Конференції, семінари

          

Засідання секції "Комп'ютерні науки, інформаційні технології, математика та фізика"

25 квітня 2024 року в рамках конференції "Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті, відбулося засідання секції "Комп'ютерні науки, інформаційні технології, математика та фізика".

На цьому засіданні були заслухані цікаві й актуальні доповіді, які відображали передові досягнення у галузі комп'ютерних наук, інформаційних технологій, математики та фізики. Студенти, що виступали з доповідями, представили свої дослідження та висунули новаторські ідеї, що вражають своєю актуальністю та науковою значущістю.

Це засідання стало не лише платформою для обміну думками та досвідом, а й місцем взаємного навчання та натхнення. Ми пишаємося нашими студентами, які активно долучаються до наукового життя та роблять вагомий внесок у розвиток науки та освіти.

Нехай наші молоді вчені продовжують творити та дивувати нас своїми досягненнями!

          

ХLVІІ Міжнародна наукова студентська конференція "Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті"

25 квітня 2024 року студенти Освітньої програми "Комп'ютерні науки" взяли участь у ХLVІІ Міжнародній науковій студентській конференції "Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті" #ПУЕТ, що відбулася за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2023 рік.

Наші здобувачі не лише активно демонстрували свої наукові досягнення на секції "Комп'ютерні науки, інформаційні технології, математика та фізика", а і долучилися до секції "Якість вищої освіти: проблеми, виклики, перспективи" та "Патріотичне виховання в сучасному педагогічному процесі як складова національної безпеки незалежної України". Ми пишаємося нашими студентами та віримо, що їхні дослідження принесуть користь у сучасному науковому світі та сприятимуть подальшому розвитку галузі. Бажаємо їм успіхів та нових здобутків на шляху наукового й освітнього росту!

          

Участь в конференції

14 березня 2024 року здобувачі освіти бакалаврського та магістерського рівнів спеціальності «Комп’ютерні науки» та викладачі кафедри комп'ютерних наук та інформаційних технологій  взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Цифрові трансформації та інноваційні технології в економіці», яка відбувалась онлайн за ініціативи Міжнародної Академії Прикладних Наук в Ломжі (Республіка Польща) і Приватного закладу вищої освіти «Харківський технологічний університет «ШАГ» (Україна) при підтримці МОН України та партнерів. Підготовлено на конференцію було 2 тез доповідей. В результаті учасники отримали сертифікати. 

Бажаємо молодим науковцям натхнення та нових ідей!

Oksana Chernenko

David Lysenko

Kipiatkov Volodymyr

          

Участь у VIII Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції молодих учених та студентів «Новітні інформаційно-комунікаційні технології в освіті» IICTE-2023

22-23 листопада 2023 року здобувачі освіти бакалаврського та магістерського рівнів спеціальності «Комп’ютерні науки» та викладачі кафедри комп'ютерних наук та інформаційних технологій, як керівники їх наукових робіт, взяли участь у VIII  Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції молодих учених та студентів «Новітні інформаційно-комунікаційні технології в освіті» IICTE-2023, що проходила за організації Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. В цілому підготовлено 10 тез доповідей.

На пленарному засіданні виступила  доцент кафедри КНІТ Черненко Оксана Олексіївна з доповіддю на тему: «Імплементація інформаційних  технологій в освітній процес Полтавського університету економіки і торгівлі»

Бажаємо молодим науковцям натхнення та нових ідей!

          

Науково-практичний семінар
«КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

2022-23 н.р. - за результатами роботи науково-практичного семінару «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (КНІТ-2023) видано збірник:

Версткою та макетом збірника займалась старший лаборант кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій Золотоверха Наталія Вікторівна.

          

Участь викладачів та студентів кафедри Комп'ютерних наук та інформаційних технологій  у  Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції "Сучасні тенденції підготовки майбутніх фахівців у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти" 

24-25 травня  2023 року науково-педагогічні працівники кафедри комп'ютерних наук та інформаційних технологій та студенти освітньої програми 122 Комп'ютерні науки  долучилися до Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції "Сучасні тенденції підготовки майбутніх фахівців у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти" на базі Полтавського державного аграрного університету.

Гарант освітньої програми "Комп'ютерні науки" другого (магістерського) рівня вищої освіти, завідувачка кафедрою КНІТ Олена Ольховська  долучилася  до пленарного засідання з доповіддю «Дистанційні технології навчання в ПУЕТ, як засіб впровадження сучасних тенденцій підготовки фахівців». 

Викладачі та студенти спеціальності Комп'ютерні науки також прийняти участь  в засіданнях секцій: "Методолого-теоретичні та організаційно-методичні проблеми розвитку професійної освіти" та "Оптимізація освітнього простору в умовах сьогодення".

Сподіваємося на плідну роботу в рамках Всеукраїнського тижня професійної освіти та Тижня якості в ПУЕТ.

          

Семінар "Формування наукових компетентностей здобувачів  освіти Полтавської обласної Малої академії наук: 10 років інтелектуального подвижництва"

5 жовтня 2022 року завідувач кафедри Комп'ютерних наук та інформаційних технологій Олена Ольховська  долучилася до обласного семінару на тему: "Формування наукових компетентностей здобувачів  освіти Полтавської обласної Малої академії наук: 10 років інтелектуального подвижництва". Серед запрошених гостей: Директор Департаменту освіти і науки - Кончаковський Є. О., Перший заступник голови обласної ради - Лемешко О. М., Голова Постійно діючої комісії з питань освіти, науки і культури - Діденко О. Г. та інші фахівці!

Дякуємо за запрошення та можливості тримати руку на пульсі життя МАН!

          

Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ»

Із 3 травня по 13 червня 2022 року завідувачка кафедри Комп’ютерних наук та інформаційних технологій ПУЕТ Олена Ольховська долучилася до професійної програми підвищення кваліфікації, яка  розроблена Національним університетом «Одеська юридична академія»  та мала на меті проаналізувати на надати практичні поради щодо проведення освітнього процесу в умовах військового стану, враховуючи новітні науково-бґрунтовані підходи до організації навчання дорослих, досягнень психолого-педагогічних, соціальних та поведінкових наук, і спрямована на розвиток та вдосконалення юридичної, психолого-педагогічної, комунікативної, інформаційно-комунікаційної компетентностей, а також практичних умінь і навичок інтерактивної взаємодії та професійно-особистісного розвитку для підвищення ефективності професійного спілкування та здійснення педагогічної діяльності. 

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

          

Науково-практичний семінар
«КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

2021-222 н.р. за результатами роботи науково-практичного семінару «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (КНІТ-2022) видано збірник:

Версткою та макетом збірника займалась старший лаборант кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій Золотоверха Наталія Вікторівна.

          

Викладачі кафедри Комп’ютерних наук та інформаційних технологій ПУЕТ Кошова Оксана та Парфьонова Тетяна разом колегою з кафедри Бухгалтерського обліку і аудиту Прохар Наталією взяли участь у міжнародній науковій події, яка відбулася з 24 по 28 травня 2022 року у рамках проекту Erasmus+KA1 та провели насичений тиждень у Powislanska Szkola Wyzsza. У межах заходу відбувся обмін досвідом та співпраця у рамках програм міжнародної мобільності Erasmus+, обговорення перспективи подальшої кооперації. Викладачі взяли участь в освітньому ярмарку (4th Higher Education Fair 2022), на якому було гідно представлено наш університет, та у міжнародній науковій конференції «9th International Scientific Conference «Faces of Prosperity».

Загалом, представники ПУЕТ під час "Міжнародного тижня" прийняли участь у трьох важливих подіях:

          

VI ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ «НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ»

24-25 листопада 2021 р. на фізико-математичному факультеті Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка відбулася VІI Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція молодих учених та студентів «Новітні інформаційно-комунікаційні технології в освіті», яку організовувала  кафедра математичного аналізу та інформатики.

Студент четвертого курсу спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» Собіборець Олександр взяв участь у науково-практичній Інтернет-конференції.

Пленарне засідання було проведено в онлайн-режимі.

З вітальним словом до учасників звернулася ректорка університету професорка Марина Гриньова, яка закцентувала увагу на важливості дослідження питань використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті та побажала плідної роботи учасникам конференції.

На пленарному засіданні обговорили особливості формування ІКТ - компетентності учасників освітнього процесу в сучасних умовах, можливості використання мобільних технологій в освіті, перспективи використання сучасних технологій доповненої реальності, проблеми інтеграції платформ дистанційного навчання в заклади освіти, новітні тенденції розробки електронних освітніх ресурсів і використання вільного програмного забезпечення.

Фундаментальні виступи учасників, цікаві дискусії, різноманіття напрямів наукових розвідок засвідчили актуальність заявленої проблематики і перспективність подальших досліджень у сфері використання новітніх інформаційно-комунікаційних технології в освіті.

          

Досвід, співпраця, продуктивна взаємодія

9–10 липня 2021 року  викладачі кафедри КНІТ  к. ф.-м. н. Ольховська Олена, доценти Черненко Оксана, Чілікіна Тетяна взяли участь у Міжнародній науковій  конференції «Математика, фізика, механіка, астрономія, інформатика та кібернетика: питання продуктивної взаємодії» ( Влоцлавек, Республіка Польща)

Учасники конференції отримали сертифікат із зазначенням обсягу підвищення кваліфікації (15 годин - 0,5 кредита ECTS).

Вітаємо та бажаємо успіхів і подальшої плідної наукової роботи!!!

          

Наукова робота кафедри ММСІ

Кафедра математичного моделювання та соціальної інформатики проводить активну наукову та організаційну роботу.

За період з 2010 р. кафедра провела вісім щорічних науково-практичних конференцій «Інформатика та системні науки (ІСН)» та три наукових семінари «Комбінаторна оптимізації та нечіткі множини (КОНЕМ)».

Збірники праць конференцій та семінарів можна переглянути у сховищі наукових робіт кафедри http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/67

З другої половини 2017-18 н.р. на кафедрі постійно проходить науково-практичний семінар «Комбінаторна оптимізація і прикладна математика».

Вже проведено шість таких семінарів (шостий випуск готується до друку):

Назва

Доступ

1

Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2018): матеріали науково-практичного семінару. Випуск 1 / За ред. Ємця О.О. – Полтава: Кафедра ММСІ ПУЕТ, 2018. – 64 с.

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6563

2

Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2018): матеріали науково-практичного семінару. Випуск 2 / за ред. Ємця О.О. – Полтава: Кафедра ММСІ ПУЕТ, 2018. – 27 с.

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6987

3

Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2019): матеріали науково-практичного семінару. Випуск 3 / за ред. Ємця О.О. – Полтава: Кафедра ММСІ ПУЕТ, 2019. – 83 с.

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/7048

4

Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2019): матеріали науково-практичного семінару. Випуск 4 / за ред. Ємця О.О. – Полтава: Кафедра ММСІ ПУЕТ, 2019. – 37 с.

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/7528

5

Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2020): матеріали науково-практичного семінару. Випуск 5 / за ред. Ємця О.О. – Полтава: Кафедра ММСІ ПУЕТ, 2020. – 63 с.

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/8339

          

Науково-практичний семінар
«Комп’ютерні науки та прикладна математика»

За результатами роботи науково-практичного семінару «Комп’ютерні науки та прикладна математика» (КНіПМ-2020) видано збірник праць:

Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2020): матеріали науково-практичного семінару. Випуск 5 / за ред. Ємця О.О. – Полтава: Кафедра ММСІ ПУЕТ, 2020. – 63 с. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/8339.

Верстка та макет збірника за безпосередньої участі старшого лаборанту кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Золотоверхою Наталією Вікторівною.

Запрошуємо до перегляду!

