, Белгород, №17(43),2008.-С. 85-88.
 37. Емець О.А. Комбинаторное отсечение при решении оптимизационных нелинейных условных задач на вершинно расположенных множествах / О.А.Емець, Е.М.Емець, Т.В.Чиликина // Проблемы управления и информатики. - 2010. -№3. - С. 86-93.
 38. Емець О.А. Операции над нечеткими числами с носите лем мощности континуум для моделирования в комбинаторной оптимизации / О.А.Емець, Т.А.Парфенова // Проблемы управления и информатики. - 2010.

Матеріали конференцій

 1. Ємець О.О., Черненко О.О. Одна нова модель максимізації рентабельності як комбінаторна задача на розміщеннях // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Економіко-математичні методи прийняття управлінських рішень на сучасному етапі” (24 березня 2004 року ). – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. - С.81-83.
 2. Емец О.А., Емец Е.М. К безусловной минимизации на перестановках сильно выпуклой функции // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта - 2004” (10-25 лютого 2004 року ). Том 70. Математика. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. - С.40-42.
 3. Емец О.А., Емец А.О. Комбинаторное множество нечетких размещений // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта - 2004” (10-25 лютого 2004 року ). Том 70. Математика. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. - С.42-43.
 4. Ємець О.О., Черненко О.О. Дробово-лінійна  задача оптимізації на розміщеннях: незвідна система обмежень комбінаторного многогранника // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта - 2004” (10-25 лютого 2004 року ). Том 70. Математика. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. - С.43-46.
 5. Ємець О.О., Устьян Н.Ю. Ігрова комбінаторна модель однієї задачі сільськогосподарського виробництва // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта - 2004” (10-25 лютого 2004 року ). Том 70. Математика. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. - С.46-49.
 6. Ємець О.О., Барболіна Т.М. Оптимізація на розміщеннях: цілочислові відсікання // В кн. Х міжн. наук. конф. ім. ак. М.Кравчука (13-15 травня 2004р., Київ): Матеріали конф. - К.:Задруга, 2004.- С. 375.
 7. Барболіна Т.М., Ємець О.О. Розв’язування задач оптимізації на розміщеннях. Методи й алгоритми. // ІІ-а Міжнародна школа-семінар “Теорія прийняття рішень (Ужгород, 27 вересня – 2 жовтня ):  Праці школи-семінару. Ужгород: УжНУ, 2004. - С.7.
 8. Ємець О.О., Роскладка А.А. До моделювання на евклідових комбінаторних множинах з урахуванням випадкових факторів // ІІ-а Міжнародна школа-семінар “Теорія прийняття рішень (Ужгород, 27 вересня – 2 жовтня ):  Праці школи-семінару. Ужгород: УжНУ, 2004. - С.40.
 9. Ємець О.О., Черненко О.О. Лексикографічний метод розв’язування дробово-лінійної умовної задачі на розміщеннях // ІІ-а Міжнародна школа-семінар “Теорія прийняття рішень (Ужгород, 27 вересня – 2 жовтня ):  Праці школи-семінару. Ужгород: УжНУ, 2004. - С.41.
 10. Емец О.А., Барболина Т.Н. Лексикографическая эквивалентность в оптимизации на размещениях: // В кн.: Материалы VIII Международного семинара «Дискретная математика и ее приложения» (2-5 февраля 2004 г., Москва) - М.: Изд-во мех.-метем. ф-та МГУ, 2004.- С. 187-191.
 11. Емец О.О., Роскладка А.А.  До моделювання на евклідових комбінаторних множинах  з урахуванням випадкових факторів. ІІ-а міжнародна школа-семінар Теорія прийняття рішень, Ужгород,27 вересня-2 жовтня, Праці школи-семінару, Ужгород 2004. – с.40-41
 12. Емец О.А., Барболина Т.Н., Черненко О.А. Оптимизации дробно-линейной функции на размещениях при дополнительных ограничениях //В кн.: Материалы XIV Международной конференции “Проблемі теоретической кибернетики” (23-28 мая 2005 г., Пенза) – М.: Изд-во мех.-метем. ф-та МГУ, 2005.-с. 45.
