Дисципліни

           

В 2021-2022 навчальному році кафедра КНІТ  викладає 48 дисциплін для спеціальності «Комп’ютерні науки»:

Бакалаври

I курс

 1. Алгебра та геометрія
 2. Дискретна математика
 3. Математичний аналіз
 4. Організація та обробка електронної інформації
 5. Програмування І ч.1, ч.2
 6. Інтернет-технології
 7. Інформатика ч1, ч.2
 8. Навчальна практика. Вступ до фаху (Університетська освіта)

ІІ курс

Спеціальність 122 “Комп’ютерні науки”.

 1. Математична логіка
 2. Теорія ймовірностей і математична статистика
 3. Алгоритми і структури даних
 4. Архітектура обчислювальних систем
 5. Операційні системи та системне програмування
 6. Програмування ІІ
 7. Основи комп’ютерного дизайну
 8. Проектне навчання з курсу Програмування ІІ

IІІ курс

Спеціальність 122 “Комп’ютерні науки”.

 1. Методи оптимізації та дослідження операцій
 2. Програмування та підтримка веб-застосувань
 3. Системний аналіз та теорія прийняття рішень
 4. Теорія алгоритмів
 5. Теорія програмування
 6. Обчислювальні методи
 7. Проектне навчання з курсу Методи оптимізації та дослідження операцій
 8. Проектне навчання з курсу Системний аналіз та теорія прийняття рішень
 9. Елементи комбінаторної оптимізації
 10. Платформи корпоративних інформаційних систем
 11. Обробка зображень та мультимедіа

IV курс

Спеціальність 122 “Комп’ютерні науки”.

 1. Захист інформації
 2. Курсовий проект з фаху
 3. Проектування програмних систем
 4. Стандарти в інформаційних технологіях
 5. Інтелектуальні інформаційні системи
 6. Інформаційні мережі
 7. Розподілені інформаційно-аналітичні системи

Магістри

І курс

Спеціальність 122 “Комп’ютерні науки”

 1. Аналіз алгоритмів
 2. Курсовий проект з фаху
 3. Науковий семінар
 4. Методика викладання інформаційних та математичних дисциплін у ВНЗ
 5. Основи наукових досліджень в інформатиці
 6. Проектне навчання з курсу Сучасні методи оптимізації та їх програмування
 7. Сучасні методи оптимізації та їх програмування
 8. Комп’ютерний аналіз статистичних даних
 9. Нейронно-мережеві технології в інформатиці
 10. Операційні системи Unix
 11. Імітаційне моделювання, мови моделювання та імітації

Дисципліни загально університетського вибору:

 1. Алгоритми і структури даних
 2. Обробка зображень та мультимедіа

Дисципліни для інших спеціальностей:

Молодший бакалавр, бакалавр:

 1. Вища математика
 2. Вища та прикладна математика
 3. Прикладна математика
 4. Фізика