          

Науково-практичний семінар
«Комп’ютерні науки та прикладна математика»

За результатами роботи науково-практичного семінару «Комп’ютерні науки та прикладна математика» (КНіПМ-2019) видано збірник праць:

Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2019): матеріали науково-практичного семінару. Випуск 4 / за ред. Ємця О.О. – Полтава: Кафедра ММСІ ПУЕТ, 2019. – 37 с. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/7528.

Верстка та макет збірника були виконані старшим лаборантом кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Золотоверхою Наталією Вікторівною.

Запрошуємо ознайомитися з публікаціями
студентів та викладачів кафедри!

          

Міжкафедральний науковий семінар

15 жовтня 2019 р. на базі Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка відбувся міжкафедральний науковий семінар.

Участь в семінарі прийняв завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Полтавського університету економіки і торгівлі, д. фіз.-матем. н., проф., Ємець Олег Олексійович.

На семінарі були представлені результати наукових досліджень завідувача кафедри математичного аналізу та інформатики Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка, к. фіз.-матем. н., доц., Барболіної Тетяни Миколаївни.

Наукові інтереси дослідниці зосереджені на комбінаторній оптимізації в умовах стохастичної невизначеності, комбінаторній оптимізації на розміщеннях.

          

Науково-практичний семінар
«Комп’ютерні науки та прикладна математика»
(КНіПМ-2019)

В 2018-19 навчальному році кафедра математичного моделювання та соціальної інформатики за результатами роботи науково-практичного семінару «Комп’ютерні науки та прикладна математика» (КНіПМ-2019) видала збірник праць:

Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2019): матеріали науково-практичного семінару. Випуск 3 / За ред. Ємця О. О. – Полтава: Кафедра ММСІ ПУЕТ, 2019. – 83 с. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/7048.

Макет та верстка збірника були здійснені старшим лаборантом кафедри ММСІ Золотоверхою Наталією Вікторівною.

Запрошуємо бажаючих ознайомитись зі збірником!

          

Науковий семінар

3 квітня 2019 р. на кафедрі математичного моделювання та соціальної інформатики пройшов науковий семінар.

Результати своїх наукових досліджень представляла завідувачка кафедри математичного аналізу та інформатики Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка, к. ф.-м. н., доц., Барболіна Тетяна Миколаївна.

Наукові інтереси дослідниці зосереджені на комбінаторній оптимізації в умовах стохастичної невизначеності.

Участь в семінарі прийняли викладачі кафедри.

          

Науковий семінар

14 березня 2019 р. на кафедрі математичного моделювання та соціальної інформатики відбувся науковий семінар.

Результати своєї кандидатської дисертації представляла Маций Ольга Борисівна.


Виступає Маций Ольга Борисівна

Тема дисертації – «Математичне моделювання та методи оптимізації замкнених маршрутів в задачах транспортного типу».

Робота подається на здобуття ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Математичне моделювання та обчислювальні методи».

Науковий керівник – завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення Житомирського державного технологічного університету, д.т.н., проф., Панішев Анатолій Васильович.


Слухачі семінару

          

Науково-практичний семінар
«Комп’ютерні науки та прикладна математика»

В 2018 році кафедра математичного моделювання та соціальної інформатики за результатами роботи науково-практичного семінару «Комп’ютерні науки та прикладна математика» (КНіПМ-2018) видала збірник праць:

Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2018): матеріали науково-практичного семінару. Випуск 2 / за ред. Ємця О.О. – Полтава: Кафедра ММСІ ПУЕТ, 2018. – 27 с. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6987.

Верстка та макет збірника були виконані старшим лаборантом кафедри ММСІ Золотоверхою Наталією Вікторівною.

Запрошуємо всіх бажаючих
ознайомитися з публікаціями студентів та викладачів кафедри!

          

Міжнародна наукова конференція
«Математичне моделювання, оптимізація і інформаційні технології»

12-16 листопада 2018 р. у Державному університеті Молдови (м. Кишинів) пройшла Міжнародна наукова конференція «Математичне моделювання, оптимізація і інформаційні технології».

Конференція зібрала вчених в галузі математичного моделювання з Австрії, Грузії, Молдови, Норвегії, Росії та України.

Участь в конференції в якості члена програмного комітету, а також зі стендовими доповідями «Комбинаторная оптимизация на размещениях», «Оптимизация линейной функции на размещениях: детерминированные и стохастические задачи» прийняв завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики ПУЕТ, д. ф.-м. н., проф. Ємець Олег Олексійович.

Співавторами першої доповіді виступили професор кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики, к. ф.-м. н., проф. Ємець Єлизавета Михайлівна, доцент кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики, к. ф.-м. н., доц. Ємець Олександра Олегівна, аспірант кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Поляков Іван Михайлович.

Співавтором другої доповіді виступила завідувач кафедри математичного аналізу та інформатики Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка, к. ф.-м. н., доц. Барболіна Тетяна Миколаївна.

          

Науково-практичний семінар
«Комп’ютерні науки та прикладна математика»
(КНіПМ-2018)

В 2017-18 навчальному році кафедра математичного моделювання та соціальної інформатики за результатами роботи науково-практичного семінару «Комп’ютерні науки та прикладна математика» (КНіПМ-2018) видала збірник праць:

Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2018): матеріали науково-практичного семінару. Випуск 1 / За ред.. Ємця О. О. – Полтава: Кафедра ММСІ ПУЕТ, 2018. – 64 с. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6563.

Кропітка праця по укладенню та комплектуванню збірника була здійснена старшим лаборантом кафедри ММСІ Золотоверхою Наталією Вікторівною.

Збірку розміщено в репозитарії ПУЕТ.


Старший лаборант кафедри
Золотоверха Наталія Вікторівна

Запрошуємо всіх бажаючих ознайомитися з публікаціями
студентів та викладачів кафедри!

          

Наукова робота кафедри ММСІ

Кафедра математичного моделювання та соціальної інформатики проводить плідну наукову та організаційну роботу.

За період з 2010 р. кафедра провела вісім щорічних науково-практичних конференцій «Інформатика та системні науки (ІСН)» та три наукових семінари «Комбінаторна оптимізації та нечіткі множини (КОНЕМ)».

За результатами конференцій та семінарів були опубліковані збірники праць, переглянути які можна в депозитарії наукових праць кафедри http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/67

А з другої половини 2017-18 навчального року на кафедрі працює постійно діючий науково-практичний семінар «Комбінаторна оптимізація і прикладна математика». За півроку підготовлено, заслухано та опубліковано 13 доповідей студентів зі своїми керівниками (http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6563).


Назва

Режиму доступу

1

Інформатика та системні науки (ІСН-2017) // Інформатика та системні науки (ІСН-2017): матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, (м. Полтава, 16-18 березня 2017 р.) / за ред. Ємця О.О. – Полтава: ПУЕТ, 2017. – 333 с.

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5798

2

Інформатика та системні науки (ІСН-2016): матеріали VІI Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (м. Полтава, 10-12 березня 2016 р.) / за ред. О. О. Ємця. - Полтава: ПУЕТ, 2016. – 362 с.

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/3676

3

Інформатика та системні науки (ІСН-2015): матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (м. Полтава, 19-21 березня 2015 р.) / За ред. д. ф.-м. н., проф. О. О. Ємця. – Полтава: ПУЕТ, 2015. – 402 с.

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/2616

4

Інформатика та системні науки (ІСН-2014): матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (м. Полтава, 13–15 березня 2014 р.) / за ред. О.О. Ємця. – Полтава: ПУЕТ, 2014. – 335 с.

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/1942

5

Інформатика та системні науки (ІСН-2013): матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 21–23 березня 2013 р.) / за ред. О.О. Ємця. – Полтава: ПУЕТ, 2013. – 323 с.

http://dspace.puet.edu.ua//handle/123456789/1552

6

Інформатика та системні науки (ІСН-2012): матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 1-3 березня 2012 р.) / За ред. д. ф.-м. н., проф. О. О. Ємця. – Полтава: ПУЕТ, 2012. – 267 с.

http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/1005

7

Інформатика та системні науки (ІСН-2011): матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 17-19 березня 2011 р.) / За ред. д. ф.-м. н., проф. О. О. Ємця. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – 355 с.

http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/1004

8

Інформатика та системні науки (ІСН-2010): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 18-20 березня 2010 р.) / За ред. д. ф.-м. н., проф. О. О. Ємця. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2010. – 214 с.

http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/1113

9

Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини (КОНеМ-2013): матеріали IІІ Всеукраїнського наукового семінару (м. Полтава, 30-31 серпня 2013 р.) / за ред. О.О. Ємця. – Полтава: ПУЕТ, 2013. – 87 с.

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/1900

10

Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини (КОНеМ-2012): матеріали ІІ Всеукраїнського наукового семінару (м. Полтава, 7-8 вересня 2012 р.) / За ред. д. ф.-м. н., проф. О. О. Ємця. – Полтава: ПУЕТ, 2012. – 84 с.

http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/1051

11

Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини (КОНеМ-2011): матеріали Всеукраїнського наукового семінару (м. Полтава, 26-27 серпня 2011 р.) / За ред. д. ф.-м. н., проф. О. О. Ємця. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – 118 с.

http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/1013

Запрошуємо всіх бажаючих ознайомитися з матеріалами конференцій!

          

VІ Міжнародна науково-практична конференція
«Advanced Information Systems and Technologies»

16-18 травня 2018 р. на базі Сумського державного університету відбулась VІ Міжнародна наукова конференція «Advanced Information Systems and Technologies».

Конференція пройшла у формі вебінару.

Участь в ній в якості члена програмного комітету та учасника прийняв завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики, д. ф.-м. н., проф. Ємець Олег Олексійович, якій представив на конференції дві доповіді.

Першу – зі студентом 4-ого курсу спеціальності «Інформатика» Сивоконем Олександром – «The simulator on the topic «Land and Doig method» of the distance learning course «Optimization methods and operations research»: development and software realization». Це перша доповідь на конференцію такого рівня студента ІТішника ПУЕТ.

Другу – у співпраці з завідувачем кафедри інформатики та математичного аналізу Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка, к. ф.-м. н., доц. Барболіною Тетяною Миколаївною – «Branch and bound method for solving of linear stochastic combinatorial optimization problem on arrangements».

          

V Міжнародна науково-практична конференція
«Сучасні інформаційні системи та технології»

17-19 травня 2017 р. в Сумському державному університеті відбулась V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні системи та технології» (AIST-2017).

Участь в конференції в якості члена програмного комітету та учасника прийняв завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики (ММСІ) Полтавського університету економіки і торгівлі, д.ф.-м.н., проф. Ємець Олег Олексійович.

На конференції, що проходила у формі вебінару, була представлена спільна з завідувачем кафедри математичного аналізу та інформатики Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка, к.ф.-м.н., доц. Барболіною Тетяною Миколаївною доповідь «About properties of linear stochastic optimization problems on arrangements».

Друга доповідь «About the simplex form of the polyhedron of arrangements» була презентована спільно з доцентом кафедри ММСІ ПУЕТ, к.ф.-м.н., доц. Ємець Олександрою Олегівною та аспірантом цієї кафедри Поляковим Іваном Михайловичем.

Ознайомитись за матеріалами конференції можна за посиланням http://aist.sumdu.edu.ua.

          

VIІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
«Інформатика та системні науки»

16–18 березня 2017 р.у Полтавському університеті економіки і торгівлі» відбулася VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Інформатика та системні науки» (ІСН–2017).