 13. Ємець О.О., Колєчкіна Л. Про одну комбінаторну оптимізаційну модель задачі в комп’ютеризації  управління навчальними закладами // В кн.: Тези доповідей 2-ої Міжнародної науково-практичної конференції „Управління в освіті” (21-22 квітня 2005 р., Львів.). – Львів: Вид-во ДЦ МОНУ, 2005. – С.25–27.
 14. Ємець О.О., Устьян Н.Ю. Ігрові комбінаторні задачі на переставленнях // В кн.: Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції „Наука і освіта `2005”.  – Т.22. Математика. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 26-32.
 15. Ємець О.О., Роскладка А.А., Ємець Ол-ра О. Задача евклідової комбінаторної оптимізації в умовах невизначеності // Міжнародна наук.-техн. і метод. конф. „Актуальні проблеми математики, механіки і комп’ютерних технологій (АПММКТ-2005)”: Матеріали конф. (17-20 травня 2005 р., м. Хмельницький). – С. 20.
 16.  Ємець О.О., Колєчкіна Л.М., Нагірна А.М. Розв’язування багатокритеріальної задачі з лінійними критеріями на множині переставлень // Міжнародна наук.-техн. і метод. конф. „Актуальні проблеми математики, механіки і комп’ютерних технологій (АПММКТ-2005)”: Матеріали конф. (17-20 травня 2005 р., м. Хмельницький). – С. 19-20.
 17. Ємець О.О., Парфьонова Т.О. Про розв’язування транспортних задач комбінаторного типу // Тези допов. Х наук.-метод. конф. „Проблеми економічної кібернетики” з нагоди 40-ї річниці „Економічної кібернетики” в Україні (17-15 вересня 2005 р. м Київ). – Донецьк: ТОВ „АПЕКС”, 2005. – С. 107-109.
 18. Валуйськая О.А. Про решение линейной оптимизацыонной задачи на евклидовых множествах размещений и сочетаний // Матеріали VII Міждународної науково-практичної конференції «Наука і освіта 2005». Том 23. математичне моделювання.- Дніпропетровськ: наука і освіта,2005. –с. 15-16
 19. Емец О. А., Барболина Т.Н., Черненко О.А. Оптимизации дробно-линейной функции на размещениях при дополнительных ограничениях // В кн.: Материалы ХІV Международной конференции «Проблемы теоретической кибернетики» (23-28 мая 2005 г., Пенза) – М.: Изд-во мех.-метем. ф-та МГУ, 2005.– С. 45.
 20. Емец О. А., Устьян Н.Ю. Задачи на перестановках игрового типа// В кн.: Материалы ХІV Международной конференции «Проблемы теоретической кибернетики» (23-28 мая 2005 г., Пенза) – М.: Изд-во мех.-метем. ф-та МГУ, 2005.– С. 46.
 21. Ємець О.О., Парфьонова Т.О. Комбінаторна транспортна задача в мікроекономічному прогнозуванні// Тези допов. Всеукраїн. наук.-практ. конф. „Сучасні моделі і методи соціально-економічних процесів” в Україні (ПСЕП-2006) (13-14 квітня 2006 р., м Київ). – К.: КНУ ім. Тараса Шевченко, 2006. – С. 56-58.
 22. Ємець О.О., Парфьонова Т.О. Наближене розв’язування комбінаторних транспортних задач // В кн.: Одинадцята міжн. наук. конф. ім. ак. М.Кравчука (18-20 травня 2006р., Київ): Матеріали конф. - К.: ТОВ «Задруга», 2006.- С. 701.
 23. Yemets` O. O., Parfonova T. O. Transport Combinatorial Stochastic Tasks and Their Solving // In: International Conference “Modern Stochastic: Theory and Application : Conference materials (June 19-23, 2006). – P. 281-282.
 24. Ємець О.О., Парфьонова Т.О. Математична модель транспортної задачі на переставленнях та її розв’язування методом комбінаторного відсікання // В кн.: ІІІ-а міжн. школа-семінар „Теорія прийняття рішень” (Ужгород, 2-7 жовтня): Праці школи-семінару. - Ужгород: УжНУ, 2006. – С. 53.
