Історія кафедри

          

Кафедра математичного моделювання та соціальної інформатики (ММСІ) є випусковою кафедрою з напрямку 6.040302 - "Інформатика" та спеціальності 7.04030203,  8.04030203 – "Соціальна інформатика".

Кафедру створено 21 травня 2004 року в зв’язку з підготовкою до відкриття спеціальності "Соціальна інформатика".  

Спеціальність "Соціальна інформатика" в нашому університеті було відкрито у 2004 році.

У 2006 році Міністерством освіти і науки запроваджено новий перелік напрямів,  за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнями бакалавра та магістра. Згідно з ним у ПУСКУ з 2007 н.р. кафедра ММСІ здійснює підготовку фахівців за напрямом "Інформатика", що є складовою галузі знань "Кібернетика і системні науки", та здійснює випуск магістрів та спеціалістів за спеціальністю "Соціальна інформатика".

Підготовка студентів здійснюється досвідченими фахівцями кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики. Завідуючий кафедри - професор, доктор фізико-математичних наук Ємець Олег Олексійович.

У 2004 році на кафедрі працювало 6 викладачів: проф. д. ф-м. н. Ємець О.О., доц. Наконечний В.В., доц. Валуйська О.О., доц. Роскладка А.А., ст. викл. Роскладка О.В., ст. викл. Романова Н.Г. та ст. лаборант Золотоверха Н.В.

Великий вклад в розвиток кафедри вніс доцент, кандидат фізико-математичних наук Наконечний Віктор Васильович (1951-2007р.). Його педагогічний стаж становив 30 років. Він досліджував проблеми математичної фізики, викладав предмети “Архітектура ЕОМ”, “Інформатика”, “Програмне забезпечення ЕОМ”. Ним написано 36 наукових публікацій  та багато методичних розробок.

Великий вклад в розвиток кафедри внесла доцент, кандидат фізико-математичних наук Валуйська Ольга Олексіївна (1968-2012р.). Її педагогічний стаж становив __ років. Вона викладала предмети “Алгебра та геометрія”, “Функціональний аналіз”, “Математична економіка”, “Теорія систем та математичне моделювання”, “ Аналіз алгоритмів”. Нею написано багато наукових публікацій  та методичних розробок.

У 2007 році на  кафедрі почали працювати асистенти Черненко О.О., Парфьонова Т.О., Ольховський Д.М., аспірантка Монахова О.В.

Захистили кандидатські дисертації: у 2005 році Роскладка О.В., в 2006 - Устьян Наталія Юріївна, в 2007 - Черненко О.О. та Романова Н.Г. Вони отримали ступінь кандидати фізико-математичних наук.

З 2006-07 н.р колектив кафедри поповнився новими співробітниками: асистентами Тур О.В, Олексійчуком Ю.Ф., лаборантами Смірновою М.В., Трофименко О.В.

В 2008 році почалася підготовка спеціалістів та магістрів тому склад кафедри збільшився і складав 23 співробітника та аспіранта з них:

3 професора:

 1. Ємець Олег Олексійович - професор, доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедрою,
 2. Лагно Віктор Іванович – професор, доктор фізико-математичних наук,
 3. Нічуговська Лілія Іванівна – професор, доктор педагогічних наук,

9  доцентів, кандидатів наук:

 1. Ємець Єлизавета Михайлівна – доцент, кандидат фізико-математичних наук,
 2. Валуйська Ольга Олексіївна - доцент, кандидат фізико-математичних наук,
 3. Роскладка Олена Володимирівна доцент, кандидат фізико-математичних наук,
 4. Роскладка Андрій Анатолійович, доцент кандидат фізико-математичних наук,
 5. Зюков Михайло Єгорович - доцент, кандидат фізико-математичних наук,
 6. Ванжа Наталія Володимирівна - доцент, кандидат педагогічних наук,
 7. Барболіна Тетяна Миколаївна - доцент, кандидат фізико-математичних наук,
 8. Черненко Оксана Олексіївна -  доцент, кандидат фізико-математичних наук,
 9. Романова Наталія Гаврилівна -  доцент, кандидат фізико-математичних наук,

1 старший викладач:

 1. Чілікіна Тетяна Василівна,

2 асистента:

 1. Тур Олена Василівна,
 2. Ємець Олександра Олегівна,

4  аспіранти:

 1. Парфьонова Тетяна Олександрівна,
 2. Монахова Оксана Віталіївна,
 3. Ольховський Дмитро Миколайович,
 4. Олексійчук Юрій Федорович,

3  лаборанта:

 1. Золотоверха Наталія Вікторівна  - старший лаборант,
 2. Смірнова Марина Вікторівна - лаборант,
 3. Трофименко Олена Володимирівна - лаборант.   