Конференція проводилась під егідою

Співорганізатори конференції:

Напрями конференції:

 1. Теоретичні основи інформатики і кібернетики.
 2. Математичне моделювання і обчислювальні методи.
 3. Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.
 4. Системний аналіз і теорія оптимальних рішень.
 5. Інформатизація та кооперація.
 6. Сучасна проблематика підготовки фахівців з комп’ютерних наук та інформаційних технологій, прикладної математики, системного аналізу.

Конференція викликала значну цікавість в наукових колах, про що свідчить статистика конференції:

Учасники конференції:

За результатами роботи конференції планується видати збірник тез, який буде розміщено в репозитарії.

Проведення конференції «Інформатика та системні науки» є яскравим свідченням, що Полтавський університет економіки і торгівлі – лідер з інформаційних технологій у навчальних і наукових дослідженнях у регіоні та в Україні загалом.


Конференцію відкриває проректор з наукової роботи ПУЕТ, д.т.н., проф.. Гаркуша С.В.
В президії: завідувач кафедри вищої та прикладної математики Української інженерно-педагогічної академії, д. ф.-м. н., проф., Литвин О.М.; завідувач відділу економічної кібернетики Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, д. ф.-м. н., с. н. с., Донець Г.П.; завідувач методів негладкої оптимізації відділу Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН Україні, д.ф.-м.н., с.н.с., Стецюк П.І


Привітання з 60-річчям завідувача кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики ПУЕТ, д.ф.-м.н., проф. Ємця О.О. від Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України та програмного комітету конференції


Привітання з 60-річчям завідувача кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики ПУЕТ, д.ф.-м.н., проф. Ємця О.О. від Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України та програмного комітету конференції


Виступає завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики ПУЕТ, д.ф.-м.н., проф. Ємець О.О. з доповіддю «Метод гілок та меж в комбінаторній, нечіткій та інтервальній оптимізації: огляд робіт полтавських дослідників»


Доповідає завідувач методів негладкої оптимізації відділу Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН Україні, д.ф.-м.н., с.н.с., Стецюк П.І.


Учасники конференції
(Зліва направо: аспірант Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, Стовба В.О.; представники Житомирського державного технологічного університету: Таценко В.О., к.ф.-.м.н., проф. Яремчук С.І., Шупіков О.А.)


Виступає аспірантка Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця) Калініченко Т.С. з доповіддю «Побудова моделі афілійованості»


Учасники конференції
(Зліва направо: завідувач кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем Українського державного хіміко-технологічного університету, д.ф.-м.н., проф. Косолап А.І.; завідувачка кафедри математичного аналізу та інформатики Полтавського національного педагогічного університету, к.ф.-м.н., доц., Барболіна Т.М.)

          

Завершення реєстрації на конференцію
«Інформатика та системні науки» (ІСН-2017)

Завершилась реєстрація учасників VІIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформатика та системні науки» (ІСН–2017).

В конференції беруть участь представники 44 організацій Азербайджану, Узбекистану, України та Франції з таких організацій, як:

На конференцію представлено близько 80 доповідей.

Усього в конференції приймають участь близько 120 учасників з 21 міста Азербайджану, Узбекистану, України та Франції: Баку, Вінниця, Дніпро, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Кам’янець-Подільськ, Київ, Краматорськ, Кременчук, Луцьк, Львів, Наманган, Нансі, Нахічевань, Одеса, Полтава, Рівне, Старобільськ, Ужгород, Харків

Серед учасників:

          

VIІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
«Інформатика та системні науки»

16-18 березня 2017 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбудеться VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Інформатика та системні науки" (ІСН-2017).

Тематичні напрями конференції:

1. Теоретичні основи інформатики і кібернетики.
2. Математичне моделювання і обчислювальні методи.
3. Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.
4. Системний аналіз і теорія оптимальних рішень.
5. Інформатизація та кооперація.
6. Сучасна проблематика підготовки фахівців з комп’ютерних наук та інформаційних технологій, прикладної математики, системного аналізу.

Завантажити інформаційний лист на українській мові

Загрузить информационный лист на русском языке

The information bulletin (CS&SS-2017)

          

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція
молодих учених та студентів
«Новітні інформаційно-комунікаційні технології в освіті»

16-17 листопада 2016 р. відбулась ІV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів «Новітні інформаційно-комунікаційні технології в освіті» (IICTE-2016)

Участь в конференції в якості члена програмного комітету взяв завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Полтавського університету економіки і торгівлі, д. ф.-м. н, проф. Ємець Олег Олексійович.

          

IV Міжнародна науково-практична конференція
«Сучасні інформаційні системи та технології»

25-27 травня 2016 р. в Сумському державному університеті відбулась IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні інформаційні системи та технології» (AIST-2016).

Участь в конференції як член програмного комітету та як учасник прийняв завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Полтавського університету економіки і торгівлі, д.ф.-м.н., проф. Ємець Олег Олексійович.

На конференції, що походила у формі вебінару, була представлена спільна з завідувачем кафедри математичного аналізу та інформатики Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка, к.ф.-м.н., доц. Барболіною Тетяною Миколаївною доповідь «Linear-fractional combinatorial optimization problems: models and solving».

          

6-та міжнародна наукова конференція
«Математичне моделювання, оптимізація і інформаційні технології»

22-25 березня 2016 р. в Академії транспорту, інформатики і комунікацій (м. Кишинів, Молдова) пройшла 6-та міжнародна наукова конференція «Математичне моделювання, оптимізація і інформаційні технології», присвячена 10-річчю співробітництва Академії транспорту, інформатики і комунікацій та Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України.

Конференція зібрала вчених в галузі математичного моделювання з Білорусії, Грузії, Молдови, Польщі та України.


Учасники конференції

Участь в конференції в якості члена програмного комітету, а також з доповідями «Властивості задач комбінаторної оптимізації на розбиттях: дерева евклідових розбиттів», «Решение задач комбинаторной оптимизации дробно-линейных функций на размещениях методом построения лексикографической эквивалентности» прийняв завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики ПУЕТ, д. ф.-м. н., проф. Ємець Олег Олексійович.

Співавторами першої доповіді виступили завідувач кафедри економічної кібернетики, к. ф.-м. н., проф. Ємець Єлизавета Михайлівна та доцент кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики, к. ф.-м. н., доц. Ємець Олександра Олегівна.

Співавтором другої доповіді виступила завідувач кафедри математичного аналізу та інформатики Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка, к. ф.-м. н., доц. Барболіна Тетяна Миколаївна.

Під час конференції було домовлено про спільні трьохсторонні наукові дослідження Полтавського університету економіки і торгівлі, Академії транспорту, інформатики і комунікацій та Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України.

          

VIІ Всеукраїнська науково-практична конференція
«Інформатика та системні науки»

10–12 березня 2016 р. у Вищому навчальному закладі «Полтавський університет економіки і торгівлі» відбулася VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Інформатика та системні науки» (ІСН–2016).

Конференція проводилась під егідою

Співорганізатори конференції:

Напрями конфренції:

 1. Теоретичні основи інформатики і кібернетики.
 2. Математичне моделювання і обчислювальні методи.
 3. Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.
 4. Системний аналіз і теорія оптимальних рішень.
 5. Інформатизація та кооперація.
 6. Сучасна проблематика підготовки фахівців з комп’ютерних наук та інформаційних технологій, прикладної математики, системного аналізу.

Конференція викликала значний інтерес в наукових колах, про що свідчить статистика конференції:

Учасники конференції:

За результатами роботи конференції планується видати збірник тез, який буде розміщено в репозитарії.

Проведення конференції «Інформатика та системні науки» є яскравим свідченням, що Полтавський університет економіки і торгівлі – лідер з інформаційних технологій у навчальних і наукових дослідженнях у регіоні та в Україні загалом.


Відкриває конференцію проректор ПУЕТ С. В. Гаркуша
(Зліва направо: завідувач кафедри математичного моделювання Полтавського університету економіки і торгівлі, д. ф.-м. н., проф. Ємець О. О.; завідувач кафедри системного аналізу і управління НТУ «Харківський політехнічний університет», д. т. н., проф., Куценко О. С.; завідувач кафедри вищої та прикладної математики Української інженерно-педагогічної академії, д. ф.-м. н., проф., Литвин О. М.; проректор з наукової роботи Полтавського університету економіки і торгівлі, д. т. н., Гаркуша С. В.)


Відкриття конференції
(Зліва направо: доценти кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики ПУЕТ, к. ф.-м. н., доц. Парфьонова Т. О., к. ф.-м. н., Олексійчук Ю. Ф., к. ф.-м. н., доц. Ольховський Д. М.; завідувач сектору розробки електронних засобів навчання, к. ф.-м. н., Ольховська О. В.; перший проректор ПУЕТ, д. е. н., проф. Рогоза М. Є.)


Привітання із 70-річчям завідувача кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем Українського державного хіміко-технологічного університету, д. ф.-м. н., професора Косолапа Анатолія Івановича. Завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики ПУЕТ, д. ф.-м. н., професор Ємець Олег Олексійович дарує йому посібники з грифом МОН, підготовлені викладачами кафедри
(Зліва направо: завідувач відділу методів негладкої оптимізації Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАНУ, д. ф.-м. н., с. н. с., Стецюк П. І.; завідувач кафедри вищої та прикладної математики Української інженерно-педагогічної академії, д. ф.-м. н., проф., Литвин О. М,; завідувач відділу економічної кібернетики Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАНУ, д. ф.-м. н., с. н. с., Донець Г. П.)


Виступає завідувач кафедри математичного аналізу та інформатики Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, к. ф.-м. н., доц. Барболіна Т. М. зі спільною доповіддю із завідувачем кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики ПУЕТ, д. ф.-м. н., проф. Ємцем О. О. «Оптимізаційні задачі на розміщеннях: властивості і розв’язування»


Учасники конференції
(Зліва направо: асистент Національного гірничого університету Станіна О. Д.; професор Національного гірничого університету, к. ф.-м. н., доц. Ус С. А.; завідувач кафедри інформаційних систем Українського державного хіміко-технологічного університету, д. т. н., проф., Зеленцов Д. Г.; аспіранти Українського державного хіміко-технологічного університету Коструб Р. Г., Денисюк О. Р.; доцент кафедри математики Національного університету «Києво-Могилянська академія», к. ф.-м. н., доц. Щестюк Н.Ю.)

          

Завершення реєстрації на конференцію
«Інформатика та системні науки»
(ІСН-2016)

Завершилась реєстрація учасників VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформатика та системні науки» (ІСН–2016).

В конференції беруть участь представники 51 організації Азербайджану, Молдови, Росії та України з таких організацій, як:

На конференцію представлено 110 доповідей. Усього в конференції приймають участь 190 учасників з 20 міст Азербайджану, Молдови, Росії та України: Баку, Вінниця, Дніпропетровськ, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Київ, Кіровоград, Львів, Москва, Нахічевань, Одеса, Полтава, Слов’янськ, Старобільськ, Тирасполь, Ужгород, Харків, Хмельницький, Чернівці.

Серед учасників:

     • 32 доктора наук:

     • 57 кандидатів наук, 2 Ph. D.;
     • 28 аспірантів;
     • 26 студентів (з яких 9 з ПУЕТу, в тому числі студенти-іноземці з Нігерії, що навчаються в ПУЕТ)

          

VІI Всеукраїнська науково-практична конференція
«Інформатика та системні науки»

10-12 березня 2015 рокуПолтавському університеті економіки і торгівлі відбудеться VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Інформатика та системні науки" (ІСН-2016).

Тематичні напрями конференції:

 1. Теоретичні основи інформатики і кібернетики.
 2. Математичне моделювання і обчислювальні методи.
 3. Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.
 4. Системний аналіз і теорія оптимальних рішень.
 5. Інформатизація та кооперація.
 6. Сучасна проблематика підготовки фахівців з комп’ютерних наук та інформаційних технологій, прикладної математики, системного аналізу.