 25. Ємець О.О. Барболіна Т.М., Черненко О.О. Розв’язування умовних задач з дробово-лінійною функцією цілі на множині розміщень // Доповіді НАН України. – 2006. –№11. – С.15-18.
 26. Ємець О.О., Ємець Є.М., Ольховський Д.М. Програмна реалізація методу комбінаторного відсікання з використанням раціональних дробів // В кн.: Другий міжвузівський науково-практичний семінар «Комбінаторні конфігурації та їх застосування» (Кіровоград, 19-20 жовтня 2006 р.): Матеріали семінару. – Кіровоград: Держ. льотна акад., 2006. – С.20–21.
 27. Ємець О.О., Парфьонова Т.О. Комбінаторні транспортні задачі та її розв’язування // В кн.: Праці міжн. симп. „Питання оптимізації обчислень(ПОО-ХХХІІІ)”, (Кацивелі, 23-28 вересня). – К.: ІК ім В.М.Глушкова НАНУ, 2007. – С. 104.
 28. Ємець О.О., Парфьонова Т.О. Задача вибору плану обслуговування клієнтів фінансового ринку та її розв’язання // В кн.: Фінансові ринки та інститути: Тези допов. міжн. наук.-практ. конф. 7-8 грудня 2007 р. У 2-х т. –Т.2.–Х.:”ІНЖЕК”, 2007. –С.371–373.
 29. Валуйська О.О.№ Р-повнота для задачі евклідової комбінаторної оптимізації як проблема інформаційних технологій//В кн. Матеріали ІV міждународної науково-практичної конференції «Методологія та практика менеджменту на порозі XXI століття: загальнодержавні, мережеві та регіональні аспекти», 15-16 травня 2008.-Ч. ІІ.- Полтава:РВЦ ПУСКУ, 2008. - С.344
 30. Валуйська О.О. Методика організації профорієнтаційної роботи в областях, суміжних з Полтавською// в кн. Міждународної науково-методичної конференції «Модернізація освітньої діяльності: проблеми та завдання вищих навчальних закладів на шляху входження України в Європейський освітній простір», 27-28 березня 2008 р. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2008.- С. 183-184.
 31. Парфьонова Т.О. Моделювання та оптимізація витрат транспортних кооперативів // Тези допов. міжнар. науково-практичної конференції „Споживча кооперація XXI ст.: уроки трансформаційних реформ і перспективи розвитку” 20-21 листопада 2008 р. (Полтава, ПУСКУ)
 32. Парфьонова Т.О. Моделювання та оптимізація витрат транспортних кооперативів // Тези допов. міжнар. науково-практичної конференції „Споживча кооперація XXI ст.: уроки трансформаційних реформ і перспективи розвитку” 20-21 листопада 2008 р. (Полтава, ПУСКУ)
 33. Ємець Ол-ра.О.,Одна задача формування портфеля цінних паперів зтневизначеністю, заданою нечіткими числами// Тези допов. міжнар. науково-практичної конференції „Споживча кооперація XXI ст.: уроки трансформаційних реформ і перспективи розвитку” 20-21 листопада 2008 р. (Полтава, ПУСКУ)
 34. Ольховський Д.М. Розув’язання економічних задач сучасними методами оптимізації// Тези допов. міжнар. науково-практичної конференції „Споживча кооперація XXI ст.: уроки трансформаційних реформ і перспективи розвитку” 20-21 листопада 2008 р. (Полтава, ПУСКУ)
 35. Олексійчук Ю.Ф. Прямий комбінатрний метод// Тези допов. міжнар. науково-практичної конференції „Споживча кооперація XXI ст.: уроки трансформаційних реформ і перспективи розвитку” 20-21 листопада 2008 р. (Полтава, ПУСКУ)
 36. Парфьонова Т.О. Евклідова комбінаторна транспортна задача на переставленнях, її розв’язування методом гілок та меж // Тези допов. міжнар. ювілейної науково-технічної конференції „Комп’ютерна математика в науці, інженерії та освіті. СMSEE” 29-31 жовтня 2008 р. (Полтава. ПНТУ,)
 37. Парфьонова Т.О. Комп’ютерні технології для транспортних задач комбінаторного типу // Тези допов. Всеукраїнської „Структурні зміни в економіці та освіті під впливом інформаційно-комунікаційних технологій” 24-25 квітня 2008 р. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. – С. 112-113.
