Дисципліни

           

В 2013/2014 навчальному році кафедра ММСІ викладає на­ступні 34 дисципліни:

I курс

Напрям 6.040302 “Інформатика”.

1. Алгебра і геометрія
2. Дискретна математика
3. Математичний аналіз
4. Організація та обробка електронної інформації
5. Програмування
6. Інформатика
7. Офісні комп’ютерні технології
8. Навчальна практика. Вступ до фаху.

IІІ курс

Напрям 6.040302 “Інформатика”.

1. Захист інформації
2. Методи оптимізації та дослідження операцій
3. Теорія систем і математичне моделювання
4. Паралельні та розподілені обчислення
5. Операційні системи та системне програмування
6. Теорія програмування
7. Математична логіка та теорія алгоритмів
8. Програмування та підтримка веб-застосувань
9. Системний аналіз та теорія прийняття рішень
10.Обчислювальні методи
11.Методика викладання математики та інформатики

IV курс

Напрям 6.040302 “Інформатика”.

1. Системи та методи прийняття рішень
2. Інтелектуальні системи
3. Елементи комбінаторної оптимізації
4. Моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів
5. Технології програмування
6. Операційні системи та системне програмування
7. Аналіз даних
8. Прикладні пакети статистичної обробки

V курс

7.04030203  «Соціальна інформатика»

1. Сучасні методи оптимізації та дослідження операцій
2. Нейронно-мережеві технології в інформатиці
3. Імітаційне моделювання, мови моделювання та імітації.
4. Аналіз алгоритмів
5. Комп’ютерний аналіз статистичних даних

V курс

8.04030203  «Соціальна інформатика»

1. Сучасні методи оптимізації та їх програмування
2. Аналіз алгоритмів
3. Методика викладання інформаційних та математичних дисциплін у ВНЗ.
4. Комп’ютерний аналіз статистичних даних
5. Нейронно-мережеві технології в інформатиці
6. Основи наукових досліджень в інформатиці

V курс

7.05010201  “Економічна кібернетика”.

1. Сучасні методи оптимізації та дослідження операцій

V курс

8.05010201  “Економічна кібернетика”.

1. Сучасні методи оптимізації та дослідження операцій