Завантажити інформаційний лист на українській мові

Загрузить информационный лист на русском языке

The information bulletin (CS&SS-2016)

          

VІ Всеукраїнська науково-практична конференція
«Інформатика та системні науки»

19–21 березня 2015 р. Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» відбулась VІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Інформатика та системні науки» (ІСН–2015).

Конференція проводилась під егідою

Співорганізатори конференції:

Конференція працювала за напрямами:

 1. Теоретичні основи інформатики і кібернетики.
 2. Математичне моделювання і обчислювальні методи.
 3. Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.
 4. Системний аналіз і теорія оптимальних рішень.
 5. Інформатизація та кооперація.
 6. Сучасна проблематика підготовки фахівців з інформатики, прикладної математики, системного аналізу та комп’ютерних інформаційних технологій.

Конференція викликала значний інтерес в наукових колах, про що свідчить статистика конференції:

Серед учасників:

Матеріали конференції розміщені в університетському репозитарії (завантажити перелік посилань ). За результатами роботи конференції планується видати збірник тез, який буде розміщено в репозитарії.

Проведення конференції «Інформатика та системні науки» є яскравим свідченням, що Полтавський університет економіки і торгівлі – лідер з інформаційних технологій у навчальних і наукових дослідженнях в регіоні та в Україні загалом.


Відкриття конференції
(Зліва направо: завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики ПУЕТ, д. ф.-м. н., проф., О. О. Ємець; ректор ПУЕТ, д. і. н., проф., О. О. Нестуля; завідувач відділу економічної кібернетики Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАНУ, д. ф.-м. н., с. н. с., Г. П. Донець; завідувач відділу методів негладкої оптимізації Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАНУ, д. ф.-м. н., с. н. с., П. І. Стецюк)


Учасники конференції
(Зліва направо: завідувач кафедри математичного аналізу та інформатики Полтавського національного педагогічного університет ім. В. Г. Короленка, к. ф.-м. н., доц., Т. М. Барболіна; професор кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем Українського державного хіміко-технологічного університету, д. ф.-м. н., проф., А. І. Косолап; аспірантка Українського державного хіміко-технологічного університету А. О. Довгопола)


Учасники конференції
(Зліва направо: старший науковий співробітник Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАНУ, к. т. н., О. О. Кряжич; заступник директора з наукової роботи Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАНУ, д. т. н., проф., чл.-кор, О. М. Трофимчук; доцент кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики ПУЕТ, к. ф.-м. н., доц., Т.О. Парфьонова)


Учасники конференції
(Зліва направо: науковий співробітник Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАНУ Л. П. Ушакова; старший науковий співробітник Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАНУ, к. т. н., В. О. Васянін)


Учасники конференції
(Зліва направо: доцент кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики ПУЕТ, провідний інженер-програміст сектора розробки електронних засобів навчання ПУЕТ, к. ф.-м. н., Д. М. Ольховський; завідувач сектора розробки електронних засобів навчання ПУЕТ О. В. Ольховська; професор кафедри економічної кібернетики ПУЕТ, к. ф.-м. н., проф. Є. М. Ємець, професор кафедри економічної кібернетики ПУЕТ, д. т. н, д. е. н., С. К. Рамазанов)


Учасники конференції
(Зліва направо: декан факультету інформаційно-комп’ютерних технологій Житомирського державного технологічного університету, к. т. н., А. В. Морозов, аспірант Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України О. В. Фесюк)


Доповідає завідувач кафедри вищої та прикладної математики Української інженерно-педагогічна академії, д. ф.-м. н., проф. Олег Миколайович Литвин


Доповідає доцент кафедри вищої та прикладної математики Української інженерно-педагогічна академії, к. ф.-м. н., доц. Олеся Петрівна Нечуйвітер з доповіддю «Обчислення інтегралів від швидкоосцилюючих функцій багатьох змінних у випадку різних інформаційних операторів»


Виступає з доповіддю доцент кафедри вищої та прикладної математики Української інженерно-педагогічна академії, к. ф.-м. н., доц. Юлія Ігорівна Першина з доповіддю «Метод знаходження точок розриву першого роду функції однієї змінної»


Виступає Andrzej Jarynowski (Молдавський державний університет) зі спільної доповіддю з Andrzej Buda (Інститут ядерної фізики Польської академії наук) «Agent-based modeling, complex networks and system dynamics – practical approaches». Синхронний переклад забезпечує старший викладач кафедри української та іноземних мов Світлана Олегівна Ємець

          

Завершення реєстрації на конференцію
«Інформатика та системні науки» ІСН-2015

Завершилась реєстрація учасників VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформатика та системні науки» (ІСН)–2015.

В конференції приймають участь представники 50 організації Азербайджану, Білорусії, Молдови, Польщі, Росії та України з таких організацій, як:

На конференцію представлено більше 110 доповідей. Усього в конференції приймають участь 160 учасників з 26 міст Азербайджану, Білорусії, Молдови, Польщі, Росії та України: Баку, Бердянськ, Вінниця, Гродно, Грозний, Дніпропетровськ, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Київ, Кишинів, Кіровоград, Краків, Краматорськ, Львів, Маріуполь, Мелітополь, Москва, Одеса, Полтава, Рівне, Санкт-Петербург, Старобільськ, Харків, Хмельницький, Черкаси.

Серед доповідачів:

          

VІ Всеукраїнська науково-практична конференція
«Інформатика та системні науки»

 

19-21 березня 2015 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбудеться VІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Інформатика та системні науки" (ІСН-2015).

Тематичні напрями конференції:

 1. Теоретичні основи інформатики і кібернетики.
 2. Математичне моделювання і обчислювальні методи.
 3. Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.
 4. Системний аналіз і теорія оптимальних рішень.
 5. Інформатизація та кооперація.
 6. Сучасна проблематика підготовки фахівців з інформатики, прикладної математики, системного аналізу та комп’ютерних інформаційних технологій.

Завантажити інформаційний лист на українській мові

Загрузить информационный лист на русском языке

Download the information bulletin (English version)

          

Участь в конференції
«Новітні інформаційно-комунікаційні технології в освіті»

19-20 листопада 2014 р. на базі Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка відбулась ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів «Новітні інформаційно-комунікаційні технології в освіті», співорганізатором якої виступив Полтавський університет економіки і торгівлі.

Участь в конференції прийняли викладачі кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики ПУЕТ: завідувач кафедри, д.ф.-м.н., проф., Олег Олексійович Ємець, який, зокрема,  є учасником програмного комітету,  та доцент кафедри, к.ф.-м.н, доц. Олександра Олегівна Ємець.

ПУЕТ, як відомо, є лідером з інформаційних технологій, і один з семи ВУЗів країни, якому за рішенням МОН України дозволено навчати студентів за заочно-дистанційною формою навчання. В тому числі студенти мають можливість навчатися заочно-дистанційно в ПУЕТ і на спеціальності «Інформатика».

Викладачі кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики ПУЕТ, яка є випускаючою для студентів спеціальності «Інформатика», поділилися досвідом створення дистанційного навчального курсу з дисципліни «Алгоритми і структури даних» та наповнення його інтерактивними технологіями, зокрема, використанням програм-візуалізаторів для абстрактних структур даних та алгоритмів. Візуалізація дозволяє краще зрозуміти суть представлення інформації та роботу алгоритмів, і є критично важливою при самостійному вивченні дисципліни.

          

Участь в XXIV Міжнародній науковій конференції
«Проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності»
(PDMU-2014)

1-5 вересня 2014 р. в Чеському Рудольці (Чеська республіка) за ініціативи Київського національного університету ім. Тараса Шевченка та Університету оборони (м. Брно, Чеська республіка) в асоціації з Міжнародним інститутом прикладного системного аналізу (Австрія), Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, корпорацією «Ноосфера» відбулась XXIV Міжнародна конференція «Проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності» (PDMU-2014).

Участь в науковій конференції прийняли викладачі кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики ПУЕТ – завідувач кафедри, д. ф.-м. н., проф. Ємець Олег Олексійович та доцент кафедри, к. ф.-м. н., доц. Ємець Олександра Олегівна, які представили доповідь «Uncertain Linear Systems of Inequalities: Strong Solvability and Strong Feasibility».

Загалом на конференції було представлено більше 100 доповідей науковців з 10 країн світу: Австралії, Азербайджану, Голландії, Грузії, Ірландії, Канади, Польщі, Сполучених штатів Америки, України, Чехії.


Під час конференції


Учасники конференції PDMU-2014

          

Участь в конференції

14-16 травня 2014 р. на базі Сумського державного університету пройшла ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні інформаційні системи та технології» (AIST-2014), до якої в якості учасника програмного комітету було залучено завідувача кафедри математичного моделювання Полтавського університету економіки і торгівлі, д. ф.-м. н., проф. Ємця Олега Олексійовича.

Матеріали інтернет-конференції представлені на сайті конференції http://aist.sumdu.edu.ua/main/

          

4-та міжнародна наукова конференція
«Математичне моделювання, оптимізація і інформаційні технології»

25-28 березня 2014 р. в Академії транспорту, інформатики і комунікацій (м. Кишинів, Молдова) відбулася 4-та міжнародна наукова конференція «Математичне моделювання, оптимізація і інформаційні технології», присвячена 15-річчю Академії транспорту, інформатики і комунікацій та 50-річчю кандидатської дисертації відомого українського вченого в галузі кібернетики, академіка Наума Зуселевича Шора.

Конференція зібрала вчених в галузі математичного моделювання з Молдови, Німеччини, Польщі, Росії, Румунії, України та Швейцарії.

Участь в конференції прийняли науковці Полтавського університету економіки і торгівлі: завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики, д. ф.-м. н., проф. Ємець Олег Олексійович; професор кафедри економічної кібернетики, к. ф.-м. н., доц. Ємець Єлизавета Михайлівна; доцент кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики, к. ф.-м. н., доц. Ємець Олександра Олегівна. Остання виступила із спільної доповіддю «Нечеткие линейные системы неравенств: слабая разрешимость и слабая допустимость».


Відкриття конференції.
Виступає ректор Академії транспорту, інформатики і комунікацій, д.т.н.., проф. Соломон Дмитро Ілліч


Виступає завідувач відділу методів негладкої оптимізації Інституту кібернетики НАН України, д.ф.-м.н., с.н.с.,  Стецюк Петро Іванович


Виступає професор кафедри математичного моделювання Новосибірського державного університету ,д. ф.-м. н., проф. Шарий Сергій Петрович з доповіддю «Разрешимость интервальных уравнений и идентификация при интервальной неопределенности в данных»


Виступає д.ф.-м.н., професор Молдавської академії економічних знань Дмитро Замбицький

          

V Всеукраїнська науково-практична конференція
«Інформатика та системні науки»

13-15 березня 2014 р. в Полтавському університеті економіки і торгівлі пройшла V Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Інформатика та системні науки» (ІСН–2014).

В конференції прийняли участь 161 учасник з 24 міст Азербайджану, Молдови, Росії, Сполучених штат Америки та України з 41 організації.

Серед учасників:

– директор Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова Національної академії наук України, академік НАН України І. В. Сергієнко;
– директор Інституту кібернетики Національної академії наук Азербайджану,академік НАН Азербайджану Т. А. Алієв;
– 24 доктора наук;
– 42 кандидата наук, 4 Ph. D.;
– 22 аспіранта;
– 37 студентів (з яких 22 з ПУЕТ).

Серед доповідачів 6 лауреатів Державної премії в галузі науки і техніки.