 38. Парфьонова Т.О. Застосування методу гілок та меж до комбінаторних транспортних задач // Тези допов. IV міжнародної науково-практичної конференції „Методологія та практика менеджменту на порозі XXI століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти” 15-16 травня 2008 р. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2008. – С.352-353.
 39. Донець Г.П., Ємець О. О. Евристичний алгоритм для комбінаторної задачі упакування нечітких прямокутників // Матеріали другої ювілейної міжн. науково-технічної конференції «Комп`ютерна математика в інженерії, науці та освітіт (CMSEE-2008) (29-31 жовтня 2008 р., Полтава)» – Полтава, ПолтНТУ, 2008. – с.8.
 40. Ємець О. О. Одна комбінаторна задача оптимізації діяльності багатопроцесорних систем з нечіткими заявками // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Структурні зміни в економіці та освіті під впливом інформаційно-комунікаційних технологій”(24-25 квітня 2008 року). – Полтава. РВВ ПУСКУ, 2008. – с.52-53.
 41. Ємець Ол-ра О. Одна задача оптимізації на множині нечітких розбиттів // Матеріали дванадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка М. Кравчука (15-17 травня 2008 р., Київ) – Київ, 2008 – С.611.
 42. Ємець О. О., Ємець Є. М., Олексійчук Ю. Ф. Прямий метод розв’язування евклідових задач комбінаторної оптимізації на полірозміщеннях Український математичний конгрес (м. Київ, Інститут математики НАН України 9.2009 р
 43. Ємець О.О., Парфьонова Т.О. Транспортна задача на переставленнях та її розв’язування: чітка та нечітка постановки.  Український математичний конгрес (м. Київ, Інститут математики НАН України 9.2009 р
 44. Валуйська О.О. Оценка числа операций для приближенного метода линейной условной оптимизации на специальном множестве размещений Восьмий міжвузівський науково-практичний семінар «Комбінаторні конфігурації та їх застосування» 10.2009р
 45. Ємець Є.М., Ємець О.О. Оптимизация на вершинно расположенных множествах: модифицированный метод комбинаторного отсечения Восьмий міжвузівський науково-практичний семінар «Комбінаторні конфігурації та їх застосування» 10.2009р
 46. Ємець Ол-ра О. Використання апарату нечітких множин в комбінаторній оптимізації Восьмий міжвузівський науково-практичний семінар «Комбінаторні конфігурації та їх застосування» 10.2009р
 47. Олексійчук Ю.Ф., Ємець Є.М., Ємець О.О. Прямий метод відсікання для розв’язування задач комбінаторної оптимізації на полі розміщеннях Восьмий міжвузівський науково-практичний семінар «Комбінаторні конфігурації та їх застосування» 10.2009р
 48. Ольховський Д.М., Ємець Є.М., Ємець О.О. Симплексна форма переставного многогранника  Восьмий міжвузівський науково-практичний семінар «Комбінаторні конфігурації та їх застосування» 10.2009р
 49. Парфьонова Т.О. Про поняття розв’язку комбінаторних транспортних задач у випадку несумісності обмежень  Восьмий міжвузівський науково-практичний семінар «Комбінаторні конфігурації та їх застосування» 10.2009р
 50. Чілікіна Т.В. Оптимізації однієї обчислювальної системи як задачі евклідової комбінаторної оптимізації Восьмий міжвузівський науково-практичний семінар «Комбінаторні конфігурації та їх застосування» 10.2009р
 51. Ємець О.О., Ємець Є.М., Лобачов В.В. Створення мережевого електронного навчального посібника з дисципліни «Методи оптимізації та дослідження операцій» Науково-практична конференція «Проблеми функціонування вищих навчальних закладів економічного профілю» 10.2009
 52. Ємець О.О., Ларіонов О.В., Павленко В.Б. Застосування програмних засобів автоматизації навчання студентів як інструмент підвищення якості підготовки фахівців Науково-практична конференція «Проблеми функціонування вищих навчальних закладів економічного профілю» 10.2009