У 2008 році відбувся перший випуск бакалаврів і перший набір спеціалістів та магістрів, випуск яких відбувся у 2009 році.
У 2009 р. завідувач кафедрою ММСІ, доктору фізико-математичних аук, професору Ємцю Олегу Олексійовичу присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки.

Асистент кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Ємець Олександра Олегівна захистила кандидатську дисертацію на тему: „Розв’язування задач комбінаторної оптимізації на нечітких множинах”. Їй присвоєне звання  кандидата фізико-математичних наук.

У 2009-10н.р. на  кафедрі працювали:

1 професор:

4 доцента, кандидати наук:

 1. Ємець Єлизавета Михайлівна – доцент, кандидат фізико-математичних наук,
 2. Валуйська Ольга Олексіївна - доцент, кандидат фізико-математичних наук,
 3. Романова Наталія Гаврилівна -  доцент, кандидат фізико-математичних наук,
 4. Черненко Оксана Олексіївна -  доцент, кандидат фізико-математичних наук,

2 старших викладача:

 1. Чілікіна Тетяна Василівна,
 2. Ємець Олександра Олегівна,

3 асистента:

 1. Парфьонова Тетяна Олександрівна,
 2. Ольховський Дмитро Миколайович,
 3. Тур Олена Василівна,

1  аспірант:

2  лаборанта:

 1. Золотоверха Наталія Вікторівна  - старший лаборант,
 2. Смірнова Марина Вікторівна - лаборант.

В листопаді 2010 року успішно захистила дисертацію на тему: „Транспортні задачі комбінаторного типу, їх властивості та розв’язування” асистентка кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Парфьонова Тетяна Олександрівна та здобула степінь кандидата фізико-математичних наук.

У 2010-11н.р. на  кафедрі працювали:

1 професор:

3 доцента, кандидати наук:

 1. Валуйська Ольга Олексіївна - доцент, кандидат фізико-математичних наук,
 2. Черненко Оксана Олексіївна -  доцент, кандидат фізико-математичних наук,
 3. Романова Наталія Гаврилівна -  доцент, кандидат фізико-математичних наук,

2 старших викладача:

 1. Ємець Олександра Олегівна - кандидат фізико-математичних наук,
 2. Чілікіна Тетяна Василівна,

3 асистента:

 1. Парфьонова Тетяна Олександрівна - кандидат фізико-математичних наук,
 2. Ольховський Дмитро Миколайович,
 3. Тур Олена Василівна,

1  аспірант:

 1. Олексійчук Юрій Федорович,

2  лаборанта:

 1. Золотоверха Наталія Вікторівна  - старший лаборант,
 2. Смірнова Марина Вікторівна - лаборант.

У 2011-12н.р. на  кафедрі працювали:

1 професор:

5 доцентів, кандидатів наук:

 1. Валуйська Ольга Олексіївна - доцент, кандидат фізико-математичних наук,
 2. Черненко Оксана Олексіївна - доцент, кандидат фізико-математичних наук,
 3. Романова Наталія Гаврилівна - доцент, кандидат фізико-математичних наук,
 4. Ємець Олександра Олегівна - доцент, кандидат фізико-математичних наук,
 5. Парфьонова Тетяна Олександрівна - доцент, кандидат фізико-математичних наук,

 

2 старших викладача:

 1. Чілікіна Тетяна Василівна,
  Олексійчук Юрій Федорович,

2 асистента:

 1. Ольховський Дмитро Миколайович,
 2. Тур Олена Василівна,

2  лаборанта:

 1. Золотоверха Наталія Вікторівна  - старший лаборант,
 2. Смірнова Марина Вікторівна - лаборант.

В березні 2012 р. старший викладач кафедри Чілікіна Тетяна Василівна захистила кандидатську дисертацію на тему: „_____________________________________________
___________________________________”. Їй присвоєне звання  кандидата фізико-математичних наук.

У 2012-13н.р. на  кафедрі працюють:

1 професор:

5 доцентів, кандидатів наук:

 1. Черненко Оксана Олексіївна - доцент, кандидат фізико-математичних наук,
 2. Ємець Олександра Олегівна - доцент, кандидат фізико-математичних наук,
 3. Романова Наталія Гавриілівна - доцент, кандидат фізико-математичних наук,
 4. Парфьонова Тетяна Олександрівна - доцент, кандидат фізико-математичних наук,
 5. Чілікіна Тетяна Василівна - доцент, кандидат фізико-математичних наук,

2 старших викладача:

 1. Олексійчук Юрій Федорович,
 2. Ольховський Дмитро Миколайович,

1 асистент:

2  лаборанта:

 1. Золотоверха Наталія Вікторівна  - старший лаборант,
 2. Смірнова Марина Вікторівна - лаборант.