Відкриття конференції
(Зліва направо: завідувач кафедрою математичного моделювання та соціальної інформатики ПУЕТ, д.ф.-м.н., проф., Олег Олексійович Ємець; проректор з наукової роботи і міжнародних зв’язків, к.е.н., проф. Ольга Василівна Карпенко; завідувач відділу економічної кібернетики Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, д.ф.-м.н., с.н.с., Георгій Панасович Донець; завідувач кафедрою вищої та прикладної математики Української інженерно-педагогічної академії, д.ф.-м.н., проф., Олег Миколайович Литвин)


Виступає завідувач відділу методів негладкої оптимізації Інституту кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН України, д.ф.-м.н., с.н.с., Петро Іванович Стецюк


Учасники конференції
(Зліва направо: завідувач сектору розробки дистанційних засобів навчання ПУЕТ, Олена Володимирівна Ольховська; завідувач кафедри математичного аналізу та інформатики Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка, к.ф.-м.н., доц., Тетяна Миколаївна Барболіна; проф. кафедри математичного аналізу та інформатики Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка, к.ф.-м.н., проф., Олександр Савич Мельниченко)

Цьогорічна, ювілейна, конференція присвячена 10-річчю кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Полтавського університету економіки і торгівлі.

За ці роки кафедрою:

– опубліковано 10 монографій,
– підготовлено 10 кандидатів наук зі спеціальності «Теоретичні основи інформатики та кібернетики» та 5 доцентів,
– опубліковано 5 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки,
– опубліковано більше 110 наукових фахових статей з сучасних проблем інформаційних технологій та більше 250 наукових публікацій.

Завідувач кафедри, д. ф.-м. н., проф. Олег Олексійович Ємець в колективі провідних вчених України отримав в 2009 р. Державну премію в галузі науки і техніки за цикл праць «Розробка нових математичних моделей, методів та інформаційних технологій розв’язування задач оптимізації, керування, цифрової обробки сигналів та захисту інформації».

Проведення конференції – ще одне свідчення того, що Полтавський університет економіки і торгівлі є визнаним лідером з інформаційних технологій в навчальних і наукових дослідженнях в регіоні та в Україні в цілому.

          

Завершення реєстрації на конференцію
«Інформатика та системні науки» ІСН-2014

Завершилась реєстрація учасників на ювілейну V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформатика та системні науки» (ІСН)–2014.

В конференції приймають участь представники 38 організацій Азербайджану, Молдови, Росії, Сполучених штат Америки та України з таких організацій, як:

– ВАТ "Наукове виробниче об’єднання Ангстрем" (м. Москва);
– Вінницький кооперативний інститут;
– ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»;
– ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
– Донецький національний університет;
– Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;
– Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова Національної академії наук України (м. Київ);
– Інститут кібернетики Національної академії наук Азербайджану (м. Баку);
– Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України (м. Київ);
– Інститут технічних проблем магнетизму Національної академії наук України (м. Київ);
– Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України (м. Дніпропетровськ);
– Іркутський державний університет (м. Іркутськ, м. Братськ);
– Київський національний університет ім. Т.Шевченка;
– Кіровоградський національний технічний університет;
– Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад. Степана Дем’янчука (м. Рівне);
– Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України (м. Київ);
– Московський державний університет ім. М. В. Ломоносова;
– Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;
– Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
– Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»;
– Національний університет «Львівська політехніка»;
– Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне);
– Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя;
– Обчислювальний центр ім. А. О. Дородніцина Російської академії наук (м. Москва);
– Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка;
– Полтавський університет економіки і торгівлі;
– Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського;
– Приазовський державний технічний університет (м. Маріуполь);
– Придністровський державний університет ім. Т. Г. Шевченка (м. Тирасполь, Молдова);
– Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ);
– Рівненський державний гуманітарний університет;
– Таврійський державний агротехнологічний університет (м. Мелітополь);
– Українська інженерно-педагогічна академія (м. Харків);
– Український державний хіміко-технологічний університет (м. Дніпропетровськ);
– Харківський національний автомобільно-дорожній університет;
– Харківський національний університет радіоелектроніки;
– Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича;
– University of Illinois (м. Чикаго).

На конференцію представлено 107 доповідей. Усього в конференції приймають участь 153 учасника з 22 міста Азербайджану, Молдови, Росії, Сполучених штат Америки та України: Баку, Братськ, Вінниця, Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Іркутськ, Київ, Кіровоград, Львів, Мелітополь, Ніжин, Маріуполь, Москва, Полтава, Рівне, Тирасполь, Ужгород, Харків, Чернівці, Чикаго.

Серед доповідачів:

• академік НАН України І. В. Сергієнко, директор Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова Національної академії наук України;

• адемік НАН Азербайджану Т. А. Алієв, директор Інститут кібернетики Національної академії наук Азербайджану;

• 24 доктора наук:

- Т. А. Алієв – Інститут кібернетики Національної академії наук Азербайджану;
- Є. В. Бодянський – Харківський національний університет радіоелектроніки;
- І.Г. Брітченко – Полтавський університет економіки і торгівлі;
- А.П. Власюк – Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад. Степана Дем’янчука;
- В.А. Вишинський – Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова Національної академії наук України;
- Г.П. Донець – Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова Національної академії наук України;
- О.О. Ємець – Полтавський університет економіки і торгівлі;
- В. К. Задірака – Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова Національної академії наук України;
- В.А. Заславський – Київський національний університет ім. Т.Шевченка;
- А. О. Каргін – Донецький національний університет;
- А.І. Косолопал – Український державний хіміко-технологічний університет;
- Б.І. Кузнецов – Інститут технічних проблем магнетизму Національної академії наук України;
- О.В. Кузьмін – Іркутський державний університет;
- О.С. Куценко – Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
- О.М. Литвин – Українська інженерно-педагогічна академія;
- Г.И. Луцький – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»;
- Т.Б. Нікітіна– Інститут технічних проблем магнетизму Національної академії наук України;
- О. К. Нусратов – Інститут кібернетики Національної академії наук Азербайджану;
- Г.Н. Семенцов – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;
- І. В. Сергієнко – Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова Національної академії наук України;
- Д.В. Стефанишин – Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України;
- П.І. Стецюк – Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова Національної академії наук України;
- А.Д. Тевяшев – Харківський національний університет радіоелектроніки;
- Н.К. Тимофієва – Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України.

• 42 кандидата наук, 4 Ph. D.;

• 20 аспірантів;

• 33 студента (з яких 22 з ПУЕТ).

Серед доповідачів 6 лауреатів Державної премії в галузі науки і техніки.

Сьогорічна конференція є ювілейною, п’ятою. Загалом за п’ять років в конференції прийняло участь більше 700 учасників з Азербайджану, Білорусії, Молдови, Росії, Сполучених штатів Америки, Узбекистану, України. За цей час було опубліковано, заслухано більше 500 доповідей.

          

Науковий семінар

21 січня 2014 р. на кафедрі математичного моделювання та соціальної інформатики Полтавського університету економіки та торгівлі відбувся науковий семінар, на якому виступила аспірантка кафедри спеціалізованих комп`ютерних систем Українського державного хіміко-технологічного університету (м. Дніпропетровськ) Перетятько Анастасія Сергіївна, яка представила результати своєї дисертації «Напіввизначена оптимізація для розв’язку загальних квадратичних задач».

Мета виступу – апробація результатів кандидатської дисертації. Захист дисертації планується за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи». Науковий керівник – д. ф.-м. н., проф., с.н.с, професор кафедри спеціалізованих комп`ютерних систем Українського державного хіміко-технологічного університету Косолап Анатолій Іванович.

На семінарі були присутні викладачі та аспіранти кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики ПУЕТ – д. ф.-м. н., проф., завідувач кафедри Ємець Олег Олексійович, к. ф.-м. н., доцент Чілікіна Тетяна Василівна, к. ф.-м. н., доц., доцент Парфьонова Тетяна Олександрівна, к. ф.-м. н., доц., доцент Ємець Олександра Олегівна, к. ф.-м. н. Ольховський Дмитро Миколайович, старший викладач Олексійчук Юрій Федорович, здобувач Леонова Марія Володимирівна; спеціалісти сектору розробки електроних засобів навчання: завідувач сектору Ольховська Олена Володимирівна, інженери- програмісти – Данилейко Богдана Петрівна, Литвиненко Олександр Сергійович, Моргун Максим Юрійович; науковий керівник аспірантки – д ф.-м. н., проф., Косолап Анатолій Іванович.

          

13-15 березня 2014 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбудеться V Всеукраїнська науково-практична конференція "Інформатика та системні науки" (ІСН -2014).

Тематичні напрями конференції:

 1. Теоретичні основи інформатики і кібернетики.
 2. Математичне моделювання і обчислювальні методи.
 3. Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.
 4. Системний аналіз і теорія оптимальних рішень.
 5. Інформатизація та кооперація.
 6. Сучасна проблематика підготовки фахівців з інформатики, прикладної математики, системного аналізу та комп’ютерних інформаційних технологій.

Завантажити інформаційний лист на українській мові

Загрузить информационный лист на русском языке

Download information list

          


Фото з сайту http://www.to39.rosreestr.ru/kadastr/about_fgu/newskp/4364245/

2 листопада 2013 р. завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Полтавського університету економіки і торгівлі, д. ф.-м. н., проф. Ємець Олег Олексійович прийняв участь у якості голови у міжкафедральному семінарі засіданні, що проходило в Українській інженерно-педагогічній академії, в м. Харків.

Мета засідання – представлення докторських дисертацій докторантів з фізико-математичних наук зі спеціальності «01.05.02 – Математичне моделювання» Нечуйвітер Олесі Петрівні та Першиної Юлії Ігорівні. Науковий керівник: завідувач кафедри вищої та прикладної математики Українській інженерно-педагогічній академії, д. ф.-м. н., проф. Литвин Олег Миколайович.

У засіданні семінару крім членів кафедри вищої та прикладної математики УІПА прийняли участь:

– д. т. н., проф. кафедри вищої математики Національного технічного університету «Харківського політехнічного інституту» Григор'єв О.Л.;
– д. ф.-м. н., проф. кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій Харківського національного університету будівництва та архітектури Сизова Н. Д.;
– д. ф.-м. н., проф. кафедри математичної фізики Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна Гандель Ю.В.;
– д. т. н., проф., професор кафедри вищої математики Національного технічного університету «Харківського політехнічного інституту» Ванін В. А.;
– д. ф.-м. н., керівник ООО «Магістр ЛТД», ИМК Коваль Ф. Ф.;
– к. ф.-м. н., доц. кафедри вищої математики Національного технічного університету «Харківського політехнічного інституту» Кулик С. І.

Учасники семінару одностайно підтримали дисертації та рекомендували їх до захисту.

          


Фото з сайту http://uk.wallpapersus.com/

29-31 жовтня 2013 р. в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка відбулася ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи».

В роботі конференції, в якості члена програмного комітету, прийняв участь завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Полтавського університету економіки і торгівлі, д. ф.-м. н., проф. Ємець Олег Олексійович.

          

Науковий семінар

24 жовтня 2013 р. на кафедрі математичного моделювання та соціальної інформатики пройшов науковий семінар, на якому виступала аспірантка кафедри інформаційних технологій Запорізького національного університету Тодоріко Ольга Олексіївна, яка представила результати свого дисертаційного дослідження «Математична модель представлення слів, призначена для пошуку за схожістю та зіставлення записів».

Мета виступу – представлення кандидатської дисертації. Захист дисертації планується за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи». Науковий керівник – д. т. н., проф., декан математичного факультету Запорізького національного університету Гоменюк Сергій Іванович.