 53. Ємець Є.М., Хиль О.В. Створення програмного та методичного забезпечення для дистанційного навчання (віртуальний клас) Науково-практична конференція «Проблеми функціонування вищих навчальних закладів економічного профілю» 10.2009
 54. Романова Н.Г., Корольов О.В., Терещенко І.А. Використання тестових систем при викладанні дисципліни «Імітаційне моделювання, мови моделювання та імітації» та «Методика викладання інформаційних та математичних дисциплін у ВНЗ» Науково-практична конференція «Проблеми функціонування вищих навчальних закладів економічного профілю» 10.2009
 55. Романова Н.Г., Литвин І.М., Перцьова І.О. Застосування електронних посібників як засіб автоматизації навчання на прикладі дисциплін «Системний аналіз» та «Імітаційне моделювання» Науково-практична конференція «Проблеми функціонування вищих навчальних закладів економічного профілю» 10.2009
 56. Чілікіна Т.В., Червонюк А.І. Застосування тестових програм при впровадженні дистанційного навчання (на прикладі дипломних робіт студента) Науково-практична конференція «Проблеми функціонування вищих навчальних закладів економічного профілю» 10.2009
 57. Валуйская, О.А. Разбиение на классы близких элементов исходного множества G для размещений без повторений / О.А.Валуйська  // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформатика та системні науки» (ІСН-2010).  - Полтава: РВВ ПУСКУ, 18-20 березня.2010. - С.31-34.
 58. Ємець, О.О. Другий метод комбінаторного відсікання в задачах на переставленнях та його програмна реалізація   / О.О.Ємець, Є.М.Ємець, Д.М.Ольховський // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформатика та системні науки» (ІСН-2010).  - Полтава: РВВ ПУСКУ, 18-20 березня.2010. - С.58-60.
 59. Ємець, О.О. Розв’язування задач оптимізації ігрового типу на множинах розміщень  / О.О.Ємець, О.В.Ольховська // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформатика та системні науки» (ІСН-2010).  - Полтава: РВВ ПУСКУ, 18-20 березня.2010. - С.61-63.
 60. Ємець, Ол-ра О. Математична модель однієї задачі упакування прямокутників з нечіткими розмірами  / Ол-ра О.Ємець  // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформатика та системні науки» (ІСН-2010).  - Полтава: РВВ ПУСКУ, 18-20 березня.2010. - С.63-68.
 61. Олексійчук, Ю.Ф. Прямий метод відсікання в комбінаторній оптимізації  / Ю.Ф.Олексійчук  // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформатика та системні науки» (ІСН-2010).  - Полтава: РВВ ПУСКУ, 18-20 березня.2010. - С.143-146.
 62. Ольховський, Д.М. Числові експерименти з застосування методу комбінаторного відсікання до транспортної задачі на переставленнях   / Д.М.Ольховський,   Т.О.Парфьонова // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформатика та системні науки» (ІСН-2010).  - Полтава: РВВ ПУСКУ, 18-20 березня.2010. - С.149-151.
 63. Парьфонова, Т.О. Транспортні задачі комбінаторного типу, їх властивості та розв’язування   / Т.О.Парьфонова  // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформатика та системні науки» (ІСН-2010).  - Полтава: РВВ ПУСКУ, 18-20 березня.2010. - С.153-154.
 64. Романова, Н.Г. Використання інтерактивних електронних посібників при вивченні дисциплін «Системний аналіз» та «Імітаційне моделювання, мови моделювання та імітації» як актуальна проблема якісної підготовки фахівців з інформатики  / Н.Г.Романова  // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформатика та системні науки» (ІСН-2010).  - Полтава: РВВ ПУСКУ, 18-20 березня.2010. - С.172-173.
 65. Черненко, О.О. Дослідження ефективності роботи алгоритму розв’язування умовної задачі оптимізації дробово-лінійної цільової функції на розміщеннях   / О.О.Черненко  // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформатика та системні науки» (ІСН-2010).  - Полтава: РВВ ПУСКУ, 18-20 березня.2010. - С.202-205.
 66. Чілікіна, Т.В. Нелінійна оптимізація на комбінаторних вершино розташованних множинах  / Т.В.Чілікіна  // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформатика та системні науки» (ІСН-2010).  - Полтава: РВВ ПУСКУ, 18-20 березня.2010. - С.205-207.
 67. Валуйська, О.О. Використання посібників для самостійної роботи студентів при вивченні дисциплін спеціальності 6.080204 «Соціальна інформатика» / О.О.Валуйська  // Матеріали XXXV міжнародної науково-практичної конференції. Ч. 2. - Полтава: РВВ ПУСКУ, 25-26 березня.2010. - С.328-329.
 68. Романова, Н.Г. Застосування інтерактивних електронних посібників при вивчені дисципліни «Системний аналіз» та «Імітаційне моделювання, мови моделювання та імітації» / Н.Г.Романова // Матеріали XXXV міжнародної науково-практичної конференції. Ч. 2. - Полтава: РВВ ПУСКУ, 25-26 березня.2010. - С.277-278.
 69. Чілікіна, Т.В. Про застосування навчально-методичного забезпечення при проведенні індивідуальної роботи студентів для дисципліни «Програмне забезпечення ЕОМ» / Т.В.Чілікіна // Матеріали XXXV міжнародної науково-практичної конференції. Ч. 2. - Полтава: РВВ ПУСКУ, 25-26 березня.2010. - С.291-292.
 70. Ємець, Ол-ра О. Управління освітньої діяльності при вивчені дисципліни «Інформатика» / Ол-ра О.Ємець // Матеріали XXXV міжнародної науково-практичної конференції. Ч. 1. - Полтава: РВВ ПУСКУ, 25-26 березня.2010. - С.174-175.
 71. Валуйська О.О., Плахотниченко В.В. Про погружение специальных комбинаторных множеств в евклидовое арифметическое пространство Дев’ятий міжнародний науково-практичний семінар «Комбінаторні конфігурації та їх застосування» 4.2010р.
 72. Ємець Є.М., Ємець О.О.,  Ольховський Д.М. Другий метод комбінаторного відсікання в задачах на вершинно розташованих множинах з виключенням вродженості в допоміжних задачах лінійного програмування  Дев’ятий міжнародний науково-практичний семінар «Комбінаторні конфігурації та їх застосування» 4.2010р.
 73. Ємець Ол-ра О. Числовые эксперементы для задачи о рюкзаке с нечетками данными  Дев’ятий міжнародний науково-практичний семінар «Комбінаторні конфігурації та їх застосування» 4.2010р.
 74. Ємець Ол-ра О. Математичний апарат моделювання задач упакування нечітких прямокутників ІХ Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених «Наукові розробки молоді на сучасному етапі» 4.2010 р.
 75. Ємець О.О., Ємець Ол-ра О. Формалізація розміщення нечітких прямокутників International Conference PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES PDMU-2010 5.2010.
 76. Parfonova T.A. Operations on Fuzzy Numbers with Bearer of the Cardinality of Continuum for Modeling in Combinatorial Optimization / T.A. Parfonova,  O.A.Yemets  // Journal of Automation and Information Sciences. - 2010.
 77. Iemets, O.O., Parfionova T. O. Transportation problems on permutations: properties of estimates in the branch and bound method / O.O. Iemets, T.O.Parfionova  // Journal of Automation and Information Sciences. - 2010.
 78. Ємець, О.О. Транспортные задачи на перестановках: свойства оценок в методе ветвей и границ / О.О.Ємець, Т.О.Парфьонова // Кибернетика и системный анализ. - 2010. - №6.
 79. Ємець, О.О. Оптимізація лінійної функції на переставленнях: перетворення переставного многогранника до вигляду, необхідного для використання в алгоритмі Кармаркара / О.О.Ємець, Є.М.Ємець, Д.М.Ольховський  // Наукові вісті «КПІ». - 2010.
 80. Ємець, О.О. Операції з нечіткими числами, необхідні в задачах оптимізації / О.О.Ємець, Ол-ра О.Ємець // Матеріали 17 міжнародна конференція з автоматичного управління  «Автоматика – 2010». - Полтава: РВВ ПУЕТ, 27-29 вересня 2010.