На семінарі були присутні викладачі та аспіранти кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики та економічної кібернетики ПУЕТ – д. ф.-м. н., проф., завідувач кафедри Ємець Олег Олексійович, к. ф.-м. н., доцент Чілікіна Тетяна Василівна, к. ф.-м. н., доц., доцент Парфьонова Тетяна Олександрівна, к. ф.-м. н., доц., доцент Ємець Олександра Олегівна, старший викладач Олексійчук Юрій Федорович, здобувач Леонова Марія Володимирівна, к. ф.-м. н., доц., професор кафедри економічної кібернетики Ємець Єлизавета Михайлівна – та спеціалісти сектору розробки навчальних веб-ресурсів і відео студій дистанційного відділу центру дистанційного навчання ПУЕТ: завідувач сектору Ольховська Олена Володимирівна, інженери програмісти – Данилейко Богдана Петрівна, Литвиненко Олександр Сергійович, Моргун Максим Юрійович.

Наукові семінари кафедри проходять кожний четвер, на них аспіранти кафедри та науковці з інших вищих навчальних закладів представляють свої наукові результати для критичного обговорювання. Серед них – Олексійчук Юрій Федорович, який незабаром збирається захищати кандидатську дисертацію в Інституті кібернетики ім. В. М. Глушкова НАНУ. Тема дисертації – «Комбінаторні задачі оптимізації потоку в мережі і методи їх розв’язування». Спеціальність – 01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики». Науковий керівник – к. ф.-м. н., доц., професор кафедри економічної кібернетики Ємець Єлизавета Михайлівна.

          

25-27 вересня 2013 р. в м. Циттау, Німеччина, в Інституті технологічних процесів, автоматизації процесів і приладобудуванні Університету прикладних наук Циттау/Гьорліца відбулася наукова конференція «20th East West Zittau Fuzzy-Colloquium».

Участь в конференції взяли науковці кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Полтавського університету економіки та торгівлі: завідувач кафедри, д. ф.-м. н., проф. Ємець Олег Олексійович, доцент кафедри, к. ф.-м. н., доц., Ємець Олександра Олегівна, які представили доповідь «Weak Solvability and Weak Feasibility of Systems of Linear Equations with Data in the Form of Fuzzy Sets».

Для участі в конференції німецької стороною було надано гранти.

Загалом колоквіум об’єднав вчених з західної та східної Європи (Німеччини, України, Іспанії, Польщі, Росії, Словенії, Чехії), а також Японії.

В рамках колоквіуму дослідникам було прочитано дві лекції: вченим R. Seising з Європейського центру м’яких обчислень, М'єрес, Іспанія, «The Uncertain and the Imprecise in Science – A Historical-Philosophical View»; дослідником N. Sano з Університету Шідзуока Санджо, Японія.


Відкриття конференції (фото з сайту http://ipm.hszg.de)


Доповідь Ємця Олега Олексійовича та Ємець Олександри Олегівни


Ємець Олег Олексійович задає питання Радивоненко Ользі Сергіївні


Учасники конференції (фото з сайту http://ipm.hszg.de)

Цьогорічний візит продовжив довготривале співробітництво науковців кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики з німецькими університетами.

Співробітництво розпочалося у 2003 р., коли 1-5 вересня д. ф.-м. н., проф. Ємець Олег Олексійович відвідав м. Мюнхен і виступив з доповіддю «Some Application of Interval Geometry for constructing a Mathematical Model for the Task of Packing Multi-Coloured Rectangulars» на конференції «International GMM Workshop on «Guranteed Error-Bounds for the Solution of Nonlinear Problems in Applied Mathematics». Для участі в конференції німецькою стороною була надана фінансова підтримка.

Починаючи з 2010 р., науковці кафедри щорічно отримують гранти від Інституту технологічних процесів, автоматизації процесів і приладобудуванні Університету прикладних наук Циттау/Гьорліца для участі в наукових конференціях «East West Zittau Fuzzy-Colloquium».

          

30 вересня – 4 жовтня 2013 р. в Кацивелі пройшла ювілейна 40-ва міжнародна наукова конференція «Питання оптимізації обчислень (ПОО-XL)», присвячена 90-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова.

Участь в конференції взяли науковці Полтавського університету економіки та торгівлі: завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики, д. ф.-м. н., проф. Ємець Олег Олексійович; завідувач сектору розробки навчальних веб-ресурсів і відео студій дистанційного відділу центру дистанційного навчання Ольховська Олена Володимирівна, які представили доповідь «Розв’язування задач комбінаторної оптимізації ігрового типу».


Виступає д. ф.-м. н., проф. Ємець Олег Олексійович

Організатором конференції виступив Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України.

Кафедра математичного моделювання та соціальної інформатики підтримує тісні зв’язки з Інститутом кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України. Між Інститутом кібернетики та Полтавським університетом економіки і торгівлі діє договір про співробітництво, в рамках якого:

Результат спільної роботи колективу вчених у складі:

Тісна співпраця Полтавського університету економіки та торгівлі з Інститутом кібернетики ім. В. М. Глушкова НАНУ забезпечує підготовку фахівців з інформатики в ПУЕТ на найвищому рівні якості.

          

30-31 серпня 2013 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбувся ІІІ Всеукраїнський науковий семінар «Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини» (КОНеМ-2013).

Семінар проводився під егідою Міністерства освіти і науки України; Національної академії наук України; Центральної спілки споживчих товариств України; Української Федерації Інформатики.

Співорганізаторами семінару виступили Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України; Інститут проблем машинобудування імені А. М. Підгорного Національної академії наук України; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Семінар працював за напрямами:

 1. Комбінаторна оптимізація та суміжні питання.
 2. Нечіткі множини: теорія, застосування.
 3. Сучасні проблеми оптимізації та невизначеності в прийнятті рішень.
 4. Сучасні проблеми комбінаторики.

Загалом в семінарі з доповідями та тезами взяли участь: 2 члени-кореспонденти НАН України, 12 докторів наук, 17 кандидатів наук. Всього 44 учасників з 11 міст України, Росії та Білорусії (Дніпропетровськ, Запоріжжя, Ірпінь, Київ, Луганськ, Львів, Мінськ, Москва, Полтава, Твер, Харків). Серед доповідачів – 4 лауреатів Державної премії в галузі науки і техніки. Серед учасників - 4 аспірантів.

В рамках семінару к. т. н., професором Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля Плотніковим А. Д. було представлено результати наукових досліджень, поданих до докторської дисертації; старшим викладачем Полтавського університету економіки та торгівлі Олексійчуком Ю. Ф. було представлено результати кандидатської дисертації.


Виступає д. ф.-м. н., с.н.с., завідувач відділу економічної кібернетики Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України Донець Георгій Панасович. В президії (зліва направо): д. ф.-м. н., проф., завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики ПУЕТ Ємець Олег Олексійович; к. е. н., проф., проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків ПУЕТ Карпенко Ольга Василівна; д. т. н., проф., завідувач відділу методів комбінаторної оптимізації та інтелектуальних інформаційних технологій Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України Гуляницький Леонід Федорович


Виступає к. т. н., професор Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля Плотніков Анатолій Дмитрович


Учасники семінару. Другий день

          

Завершилась реєстрація учасників IІI Всеукраїнського наукового семінару «Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини» (КОНеМ-2013).

В семінарі приймають участь закордонні учасники:

А також представники 15 організацій України, а саме:

В семінарі приймають участь 42 учасників з 10 міст України, Росії та Білорусії Серед них:

2 члена-кореспондента НАН України:

12 докторів наук:

16 кандидатів наук;

3 аспірантів.

Серед доповідачів – 5 лауреатів Державної премії в галузі науки і техніки.

          

24-28 червня 2013 р. в м. Новосибірськ відбулася Міжнародна конференція «Дискретная оптимизация и исследование операций» (DOOR-2013). Організаторами конференції виступили Інститут математики ім. С. Л. Соболева Сибірського відділення Російської академії наук, Новосибірський державний університет, Асоціація математичного програмування.

В конференції прийняли участь викладачі кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики: завідувач кафедри, д. ф.-м. н., проф. Ємець Олег Олексійович, доцент кафедри, к. ф.-м. н., доц. Ємець Олександра Олегівна з тезами «Оптимизация на размещениях с единичной суммой».

З тезами можна ознайомитися за адресою: http://math.nsc.ru/conference/door/2013

          

На базі Сумського державного університету 21-24 травня 2013 року пройшла Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні інформаційні системи та технології» (AIST-2013), до якої в якості учасника програмного комітету було залучено завідувача кафедри математичного моделювання Полтавського університету економіки і торгівлі, д. ф.-м. н., проф. Ємця Олега Олексійовича.

Ознайомитися з матеріалами конференції можна на сайті конференції http://aist.sumdu.edu.ua/main/

          

30-31 серпня 2013 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбудеться ІІІ Всеукраїнський науковий семінар "Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини" (КОНеМ-2013), організовує семінар кафедра математичного моделювання та соціальної інформатики.

Тематичні напрями семінару:

 1. Комбінаторна оптимізація та суміжні питання.
 2. Нечіткі множини: теорія, застосування.
 3. Сучасні проблеми оптимізації та невизначеності в прийнятті рішень.
 4. Сучасні проблеми комбінаторики.

Завантажити інформаційний лист на українській мові

Загрузить информационный лист на русском языке

          

21-23 березня 2013 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі пройшла ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформатика та системні науки» (ІСН-2013).

Конференція викликала значний інтерес в наукових і педагогічних колах, про це свідчить різноманіття представлених доповідей та кількість учасників:

– 43 вищих навчальних закладів, науково-дослідних організацій та інших закладів Азербайджану, Росії, Узбекистану, України; з них 31 вітчизняна організація та 12 закордонних;
– 154 учасника з 25 міст Азербайджану, Росії, Узбекистану, України (Баку, Вінниця, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Іркутськ, Київ, Красноярськ, Луганськ, Луцьк, Львів, Мелітополь, Миргород, Москва, Одеса, Пенза, Полтава, Рівне, Самарканд, Севастополь, Сімферополь, Смоленськ, Твер, Харків, Хмельницький, Чернівці). Серед них: член-кореспондент НАН України В. К. Задірака; 20 докторів наук, 53 кандидатів та Ph. D.; 7 лауреатів Державної премії в галузі науки і техніки. Серед учасників 23 аспіранта, 33 студента. Усього – 108 доповідей.

Із матеріалами конференції можна ознайомитись за адресою: http://dspace.puet.edu.ua//handle/123456789/1552

Відео репортаж з конференції можна переглянути на сайті телевізійної служби «Місто»: http://www.misto-tv.poltava.ua/news/14001/


Проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Полтавського університету економіки і торгівлі, к.е.н., проф. Карпенко Ольга Василівна відкриває конференцію


Пленарне засідання


Фото на згадку після підведення підсумків конференції

          

Завершилась реєстрація учасників IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформатика та системні науки» (ІСН) – 2013.

В конференції приймають участь представники 43 організацій Азербайджану, Росії, Узбекистану та України, а саме:

На конференцію представлено 106 доповідей. Усього в конференції приймає участь 153 учасника з 25 міст Азербайджану, Росії, Узбекистану та України.

Серед доповідачів:

 • 19 докторів наук:

 • 51 кандидат наук; 2 Ph.D.;

 • 23 аспіранта;

 • 33 студента (з яких 25 з ПУЕТ).

Серед доповідачів 7 лауреатів Державної премії в галузі науки і техніки.

          

21-23 березня 2013 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбудеться ІV Всеукраїнська науково-практична конференція "Інформатика та системні науки" (ІСН-2013).

Теоретичні напрями конференції:

 1. Теоретичні основи інформатики і кібернетики.
 2. Математичне моделювання і обчислювальні методи.
 3. Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.
 4. Системний аналіз і теорія оптимальних рішень.
 5. Інформатизація та кооперація.
 6. Сучасна проблематика підготовки фахівців з інформатики, прикладної математики, системного аналізу та комп’ютерних інформаційних технологій.