 81. Ємець, О.О. Застосування алгоритму Кармаркара в методі комбінаторного відсікання / О.О.Ємець, Є.М.Ємець, Д.М.Ольховський // Матеріали Десятого Міжвузівського науково-практичного семінару «Комбінаторні конфігурації та їх застосування». - Полтава: РВВ ПУЕТ, 15-16 жовтня 2010.
 82. Ємець, О.О. Розв’язування комбінаторних задач ігрового типу на розміщеннях / О.О.Ємець, О.В.Ольховська // Матеріали Десятого Міжвузівського науково-практичного семінару «Комбінаторні конфігурації та їх застосування». - Полтава: РВВ ПУЕТ, 15-16 жовтня 2010.
 83. Ємець, О.О. Побудова математичної моделі однієї комбінаторної задачі вибору портфелю цінних паперів з нечіткими параметрами / О.О.Ємець, О.М.Середа // Матеріали Десятого Міжвузівського науково-практичного семінару «Комбінаторні конфігурації та їх застосування». - Полтава: РВВ ПУЕТ, 15-16 жовтня 2010.
 84. Ємець, Ол-ра О. Задача вибору портфелю цінних паперів в умовах нечіткої невизначеності / Ол-ра О.Ємець // Матеріали VII міжнародна науково-практична конференція «Дослідження та оптимізація економічних процесів» «Оптимум - 2010». - Полтава: РВВ ПУЕТ, 1-3 грудня 2010.
 85. Ємець О.О., Галюкова О.Ю. Економіко-математичні моделі задачі покриття та її розв’язок / О.О.Ємець, О.Ю.Галюкова // Матеріали VII міжнародна науково-практична конференція «Дослідження та оптимізація економічних процесів» «Оптимум - 2010». - Полтава: РВВ ПУЕТ, 1-3 грудня 2010.

Автореферати

 1. Роскладка О.В. Задачі оптимізації на полікомбінаторних множинах: властивості та розв’язування: автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 /Роскладка Олена Володимирівна; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. - Захист 29.04.05. - Київ, 2005. - 16 с.
 2. Черненко О.О. Властивості математичних моделей задач з дробово-лінійною цільовою функцією на розміщеннях та методи їх розв’язування: автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / Черненко Оксана Олексіївна; Ін-т кібернетики ім В.М. Глушкова НАН України. - Захист 23.03.07. - Київ, 2007. - 16 с.
 3. Романова Н.Г. Задачі евклідової комбінаторної оптимізації на поліпереставленнях та методи їх розв’язування: автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.02 /Романова Наталія Гавриілівна; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. - Захист 12.04.07. - Київ, 2007. - 19 с.
 4. Парфьонова, Т.О. Транспортні задачі комбінаторного типу, їх властивості та розв¢язування: автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 /Парфьонова Тетяна Олександрівна; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. - Захист 26.11.10. - Київ, 2010. - 20 с.

Монографії видані до 2004 р.

 1. Емец, О.А. Евклидовые комбинаторные множества и оптимизация на них. Новое в математическом программировании: учеб. пособ./ О.А.Емец. - К.: УМК ВО, 1992. - 92 с.
 2. Стоян, Ю.Г. Теорія і методи евклідової комбінаторної оптимізації: монографія / Ю.Г.Стоян, О.О.Ємець. - К.: ІСДО, 1993. - 188 с.
 3. Ємець, О.О. Дослідження областей визначення задач евклідової комбінаторної оптимізації на переставних множинах / О.О.Ємець, Л.М.Колєчкіна, С.І.Недобачій. – Полтава: ЧПКП „Легат”, 1999. – 64 с.
 4. Ємець, О.О. Дослідження областей визначення задач евклідової комбінаторної оптимізації на переставних множинах. Частина 2. Про одну задачу оптимізації на переставленнях / О.О.Ємець, Л.М.Колєчкіна, С.І.Недобачій. – Полтава: ЧПКП „Легат”, 1999. – 32 с.