Завантажити інформаційний лист на українській мові.

Загрузить информационный лист на русском языке.

          

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів «Новітні інформаційно-комунікаційні технології в освіті»

На базі Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка, 21-22 листопада 2012р., пройшла Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів «Новітні інформаційно-комунікаційні технології в освіті» (ПСТЕ-2012), до якої в якості учасника організаційного комітету було залучено завідувача кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Полтавського університету економіки і торгівлі, д.ф.-м.н., проф. Ємця Олега Олексійовича.

Робота конференції проходила за секціями:

 1. Використання інформаційних технологій в організації дистанційного навчання.
 2. Використання вільного програмного забезпечення в навчальному процесі.
 3. Формування інформаційної культури та компетентності вчителів.
 4. Комп’ютерна творчість учнів та студентів.

В конференції прийняла участь доцент кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Чілікіна Тетяна Василівна і представила доповідь на тему: «Використання системи Moodle для дистанційної форми навчання».

          

11-13 жовтня 2012 р. в Запорізькому національному університеті пройшов Міжнародний науковий семінар «Дискретна математика та її застосування у економіко-математичному моделюванню та інформаційних технологіях», присвячений 75-річчю професора кафедри економічної кібернетики, д. ф.-м. н., Віталія Опанасовича Перепелиці.

Участь в семінарі прийняли науковці Полтавського університету економіки та торгівлі: завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики, проф., д. ф.-м. н., Ємець Олег Олексійович; професор кафедри економічної кібернетики, доц., к. ф.-м. н., Ємець Єлизавета Михайлівна; старший викладач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Олексійчук Юрій Федорович. Останній представив їх спільну доповідь «Комбінаторна задача знаходження максимального потоку».

          

17-21 вересня 2012 р. в м. Брно (Чеська республіка) пройшла XX Міжнародна конференція «PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES» (PDMU-2012).

Конференція об’єднала вчених з Австралії, Австрії, Азербайджану, Білорусії, Голландії, Мальти, Нігерії, Польщі, Росії, Сирії, США, Туреччини, України, Франції, Чехії, Швеції.

Полтавський університет економіки і торгівлі був представлений науковцями кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики: завідувачем кафедри, д. ф.-м. н., проф., Ємцем Олегом Олексійовичем та доцентом кафедри, к. ф.-м. н. Ємець Олександрою Олегівною. Остання виступила з їх спільною доповіддю «About the Problem of Growing of a Discrete Fuzzy Number Carrier during Algebraic Operations».


Відкриває конференцію О. Г. Наконечний, голова програмного комітету, д. ф.-м. н., проф., лауреат Державної премії в галузі науки та техніки, завідувач кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень Київського національного університету імені Тараса Шевченка


В рамках культурної програми – екскурсія до столиці Чехії Праги

          

7-8 вересня 2012 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбувся ІІ Всеукраїнський науковий семінар „Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини”-2012.

Загалом в семінарі з доповідями та тезами взяли участь: 2 члени-кореспонденти НАН України, 11 докторів наук, 13 кандидатів наук. Всього 38 учасників з 12 міст України, Росії та Білорусії. Серед доповідачів – 6 лауреатів Державної премії в галузі науки і техніки. Серед учасників - 7 аспірантів.

В рамках семінару д.т.н., професором, завідувачем відділу методів комбінаторної оптимізації та інтелектуальних інформаційних технологій Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, Гуляницьким Леонідом Федоровичем було прочитано лекцію «Класифікація алгоритмів комбінаторної оптимізації».


Співголова програмного комітету, ректор Полтавського університету економіки і торгівлі, д. і. н., проф., Нестуля Олексій Олексійович відкриває семінар.


Виступає завідувач відділу методів комбінаторної оптимізації та інтелектуальних інформаційних технологій Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, д. т. н., проф., Гуляницький Леонід Федорович.


З доповіддю виступає завідувач відділу економічної кібернетики Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, д. ф.-м. н., с. н. с. Донець Георгій Панасович.


Учасники семінару.

          

5-7 вересня 2012 року у м. Циттау (Німеччина) в Інституті технологічних процесів, автоматизації процесів и приладобудування університету прикладних наук Цитау/Гьорліца відбувся 19th East West Zittau Fuzzy Kolloquium.

Участь в колоквіумі взяли вчені з Німеччини, Польщі, Росії, Словаччини, України, Чеської республіки. Полтавський університет економіки і торгівлі представляли науковці кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики: завідувач кафедри, д. ф.-м. н., проф. Ємець Олег Олексійович та доцент, к. ф.-м. н. Ємець Олександра Олегівна, яка зробила їх спільну доповідь «Fuzzy Optimization by a Branch and Bound Method».

Учасники колоквіуму мали можливість презентувати свої наукові доробки та спільно обговорити, а також прослухати лекції: «Fuzzy Systems Modeling: Development, Critique and New Directions», яку прочитав E. Huellermeier (Philipps University Marburg, Німеччина); «Mathematical Properties of Implicative Fuzzy Rule-Based Systems», яку представив Martin Stepnicka (University of Ostrava, Чеська республіка).


Виступає проф. W. Kaestner (Інститут технологічних процесів, автоматизації процесів і приладобудування університету прикладних наук Цитау/Гьорліца, Німеччина).


Ємець Олександра Олегівна в Інституті технологічних процесів, автоматизації процесів и приладобудування університету прикладних наук Цитау/Гьорліца.


Заступник декана факультету технологій, Ph. D., Aleksandra Mrela (Kujawy and Pomorze University in Bydgoszcz, Польща) та к. ф.м. н., доцент кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики, Ємець Олександра Олегівна на офіційному прийомі мером м.Цитау учасників колоквіуму.

          

18-23 июня 2012 г. в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова прошел Одиннадцатый международный научный семинар «Дискретная математика и ее приложения», посвященный 80-летию со дня рождения академика О. Б. Лупанова.

Участие в семинаре приняли д. ф-.м. н., проф. Емец О. А., к. ф-.м. н. Емец Е. М., Олексийчук Ю. Ф., к. ф.-м. н. Емец А. О., представив доклады: «Комбинаторная задача нахождения максимального потока», «К оптимизации на размещениях», с которыми выступили Олексийчук Юрий Федорович и Емец Александра Олеговна.

          

19-23 марта 2012 года в г. Кишиневе (Республика Молдова) прошла 3-я международная научная конференция «Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии», посвященная 75-летию со дня рождения академика НАН Украины Наума Зуселевича Шора.

В конференции приняли участие преподаватели кафедры математического моделирования и социальной информатики с тезисами:

Емец О.А., Емец А.О., Парфёнова Т.А. Оптимизация на нечетких множествах методом ветвей и границ.

Емец О. А., Емец Е. М., Олексийчук Ю. Ф. Методы решения задачи нахождения максимального потока с дополнительными комбинаторными ограничениями.

          

1-3 березня 2012 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі пройшла ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформатика та системні науки» (ІСН-2012). Конференція викликала значний інтерес в наукових і педагогічних колах, про це свідчить кількість учасників:

38 вищих та середніх навчальних закладів, науково-дослідних організацій та інших закладів України і Білорусі;

136 учасників з 15 міст України та Білорусії, серед них академік НАН України М.З. Згуровський; член-кореспондент НАН України Ю.Г. Стоян; 19 докторів наук, 45 кандидатів; 9 лауреатів Державної премії в галузі науки і техніки. Серед учасників 13 аспірантів, 38 студентів. Усього – 96 доповідей.

          

18-19 лютого 2012 року на базі ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» вперше в Україні відбувся ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій для учнів загальноосвітніх навчальних закладів 10 та 11 класів, що стали переможцями на районному етапі.

Співорганізаторами цієї олімпіади з боку ПУЕТ виступила кафедра математичного моделювання та соціальної інформатики.

Метою проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з  інформаційних технологій є стимулювання творчого самовдосконалення учнів, зацікавлення їх у поглибленому вивченні інформатики; виявлення та розвиток обдарованих учнів, сприяння розвитку алгоритмічного мислення у школярів, підвищення інтересу до інформаційних технологій

          

22-29 вересня 2011 року в Кацивелі пройшла Міжнародна молодіжна математична школа «Питання оптимізації обчислень» (ПОО-XXXVII).

Доповідь на математичній школі на тему «Деякі властивості операцій суми та лінійного порядку для нечітких чисел з дискретним носієм» зробила к.ф.-м.н., доцент кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Полтавського університету економіки і торгівлі, Ємець Олександра Олегівна. Доповіді також представили науковці кафедри: завідувач кафедри, д.ф.-м.н., проф. Ємець Олег Олексійович; асистент Ольховський Дмитро Миколайович, аспірантка Ольховська Олена Володимирівна.

Крім доповідей в рамках математичної школи проводилися лекції з актуальних питань оптимізації обчислень провідними вченими України та зарубіжжя.


Виступає чл.-кор. НАНУ, д.ф.-м.н, проф. Задірака Валерій Костянтинович


Виступ д.ф.-м.н., проф. Литвина Олега Миколайовича з лекцією на тему «Інтерлінація та інтерфлетація функцій: теорія та застосування»


Виступ д.т.н., проф., академіка Академії Наук Вищої школи України Бейка Івана Васильовича з лекцією на тему «Сучасні проблеми математичного моделювання і оптимального керування»


Виступ д.т.н., проф., академіка Української Академії Інформатики Гарбарчука Володимира Івановича з лекцією на тему «Методи багатокритеріальної оптимізації в конфліктних ситуаціях»


Виступ к.ф.-м.н., с.н.с. Стецюка Петра Івановича з лекцією на тему «Субградиентные методы с преобразованием пространства для минимизации овражных функций»


Виступ с.н.с., д.ф.-м.н. Семенової Наталія Володимирівни з лекцією на тему «Коректність векторних задач дискретної оптимізації»

          

6-9 вересня 2011 року в Німеччині в місті Циттау в університеті прикладних наук Циттау відбувся 18th East West Zittau Fuzzy Colloquium, участь в якому прийняла доцент кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Полтавського університету економіки і торгівлі, к.ф.-м.н., Ємець Олександра Олегівна. Загалом, на колоквіум було запрошено близько 40 молодих науковців з 7 країн: Польщі, Росії, Словенії, Словаччини, Чехії, України, Німеччині. Мета колоквіуму – ознайомити науковців з головними проблемами та тенденціями в дослідженнях, пов’язаних з нечіткими множинами та нечіткої логікою. Колоквіум проходив у формі літньої школи – учасникам були прочитані лекції провідними вченими, а саме:

1. Prof. Sokolov.
National Aerospace University, Kharkiv, Ukraine.
Chaos in Dynamical Systems.

2. Prof. Ch.Ament
Technical University Illmenau, Germany.
System Analysis.

3. Dr. A. Seeliger.
University Applied SciencesZittau/Goerlitz, IPM, Germany.
Image Processing and Machine Learning.

4. Dr. R.Mikut.
Karlsruhe Institute of Technology, Germany.
Data Mining for Automation in Biology and Medical Engineering.

5. Prof. R.Kruse, Dr. Ch. Moewes.
University “Otto-von-Gericke”, Magdeburg, Germany.
Temporal Data Mining.

6. Prof. Osmera.
Brno Rechnical University, Czech Republic.
Evolutionary Optimization of Controllers – Basic Principles.

В рамках колоквіуму німецькій стороні було передено угоду про співробітництво з ПУЕТ.


Один з корпусів університету прикладних наук Циттау/Гьорліц


Фото 2
Один з корпусів університету прикладних наук Циттау/Гьорліц


Учасники колоквіуму. На передньому плані Ємець Олександра Олегівна.


Лекція професора Соколова О.Ю. з Національного аерокосмічного університету Харкова на тему «Chaos in Dynamical Systems».


Лекція професора Ch.Ament з Technical University Illmenau, Germany, на тему «System Analysis».


Лекція доктора A. Seeliger з University Applied Sciences Zittau/Goerlitz, IPM, Germany, на тему «Image Processing and Machine Learning».


Лекція доктора R.Mikut з Karlsruhe Institute of Technology, Germany, на тему «Data Mining for Automation in Biology and Medical Engineering».


Лекція доктора R.Mikut з University “Otto-von-Gericke”, Magdeburg, Germany, на тему «Temporal Data Mining».

          

26-27 серпня 2011 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбувся Всеукраїнський науковий семінар „Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини”-2011.

Участь в семінарі прийняли провідні вчені України, Біларусії та Монголії, в тому числі:

Загалом в семінарі з доповідями та тезами прийняли участь: 2 члена-кореспондента НАН України: Парасюк І.М., Стоян Ю.Г., 16 докторів наук, 25 кандидатів наук, 2 Ph. D. Всього 69 учасників з 11 міст України, Монголії та Білорусії. Серед доповідачів – 8 лауреатів Державної премії в галузі науки і техніки. Серед учасників 12 студентів та аспірантів.

В рамках семінару був підписаний договір про співробітництво з Моногольським державним університетом науки і технологій.

          

1.06.2011 року в ПУЕТ завершилась реєстрація учасників Всеукраїнського наукового семінару «Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини» (КОНеМ – 2011).

В конференції приймають участь закордонні учасники:

А також представники 20 організацій України, а саме:

В семінарі приймають участь 63 учасника з 11 міст України, Монголії та Білорусії Серед них:

Серед учасників 1 студент ПУЕТ.

Серед доповідачів – 8 лауреатів Державної премії в галузі науки і техніки.

          

15-16 квітня 2011 р. в м. Кіровоград відбувся Одинадцятий Міжнародний науково-практичний семінар «Комбінаторні конфігурації та їх застосування». Привітали учасників ювілейного семінару засновник семінару,проректор КНТУ з наукової роботи Кропивний Володимир Миколайов,  голова оргкомітету докт.фіз.-матем. наук, професор Петренюк А.Я., відповідальний редактор семінару докт.фіз.-матем. наук, професор Донець Георгій Панасович.

Доповідь на семінарі зробила Чілікіна Тетяна Василівна, старший  викладач  кафедри ММСІ.

Свої доповіді в збірник семінару також представили науковці  кафедри: зав.каф. Ємець Олег Олексійович,  доцент Ємець Єлизавета Михайлівна, доцент Ємець Олександра Олегівна, Парфьонова Тетяна Олександрівна, асистент, Ольховський Дмитро Миколайович, асистент та Ольховська Олена Володимирівна, здобувач кафедри ММСІ.


Виступ старшого викладача кафедри ММСІ Чілікіної Т.В. на науково-практичному семінаріу


Учасники науково-практичного семінару

          

26-27 серпня 2011 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбудеться Всеукраїнський науковий семінар "Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини".

Теоретичні напрями семінару:

1. Комбінаторна оптимізація та суміжні питання.
2. Нечіткі множини: теорія, застосування.
3. Сучасні проблеми оптимізації та невизначеності в прийнятті рішень.
4. Сучасні проблеми комбінаторики.

          

17-19 березня 2011 року на базі Полтавського університету економіки і торгівлі пройшла ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформатика і системні науки - 2011».


Учасників конференції вітає ректор Плтавського університету економіки і торгівлі, д.і.н., проф., Нестуля О.О.


Член програмного комітету, д.ф.- м.н., с. н. с., Донець Г.П., оголошує привітання від директора Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова Національної академії наук України академіка І.В. Сергієнко.


Члени програмного комітету: проректор з наукової роботи Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка, д. ф.-.м. н., проф., Лагно В.І.; зав. каф. вищої та прикладної математики Української інженерно-педагогічної академії, д. ф.- м. н., проф., Литвин О.М.


Дискусія.

          

Завершилась реєстрація учасників II Всеукраїнської науково-практичної конференції „Інформатика та системні науки” (ІСН) – 2011.

В конференції приймають участь закордонні учасники:

А також представники 42 організацій України, а саме:

В конференції приймають участь 161 учасник з 19 міст України, Росії та Білорусії Серед них:

член-кореспондент НАН України Стоян Ю.Г. – Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного Національної академії наук України;

17 докторів наук:

53 кандидата наук.

Серед учасників 36 студентів ПУЕТ.

Серед доповідачів – 5 лауреатів Державної премії в галузі науки і техніки.

          

17-19 березня 2011 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбудеться ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Інформатика та системні науки" (ІСН (ISS)-2011).

Теоретичні напрями конференції: 

 1. Теоретичні основи інформатики і кібернетики. 
 2. Математичне моделювання і обчислювальні методи. 
 3. Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем. 
 4. Системний аналіз і теорія оптимальних рішень. 
 5. Інформатизація та кооперація. 
 6. Сучасна проблематика підготовки фахівців з інформатики, прикладної математики, системного аналізу та комп’ютерних інформаційних технологій.

          

15-16 жовтня в м. Кіровоград відбувся Десятий ювілейний Міжнародний науково-практичний семінар «Комбінаторні конфігурації та їх застосування». Привітали учасників ювілейного семінару засновник семінару, голова оргкомітету докт.фіз.-матем. наук, професор Петренюк А.Я., відповідальний редактор семінару докт.фіз.-матем. наук, професор Донець Георгій Панасович.

Доповіді на семінарі зробили Ольховський Дмитро Миколайович, асистент кафедри ММСІ та Ольховська Олена Володимирівна, здобувач кафедри ММСІ. Свої доповіді в збірник семінару також представили науковці кафедри: зав.каф. Ємець Олег Олексійович, доцент Валуйська Ольга Олексіївна, доцент Ємець Єлизавета Михайлівна, ст. викл. Чілікіна Тетяна Василівна, здобувач Середа Олег Миколайович.

Учасники Десятого Міжнародного науково-практичного семінару «Комбінаторні конфігурації та їх застосування»

          

27-29 вересня 2010 року на базі Харківського національного університету радіоелектроніки відбулася 17-а Міжнародна конференція з автоматичного управління «АВТОМАТИКА / AUTOMATICS – 2010».

Участь в конференції прийняли викладачі кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики – завідувач кафедри, д.ф.-.м.н., професор Ємець Олег Олексійович та старший викладач, к.ф.-м.н. Ємець Олександра Олегівна, зробивши доповідь «Операції з нечіткими числами, необхідні в задачах оптимізації».


Пленарне засідання
(зліва направо)
Бондаренко М.Ф., чл.-кор. НАН України, ректор, зав.каф. програмного забезпечення ЕОМ, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків.
Васильєв С.М., акад. РАН, директор інститут проблем управління ім. В.А.Трапезникова Російської академії наук, м. Москва.
Кунцевич В.М., акад. НАН України, зав. відділу, Інститут космічних досліджень НАН і НКА України, м. Київ.


На секції «Математичні проблеми управління, оптимізації й теорії ігор», якою керував чл.-кор. НАН України, д.т.н., проф. Чикрій А.О., була представлена доповідь «Операції з нечіткими числами, необхідні в задачах оптимізації»
На засіданні секції були присутні д.т.н. Тимофієва Н.К.; д.т.н., проф., академік АН технічної кібернетики України, академік Міжнародної АН технологій і інжинірінга, Раскін Л.Г.; к.т.н., доцент, Сіра О.В. та інші науковці України, Росії, Білорусії та інших країн.


Доповідає Ємець Олександра Олегівна


Програма та збірник тез конференції

          

16-14 квітня в м. Кіровоград відбувся Дев’ятий Міжнародний науково-практичний семінар «Комбінаторні конфігурації та їх застосування». Доповідь на семінарі зробила Ємець Олександра Олегівна канд. фіз.-мат. наук, асистент кафедри ММСІ. Доповіді також представили науковці кафедри: зав.каф. Ємець Олег Олексійович, доцент Валуйська Ольга Олексіївна, доцент Ємець Єлизавета Михайлівна, асистент Ольховський Дмитро Миколайович, магістр Плахотніченко Вікторія Володимирівна.

Учасники Дев’ятого Міжнародного науково-практичного семінару «Комбінаторні конфігурації та їх застосування»

Виступ Ємець Олександри Олегівни

          

Всеукраїнська науково-практична конференція “Інформатика та системні науки”

18 березня 2010 року в Полтавському університеті споживчої кооперації України буде проходити Всеукраїнська науково-практична конференція “Інформатика та системні науки” (ІСН (ISS)-2010).

Теоретичні напрями конференції:

 1. Теоретичні основи інформатики і кібернетики.
 2. Математичне моделювання і обчислювальні методи.
 3. Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.
 4. Системний аналіз і теорія оптимальних рішень.
 5. Інформатизація та кооперація.
 6. Сучасна проблематика підготовки фахівців з інформатики, прикладної математики, системного аналізу та комп’ютерних інформаційних технологій.

          

9.04.09 відбулася XXXII наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2008 рік.

Студенти напряму „Інформатика” та спеціальності „Соціальна інформатика” прийняли активну участь у конференції, було заслухано 14 доповідей студентів ІІ-V курсів.

За результатами конференції перше місце отримала Хиль Оксана СІ-51, друге – Трофименко Олена СІ-51, третє – Мірошниченко Артем І-21.

Для написання тез рекомендовані студенти: Трофименко Олена, Шолуха Марина, Хиль Оксана, Смірнова Марина.

Передера Тетяна брала участь у пленарному засіданні і також рекомендована до написання тез.

Вітаємо переможців та учасників конференції і бажаємо творчого натхнення та подальших успіхів у науковій діяльності !!!

          

16.02.2009 року на кафедрі математичного моделювання та соціальної інформатики пройшов науковий семінар, на якому виступав доцент, кандидат техн. наук Грицюк Юрій Іванович по докторській дисертації «Системний аналіз та методи комбінаторної оптимізації технологічного процесу розкрою». Дисертація була написана на кафедрі обчислювальної техніки і моделювання технологічних процесів Національного лісотехнічного університету України. Захист дисертації планується в Національному університеті «Львівська політехніка» по спеціальності 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень».

Мета виступу – представлення докторської дисертації, у зв’язку з цим на вченій раді був затверджений офіційним опонентом завідувач кафедри, проф., доктор фіз.-матем. наук Ємець О.О.

На одному з минулих наукових семінарів кафедри ММСІ виступала аспірантка Житомирського державного технологічного університету Геращенко Ірина Володимирівна по кандидатській дисертації «Моделювання і розробка методів оптимізації циклічних процесів на транспортних мережах». Захист дисертації планується в Харківському Національному університеті радіоелектроніки по спеціальності 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи».

Мета виступу – представлення кандидатської дисертації, у зв’язку з цим на вченій раді був затверджений офіційним опонентом завідувач кафедри, проф., доктор фіз.-матем. наук Ємець О.О.

Наукові семінари кафедри проходять кожний понеділок, на яких аспіранти кафедри та інші науковці представляють свої наукові результати для критичного обговорювання. Серед них – Устьян Наталія Юріївна, яка незабаром збирається захищати кандидатську дисертацію в Інституті кібернетики України НАНУ ім. В.М.Глушкова. Тема дисертації – «Задачі комбінаторної оптимізації ігрового типу». Спеціальність – 01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики». Науковий керівник – Ємець О.О.